Planhyvel – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Om du ska lägga ett trägolv hemma kommer du ha stor användning av en planhyvel. Med maskinen kan du nämligen hyvla träplankorna så att de blir exakt lika breda, tjocka och långa. Du använder planhyveln för att göra trä slätt och jämnt. Här går vi igenom hur planhyveln fungerar.

Innehåll i denna artikel

Funktioner

Planhyveln är en robust och tung träbearbetningsmaskin med rotande kutter och knivar, vanligtvis två till fyra knivar. Planhyveln matar fram trästycket genom matarverket. Olika modeller av planhyvlar har olika funktioner och egenskaper. Vissa modeller har justerbar hastighet, vilket kan vara att föredra om du vill kunna hyvla olika typer av virke. En stor fördel med att ha en planhyvel är att du kan spara in en del kostnader genom att köpa råa och oarbetade plankor. De är betydligt billigare än behandlade och slipade plankor. Med en planhyvel kan du enkelt själv jämna till plankorna.

För att du ska bli nöjd med din planhyvel är det viktigt att kontrollera maskinernas olika funktioner:

  • Snitt. När du använder en planhyvel är det vanligt att hyveln gör ett synligt snitt i början och i slutet av trästycket. Det beror på att skärhuvudet drar och lyfter fram trästyckets ände medan resterande delen av plankan hålls nere av valsarna. Eftersom bladet tar bort trämaterial i början och i slutet av plankan kan det resultera i ett ojämnt snitt. Kontrollera därför alltid att hyvelns matningsbord är plant med hyvelbädden. Om du har möjlighet är det bäst att besöka en butik där du själv kan kontrollera med ett vattenpass. Är bordet höj- och sänkbart brukar du även kunna justera snittet genom att sänka eller höja bordet.
  • Motor. Kontrollera motorns kapacitet och varvtal. Ju tyngre, tjockare och hårdare material du ska bearbeta, desto kraftfullare motor behöver du.
  • Konstruktion. Det är viktigt att planhyveln har en stabil och robust konstruktion så att maskinen kan arbeta säkert och ge ett fint resultat. Ofta tillverkas planhyvlar av tyngre metaller, som gjutjärn.
  • Skärdjup. Skärdjupet ska gå att ställa in och hur mycket du kan göra det beror på modellen. Billigare planhyvlar har ofta en något begränsad justering av skärdjup. Skärdjupet är det djup du vill hyvla bort per drag. Ibland behöver man gå över samma trästycke flera gånger för att få bort tillräckligt mycket.
  • Dammuppsamling. Eftersom det bildas mycket damm och sågspån vid hyvling är det bra om planhyveln har ett dammuppsamlingssystem. Kontrollera vilka dammportar maskinen har så att du vet till vilket system du kan koppla den till. De flesta modellerna har en fyratumsport, vilken är kompatibel med de flesta dammuppsamlingssystem.
  • Kapacitet. Fundera över hur tjockt virke du vill kunna hyvla. Större industrimodeller kan hyvla bredder upp mot 40 centimeter medan enklare varianter endast klarar av bredder på cirka 20 centimeter.

Vanliga frågor och svar

Det är en maskin som du använder för att hyvla trä eller för att forma och beskära trä.

Trästycket förs in i inmatningssystemet, kom ihåg att trycka med en träkloss när du närmar dig hyvelns knivar med händerna.

Planhyveln är användbar när du vill få alla plankor i exakt samma mått och form.