Materialskolan

Materialen är hemmafixarens motsvarighet till kockens ingredienser. I materialskolan får du lära dig mer om både vanliga och mer ovanliga material.

Material A – Ö

A

Armeringsjärn – Används bland annat för att göra betongen starkare och motverka sprickor.

B

Balkar – Avlånga konstruktionselement som bland annat kan användas som takstolar.

Betong – Ett vanligt byggnadsmaterial bestående av bergmaterial, ballast, cement och vatten.

Biobetong – En klimatförbättrad betong som medför minskade koldioxidutsläpp.

Blåbetong – En typ av lättbetong bestående av bränd skiffer, det är ett farligt material som avger radium.

Brandfogmassa – En fogmassa som står emot brand, rök och giftig gas.

Byggnadsmaterial – Lär dig mer om de vanligaste byggnadsmaterialen, deras egenskaper och hur man använder dem.

C

Cellplast – En typ av plast som ofta används som isolermaterial.

D

E

Eternit – Asbestcement som består av vatten och asbest, materialet används inte längre eftersom det orsakar cancer.

Eldfast tegel – En typ av tegel som tål höga temperaturer på upp till 1 450 grader.

F

Flytspackel – En självutjämnande betongblandning.

Fogmassa – Ett tätningsmaterial som används för att täta springor, exempelvis mellan kakelplattor.

Fogsand – Ett slags fog som används utomhus, till exempel mellan trädgårdsplattor.

Fogskum – En expanderade ifyllningsmassa som bland annat används till att täta dörrkarmar.

Frigolit – En typ av cellplast, kallas även för styrenplast och används ofta som isolering.

G

Gipsbruk – Används till spackling och utfyllnadsmaterial, det består av kalciumsulfat.

Gipsplugg – Används vid montage i gipsväggar, gipspluggen ökar hållfastheten och bärigheten.

Gipsvägg – Den vanligaste typen av innerväggar, den består av hårt sammanpressat gips med ett yttre skikt av papp.

Glasfiberväv – En typ av armering som används för att jämna ut underlag samt för att öka hållfasthet i gips eller puts.

H

I

J

Järnvitriol – Används som ytbehandling för trä och skapar ett åldrat uttryck och en gråaktig färg.

K

Kakel – En platta bestående av stengods (bränns i temperaturer mellan 700 och 1 200 grader).

Kalkfärg – En vattenbaserad målarfärg bestående av kalkmjölk och våtsläckt kalk i vatten.

Karmskruv – En särskild skruv som används vid montering av karmar till fönster och dörrar.

Kemiskt trä – En reparationsmassa för trä.

Klinker – En typ av keramiska plattor, bestående av bränd lera (i regel stengods).

L

Lecablock – Ett vanligt byggnadsmaterial som även kallas för lättklinkers. Består av kalkfattig lera, sand och vatten.

Limträ – Ett virke bestående av 45 millimeter tjocka lameller som har limmats samman.

Linoleum – Ett golvmaterial bestående av trämjöl, kork, linolja, harts, juteväv och färgpigment.

Lister – En estetisk detalj i byggnader som täcker skarvar, till exempel mellan golv och vägg.

M

Marktegel – En typ av marksten som tillverkas på samma vis som vanligt tegel, men i högre temperaturer.

Markskruv – En lång och stor skruv som fästs i marken, den ersätter gjutna plintar och används ofta till altanbyggen.

Marmor – Kalksten som ingår i en bergart som kallas metamorfisk sten.

Masonitskivor – En byggnadsskiva som påminner om spånskivor men som saknar tillsatt lim.

MDF – En träfiberskiva (Medium Density Board) som används till allt från byggdetaljer till möbler.

Miljövänligare byggnadsmaterial – Få tips på material som är mer miljöneutrala.

Mollyplugg – En expanderade plugg som används för montering i gipsvägg.

Målarfog – En elastisk fogmassa som används som utjämningsmaterial.

N

O

P

Plastmatta – Ett tät- och ytskikt som ibland används i badrum.

Platonmatta – En plastmatta med små distanser som skapar en luftspalt mellan husgrund och mark.

Plintar – Fundament som bland annat används till altaner, staket och hus.

Plywood – En träskiva bestående av en tunn skiva fanér som korslagts och limmats samman under högt tryck.

Q

R

Reglar – En trädetalj som bland annat fungerar som stabilitet inuti icke-bärande väggar.

Renoveringstapet – En tjock tapet som jämnar ut ojämna underlag, till exempel strukturtapeter.

Rullspackel – En utfyllnadsmassa som är tänkt att användas över en större yta, till exempel kan den rollas över en vägg.

S

Silikonfog – En flexibel fogmassa som bland annat används i våtrum.

Spackel – En utfyllnadsmassa som används för ifyllning av håligheter och ojämnheter.

Spikplugg – Används vid montering av reglar, skåp, köksinredning och socklar i lättbetong och tegel.

Stål – En typ av metall bestående av järn och kol.

Stolpspjut – Används för att förankra något i marken, till exempel ett staket.

Syllpapp – Ett fuktskydd som används mellan trä och betong, till exempel används den mellan grundmur och syll.

Sättsand – Används under trädgårdsplattor för att skapa ett plant underlag, kallas även för sättsand.

T

Terrazzo – Ett material som ofta används som vägg- eller golvbeklädnad i badrum, entréer och kök. Består av flera stenarter, till exempel krossad marmor, cement och hårda bergarter.

Timmer – Grova trädstammar som sågs upp till trävirke.

Trall – Ett golvmaterial som ofta tillverkas av gran, furu och lärk – används ofta som golvbeläggning på altaner.

Tryckimpregnerat virke – Trä som behandlats genom en övertrycksprocess vilket skapar ett mer motståndskraftigt trä.

Träskivor – Ett vanligt byggnadsmaterial, till exempel plywood, spånskivor, OSB-skivor och masonitskivor.

Trösklar – Ett lågt fotsteg vid en dörröppning, användes ursprungligen för att ge stöd åt tunga dörrar.

U

V

Vindpapp – Används för att skydda huset mot vind och fukt.

Våtrumstapet – En vattentät tapet som kan användas i våtrum.

W

X

Y

Z

Å

Ångspärr – Ett slags plastduk som är helt vattentät, används för att förhindra varm, fuktig luft från att ta sig ut genom innertaket.

Ä

Ö