Meny
Meny
StartsidanArtiklarByta träfasad

Byta träfasad

Har du en byggnad där fasadvirket har börjat att släppa eller ruttna är det hög tid att göra en renovering för att undvika fuktskador på huset och dess stomme. Ibland är kanske bara en enstaka bräda är dålig, men ofta kan hela fasaden behöva bytas ut. Även om det inte är något fel på fasaden kanske du vill byta av kosmetiska skäl och få en ny fräsch fasad i ett helt annat material.

Rivning och förarbete

Att byta träfasad är ett stort jobb och om du är det minsta osäker rekommenderar vi att du kontaktar fackmän för att utföra arbetet. Om du vill utföra arbetet själv gäller det att du utför det rätt från början. När du rivit den gamla fasaden bör du inspektera bakomliggande material, som spikreglar och vindpapp, så att dessa är hela och inte har börjat att ruttna. Är de i gott skick kan du låta dessa vara kvar.

Är däremot vindpapp och spikreglar i dåligt skick måste du även byta ut dessa. Det här är ett mycket större jobb men det är viktigt att det blir gjort. Det är sedan noga att papp och spikreglar sätts upp korrekt, vilket avgörs av om du ska stående eller liggande panel. Du måste även bestämma vilket material du vill ha. Gran är det träslag som är populärast, mest prisvärt och som har en lång hållbarhet.

Köpa panel och kostnad

När du ska byta träfasad kan du köpa både obehandlade och grundmålade brädor. De obehandlade är billigare, men du måste då själv grundmåla dessa. Köper du panel som redan är grundmålade kan du vara säker på att kvaliteten är god. Har du stående panel välj brädor som når ända upp till taket på ditt hus – att skarva är något du bör undvika. Är ditt hus för högt kan du dela brädorna med ett droppbleck i mitten.

Har du ett hus som är omkring 130 kvadratmeter hamnar kostnaden på cirka 60 000 kronor för materialet. Vanligtvis måste du hyra byggnadsställning eller en skylift. Kostnaden för dessa varierar men en byggnadsställning är billigast och kan kosta 500 – 600 kronor om dagen. Skulle du anlita en byggfirma hamnar kostnaden omkring 150 000 kronor, men då är allt inkluderat. Tänk på att kontrollera om du kan göra ROT-avdrag på dessa kostnader.

Montering av bottenpanel

När det är dags att montera träpanelen är det viktigt att sätta den hyvlade sidan inåt och att träets fibrer pekar nedåt. Det här ökar motståndskraften mot fukt så att du slipper byta träfasad igen. När du ska sätta den första brädan börjar du alltid vid en knut. Försök att sätta brädorna med ett mellanrum om 5 mm. Om det inte går hela vägen kan du kapa en bräda någonstans längs panelen.

Räkna i sådana fall ut var du ska ha smalare brädor så att du får en symmetri över hela husets fasad. I detta läge gör det inget om brädorna är olika långa nedtill då du kan såga till en rak kant senare. Har du valt brädor i cederträ eller lärk behöver du använda dig av rostfria spikar. När du spikat fast bottenpanelen är det dags att måla den i den färg huset ska ha.

Ytterpanel

Innan du spikar fast ytterpanelen, eller lockläkten, över mellanrummet mellan bottenpanelen, måste du täcka skarven mellan bottenbrädorna och taket. Du spikar fast en lämplig bräda och sätter den horisontellt. Därefter är det dags för lockläkt. Slutligen krävs ytterligare en horisontell bräda i nederkant på panelen. Denna ska luta utåt och blir en så kallad droppnäsa så att vatten rinner av panelen. Du är nu klar med att byta träfasad och behöver bara måla ytterligare en gång.