Få hjälp med husgrund

Ska du bygga husgrund? Här får du hjälp att hitta experter och få offerter på husgrunder. Du får även lära dig mer om olika typer av husgrunder, vad som är viktigt att tänka på när du bygger och vad det kostar att anlägga en husgrund.

Få offerter från experter

Vad kostar en husgrund?

Priset för en husgrund varierar beroende på vilken typ av husgrund det gäller, hur stor den är och hur markförhållandena ser ut där den ska anläggas. Att anlägga en husgrund innefattar många olika moment:

 • Markarbeten. Ofta behöver man förbereda marken inför grundläggning och vad som behöver göras varierar en del. Det kan handla om att fälla träd, rensa bort växter och buskar och spränga bort berg. Eller att schakta och planlägga ytan. Om du ska bygga en källargrund behöver du även gräva ut själva källaren.
 • Vatten och el. Vatten- och elledningar behöver dras fram och grävas ner.
 • Dränering. För att regnvatten inte ska bli stillastående intill husgrunden behöver dränering grävas. Den leder bort vattnet till kommunens ledningsnät för dagvatten eller till en egen stenkista.
 • Bygget. När marken är förberedd och alla ledningar framdragna är det dags att bygga själva husgrunden.

Den billigaste typen av husgrund är krypgrund, den muras upp av någon form av byggblock. Om du ska bygga husgrund själv är en platta på mark troligtvis den minst avancerade varianten. Det finns även färdiga kantelement att köpa. Kantelementen fungerar som isolering och håller gjutningen på plats. Men det är inte bara att välja valfri husgrund, valet styrs av både markens förhållanden och själva hustypen.  

För att du ska få ett bra pris på husgrunden är det viktigt att jämföra byggföretag. Det gör du enklast genom att använda vår offerttjänst. Du skickar in din offertförfrågan och matchas sedan med experter i ditt område, sedan får du tillbaka offerter som du kan jämföra i lugn och ro.

Hitta din lokala expert

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 82 948 experter
 • Gratis offertförfrågan
 • Digitala avtal
 • Kvalitetskontroll
 • Finns i hela landet
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
 • Dokumenthantering av projektet
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Att tänka på innan du bygger husgrund

Husgrundens uppgift är att bära upp husets stomme, hålla fukt och radon borta från bostaden och isolera huset. Beroende på hur ditt hus är utformat och hur marken ser ut där du bor, kan olika husgrunder vara bra. Om marken är plan och morän brukar en gjuten betongplatta vara ett bra val. Dock är det viktigt att kontrollera att en betongbil kan ta sig till tomten.

Om marken är lutande passar det många gånger bra med källargrund, då kan du exempelvis bygga garage i källarplanet. Om du ska bygga hus på berghällar kan en krypgrund vara ett praktiskt alternativ eftersom man ofta kan komma undan sprängarbeten, dock behöver marken i övrigt vara relativt plan.

På sluttande tomter kan det ibland vara bra med plintgrunder. Även på tomter där marken är bergig kan plintgrund vara ett alternativ.

Så väljer du rätt typ av husgrund

Först och främst behöver du ta reda på markens förutsättningar, det påverkar valet av husgrund. Om du ska bygga hus med en hustillverkare kan du rådfråga dem om vilken husgrund som passar bäst. Om du vill ha en extra våning kan en källargrund vara bra, då får du plats med exempelvis tvättstuga eller hobbyrum i källaren.

 • Platta på mark. Den vanligaste typen av husgrund för nya hus är platta på mark. Det är en gjuten betongplatta. Den är stabil, ger bra isolering och är fuktsäker. Det går att gjuta in golvvärme i husgrunden.
 • Källargrund. En husgrund som skapar en till våning under huset. Den bärande konstruktionen i källargrunden är uppbyggd i linjer (väggar), i regel tre väggar som ligger utmed husets längdriktning. Beroende på husets storlek krävs flera inre bärande väggar.
 • Krypgrund. Det är en modernare variant av den gamla torpargrunden. Det finns olika typer av krypgrunder: öppen, uteluftventilerad och inneluftventilerad. En öppen krypgrund fördelar husets vikt på plintar som sitter i alla hörn. Mellan plintarna är det tomt vilket gör att luften kan cirkulera. En uteluftventilerad krypgrund har stängda väggar men ventilationsöppningar som gör att luften kan cirkulera i utrymmet. En inneluftventilerad krypgrund är helt stängd och ventileras av inomhusluften som passerar och sedan leds ut genom ventilationshål.
 • Plintgrund. En husgrund där husets balkar stöds av plintar. Plintarna kan skäras i olika höjd för att monteras på ojämna underlag, som exempelvis ett berg.
 • Hybridgrund. En kombination av betongplatta och krypgrund. Grunden byggs av lätta grundbjälkar som isoleras. Balkarna byggs som en ram till grunden. Inuti ramen läggs isolerande styrencellplast och fiberarmerad betong.
 • Pålad husgrund. Om marken är lerig och har dålig bärighet kan en pålad husgrund vara ett alternativ. Den överför lasten från huset långt ner i marken. Pålarna sätts på ett tillräckligt djup att de når ett marklager med bättre bärighet. Det går att påla ner till berggrunden om det behövs, då överförs lasten till berget och inte den ostabila marken. Pålning är förhållandevis dyrt, men ett bra alternativ där ingenting annat fungerar.

Tips när du anlitar företag för att anlägga husgrund

För att du ska känna dig nöjd med valet av företag som anlägger husgrunden och även kunna få ett bra pris, är det viktigt att du jämför flera företag. Priserna för hantverkartjänster är i regel mellan 10 och 20 % dyrare i Stockholm och Göteborg än i mindre städer. När du specificerar din offerttjänst är det bra att du är tydlig med vad du behöver hjälp med. Är marken redan förberedd inför att gjuta en betongplatta? Eller kommer företaget behöva röja, gräva och schakta? Vill du ha hjälp med dränering och att installera golvvärme samtidigt?

Tips!

Du kan enkelt snygga till gamla husgrunder med färg. Om du ska måla en putsad husgrund är det viktigt att du först borstar bort all lös puts innan du målar, annars får färgen inte fäste. Är det en betongsockel som ska målas är det viktigt att du kontrollerar att det inte finns några sprickor. De måste först spacklas igen. Ett tips när du väljer färg till husgrund är att välja en nyans som är mörkare är husets fasadfärg. I färgbutikerna kan du hitta ett stort utbud av kulörer av sockelfärg.

Kostnad för husgrunder

Det varierar beroende på hur mycket markarbete som krävs innan man kan börja bygga eller gjuta. Priset varierar även beroende på storlek och val av golvvärme och isolering. Ett ungefärligt pris mellan tummen och pekfingret är mellan 1 500 och 3 000 kronor per m2 (för gjuten platta på mark). Om du vill ha hjälp med fler saker, exempelvis som att måla husgrund, laga sprickor i husgrunder eller att lägga marksten intill husgrunden, är det viktigt att du specificerar det i offertförfrågan.

Bygga husgrund själv – hur gör man?

Om du är händig kan du bygga husgrunden själv. Det är troligtvis enklare att gjuta en platta på mark än att bygga en källargrund, eftersom det kräver högre erfarenhet och kunskap inom bygg. Att gjuta en platta kräver dock också en del kunskap och du behöver gräva och förbereda marken innan du kommer igång med gjutningen. Du kan köpa färdiga sockelelement som består av fiberarmerad betong och med isolering, det underlättar arbetet en del. Innanför elementen kan du sedan gjuta plattan. Vad som är viktigt att komma ihåg är att kontrollera var någonstans vattenledningar och elledningar ska dras in i huset samt kontrollera vilken last plattan ska klara av. Så här går det till i korthet att gjuta platta:

 • Geoteknisk undersökning. Det är alltid bra att kontrollera markens förutsättningar innan du bygger ett hus på tomten. Då får du reda på markens bärighet vilket påverkar val av husgrund.
 • Schaktning. Du måste börja med att schakta bort jord till det önskade grundläggningsdjupet, kom ihåg att schakta för dränering när du ändå håller på.
 • Mät. Det är viktigt att husgrunden blir korrekt i sina mått, mät därför upp alla vinklar, diagonaler och var noggrann med att kryssmätning av grund.
 • Montera hörn. Hörnelementen ska vila på ett tunt och fint lager grus.
 • Montera sockelelement. Fortsätt sedan att placera ut sockelelementen till dess att du ramat in husgrunden.
 • Lägg i cellplast. Nu ska bottenplattan isoleras med cellplast. Cellplasten levereras som skivor och du kan skära till dem med en fogsvans. Vid alla skarvar ska två tandade skarvplåtar monteras – en upptill och en mitt på bottenskivan.
 • Lägg ut plastfolie. Med plastfolie minimerar du risken för fukt och radongas. Den överlappas med minst 300 millimeter.
 • Andra lagret cellplast. Ett till lager cellplast läggs ut ovanpå plastfolien – lägg skarvarna så de förskjuts. Förankra skivorna med plastspikar.
 • Tredje lagret cellplast. Det är rekommenderat att isolera husgrunden med 300 millimeter, därför är det bra att lägga ytterligare ett lager cellplast. Kom ihåg att förankra skivorna med plastspik, annars riskerar de att flytta sig när du häller på betong.
 • Motfyllning. För att inte elementen ska flyttas när du gjuter ska du förs gjuta utsidan av husgrunden, som en ram utanför ramen.
 • Armera kantbalk. Det är viktigt att dimensionerna och monteringen blir korrekt utförd, därför kan det vara bra att ta hjälp av en fackman vid det här momenten.
 • Armera bottenplatta. Armeringsjärnen till plattan läggs efter kantarmeringen. Ska golvvärme installeras ska de rören monteras nu. Armeringsnätet ska placeras på distanser så att de hamnar mitt inuti gjutningen och inte ligger på botten eller flyter upp.
 • Gjutning av kantbalk. Kantbalken fylls till halva balkens höjd och betongen ska sätta sig innan resten fylls på. Vibrationsstav används för att gjutningen ska bli helt slät.
 • Gjutning av plattan. Resten av plattan gjuts.

Vanliga frågor och svar

Det beror på markens förutsättningar. Är marken plan och har god bärighet är platta på mark det bästa alternativet och även den vanligaste husgrunden i Sverige.

Mellan 1 500 och 3 000 kronor per m2  beroende på grundläggningsmetod.

Cirka 3 000 kronor per löpmeter (2 meters djup).

Det finns särskild sockelfärg. Ett tips är att välja en mörkare färg än fasadfärgen.

Betongplatta, krypgrund, källargrund och plintgrund.

Det beror på markens förutsättningar. Om du vill ha en extra våning kan en källargrund vara ett alternativ.

Frilägg husgrunden genom att gräva 1 – 2 meter (hur djupt beror på hur djupt husgrunden ligger). Sedan ska schaktmaterial, markduk och dräneringsrör placeras i schaktbotten. Det är viktigt att marken får en lutning ut från husgrunden, cirka 20 grader de tre närmaste metrarna från huset. Då kan vattnet rinna bort från huset och riskerar inte att bli stillastående.

Använder du speciell färg för utomhusbruk kommer den både släppa igenom fukt samtidigt som den förhindrar att fukt tar sig in i husgrunden. Dessutom ser ju husgrunden snyggare ut om den är målad.

Lär dig mer om husgrunder

Här hittar du fler artiklar om husgrunder. Bland annat kan du läsa mer om olika typer av husgrunder, hur en geoteknisk undersökning går till och hur du renoverar husgrunden.