Vinkelmätare – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Vinkelmätaren är ett praktiskt verktyg när du vill bestämma vinkeln för ett visst arbetsstycke, till exempel en vägg eller ett räcke. Med vinkelmätaren blir det enkelt att såga till exakta vinklar och få flera byggnadsdelar att passa ihop. Här går vi igenom vilka vinkelmätare som finns samt hur verktyget fungerar.

Vinkelmätarens funktioner

Det finns både analoga och digitala vinkelmätare och hur många funktioner de har beror på vilken typ det gäller. Digitala vinkelmätare har i regel fler funktioner, bland annat minnesfunktion och automatisk beräkning. Analoga vinkelmätare kan se ut på olika sätt, men de påminner om triangelformade linjaler med flera måttangivelser. Det finns både justerbara vinkelmätare och fasta ”linjaler”. Vilken som passar bäst beror på hur den ska användas. Vissa modeller kan fällas ut för att bilda en önskad vinkel och kan mäta från 0 till 225 grader, ibland ännu mer.

Användningsområden

En vinkelmätare kan användas till många slags arbeten, bland annat när du ska kapa nya VVS-rör. Då mäter du vinkeln på VVS-rören och kan därefter installera resterande VVS-rör i samma vinkel. Inom VVS-arbeten är den digitala vinkelmätaren att föredra. Ska du till exempel installera en vattenledning kommer vinkelmätaren göra det enkelt att säkerställa det korrekta fallet.

Vinkelmätaren är även oumbärlig när du ska kapa till lister som ska sitta i hörn. Du lägger helt enkelt listen i vinkelmätarens ”hörn” och böjer verktyget till dess att du får samma vinkel som listen. Den är även praktisk att använda tillsammans med en gersåg för att kapa i exakt en önskad vinkel. Vissa digitala vinkelmätare har även en skänkelförlängning vilken är praktiskt när du behöver mäta en vinkel i ett hörn eller på en svåråtkomlig plats. Då förlänger du helt enkelt skänkeln och vinkeln visas i displayen.

Vanliga frågor och svar

Det är ett verktyg som du använder för att mäta vinklar.

Det finns olika varianter men vanligtvis böjer du vinkelmätaren efter det du vill mäta vinkeln på, till exempel ett hörn. Vinkeln visas då i displayen (om det är en digital variant) eller så får du kontrollera mätvärdet på själva vinkelmätaren.

Den används bland annat för VVS-arbeten då man behöver ta reda på rörens vinkel.