Hjälpsida till beställare

– När det inte blev som du tänkte dig

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som beställare har när det uppstått missförstånd och problem med experter.

Så här säger konsumenttjänstlagen

När du beställer en tjänst från en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens förmån (din förmån) och gäller när ett företag utför en tjänst. Tillfällen då konsumenttjänstlagen gäller är bland annat vid arbeten på mark, byggnader och fasta saker – som husrenoveringar eller husbyggnationer. Även när du anlitar hantverkare för tapetsering eller målning gäller konsumenttjänstlagen. Vad innebär konsumenttjänstlagen?

 • Reklamationsrätt. Enligt konsumenttjänstlagen har du reklamationsrätt. Om det gäller tjänster utförda på byggnader, till exempel i samband med en renovering, har du hela tio år på dig att upptäcka och reklamera fel.
 • Fackmässigt arbete. Den hantverkare som utför arbetet måste ha rätt kompetens och nödvändig utbildning. Enligt lagen ska arbetet utföras på ett fackmässigt sätt, med andra ord på ett sätt som kan förväntas av en sakkunnig person.
 • Skyldighet att avråda. Hantverkaren eller byggföretaget är skyldiga att avråda dig från att köpa tjänsten om den inte är nyttig för dig. Har ni inte avtalat om något annat ska hantverkaren även tillhandahålla materialet som krävs för tjänsten. Och om du valt ett annat material är hantverkaren skyldig att avråda om det – om materialet inte är lämpligt för ändamålet.
 • Felaktigheter. Om tjänsten du beställt från hantverkaren inte utförs på rätt sätt eller om det uppstår fel, ska du i första hand kräva att hantverkaren åtgärdar felet kostnadsfritt. Om hantverkaren av någon anledning inte kan rätta till felet inom rimlig tid kan du kräva ett prisavdrag. Hur stort prisavdraget är beror på vad det kostar dig att åtgärda felet. Om det är fel i tjänsten du beställt har du som konsument även rätt att hålla inne med betalningen. I en del fall går det även att häva avtalet med hantverkaren. Det är dock inte alltid möjligt men kan vara aktuellt om syftet med tjänsten gått förlorad och inte längre är av nytta för dig.
 • Förseningar. Om hantverkaren dragit ut på tiden och inte påbörjat eller avslutat inom avtalad tid, har du också rätt att hålla inne med betalningen. Först bör du dock börja med att kräva att hantverkaren slutför tjänsten. Om förseningen resulterat i oväntade kostnader för dig har du även möjlighet att kräva ersättning.
 • Pris. Priset du ska betala är det du och hantverkaren kommit överens om. Om ni inte avtalat om något exakt pris ska du istället betala ett skäligt pris. Skäligt pris innebär det pris som tjänsten vanligtvis kostar. Ibland lämnar hantverkare ungefärliga priser, om det är fallet ska du aldrig betala mer än 15 % över det ungefärliga priset.
 • Tilläggsarbeten. Vid husbyggen och större renoveringar är det inte helt ovanligt att det förekommer tilläggsarbeten. Det kan hända om hantverkaren exempelvis lägger nytt tak men i samband med det upptäcker en läcka i underlagspappen. Då kan ett tilläggsarbete för att täta underlagspappen krävas. Företaget har då rätt till ett pristillägg för tilläggsarbetet. Dock är grundregeln att hantverkaren alltid ska samråda med dig innan eventuella tilläggsarbeten påbörjas.
 • Avbeställning. Avbeställning är inte riktigt samma sak som reklamation. När du avbeställer en tjänst innebär det att du meddelar hantverkaren att du inte längre är intresserad av att köpa tjänsten. Om du avbeställer en påbörjad tjänst har företaget rätt till ersättning för de redan utförda arbetena. Företaget kan även ha rätt till ersättning för kostnader som gått förlorade i samband med att hantverkaren inte kunnat åta sig andra uppdrag.

Tre vanliga konflikter mellan beställare och hantverkare

Det finns tre vanliga konflikter med hantverkare – hantverkaren har utfört tjänsten på ett felaktigt sätt, hantverkaren drar ut på tiden eller hantverkaren vill ta för mycket betalt. Så här löser du konflikterna:

 • Hantverkaren gör fel. Du har rätt att klaga till hantverkaren om resultatet inte motsvarar det ni avtalat om eller om arbetet inte är utfört på ett fackmässigt sätt. Om du vill lämna in klagomål ska du börja med att dokumentera felet, exempelvis genom att filma eller ta bilder. Hantverkaren måste enligt lag åtgärda felet inom skälig tid, vad som är skälig tid varierar beroende på vilken typ av fel det är (om det är väldigt akut eller inte). Du har även, i vissa fall, rätt till ersättning om felet orsakat dig inkomstförluster (till exempel om du varit tvungen att ta ledigt från jobbet) eller om du varit tvungen att anlita en besiktningsman. Du måste spara kvitton och bevis för utlägget för att du ska få ersättning.
 • Hantverkaren drar ut på tiden. Som beställare har du rätt att få den beställda tjänsten utförd inom skälig tid. Vad det innebär beror på vilken typ av projekt det rör sig om. Har ni ingen avtalad tid ska tjänsten vara utförd inom en rimlig tid med tanke på tjänstens omfattning. Det första du bör göra är att kontakta hantverkaren och kräva att han eller hon slutför arbetet. Om hantverkaren vägrar kan du häva avtalet. Du har rätt att häva avtalet om förseningen påverkat din vardag. Ett exempel är att du anlitat en hantverkare för köksrenovering. Om hantverkaren inte är klar i tid kan det innebära att du inte har något kök att använda. Tänk på att alltid kontakta hantverkare skriftligen, då har du bevis i form av e-post eller sms.
 • Hantverkaren vill ta för mycket betalt. Ibland uppstår tvister gällande betalningen. Hantverkaren kanske fakturerar ett högre pris än vad ni avtalat om. Beroende på vad ni avtalat om, exempelvis ett fast pris, ett rörligt pris eller ett ungefärligt pris, kan du lösa konflikten på olika sätt.

Om ni avtalat om ett fast pris är det priset du ska betala, med förutsättning av att inga tilläggsarbeten utförts. Om ni kommit överens om ett ungefärligt pris får slutsumman inte överstiga det ungefärliga priset med mer än 15 %. Om hantverkaren gett dig ett ungefärligt pris på 50 000 – 60 000 kronor, räknas 15 % överskott på den högsta summan (60 000 kronor).

Vid husbyggen och stora renoveringar är löpande pris vanligt, det innebär att du betalar hantverkaren per timme. Ofta kombinerar man löpande pris med ett takpris. Takpriset är då det maximala priset hantverkaren får kräva, trots att ni valt löpande betalning. Om fakturan är för hög kan du bestrida den del som är felaktig men samtidigt betala för den delen av fakturan som stämmer. Meddela i samband med betalningen hantverkaren och berätta hur mycket du kommer betala och att du bestrider den resterande delen. Du har även möjlighet att betala under protest vilket innebär att du betalar fakturan, trots att du inte tycker att den stämmer för att vid ett senare skede bestrida den. En del personer gör så för att slippa få betalningspåminnelser och för att hantverkaren inte ska vända sig till Kronofogden. Vill du vid ett senare tillfälle pröva ärendet kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Så undviker du konflikter med hantverkaren

Den bästa försäkringen du kan skaffa dig inför en renovering eller ett husbygge är detaljerade och skriftliga avtal. Det är betydligt enklare att utfärda ordentliga avtal än att bestrida fakturor och anmäla hantverkare. Men innan du skriver avtal måste du förstås jämföra och hitta hantverkare. Här är några tips när du ska anlita hantverkare:

 • Jämför hantverkare. Det första du ska göra är att leta rätt på hantverkare som kan utföra den önskade tjänsten. Leta upp ett par stycken olika, då blir det enklare att jämföra anbud senare. Börja med att läsa på om företagen för att bilda dig en uppfattning om deras historik och kunskap. Du kan även kontrollera företag hos allabolag.se för att säkerställa att de inte har några betalningsanmärkningar. Det är även viktigt att företagen har F-skatt och försäkringar.
 • Läs recensioner och omdömen. Om dina olika alternativ av hantverkare verkar seriösa är det dags att gå vidare med att läsa recensioner och omdömen. Du bör lägga en del tid på den här delen och kom ihåg att läsa recensioner på en obehörig sida och inte på hantverkarens hemsida (eftersom hantverkaren förmodligen endast kommer visa de positiva recensionerna). Recensioner och omdömen är värdefulla för dig eftersom du snabbt kan bilda dig en uppfattning om vad som var bra och dåligt med företaget eller hantverkaren. Kanske hade en tidigare beställare problem med att hantverkaren var försenad?
 • Skicka ut offertförfrågan. Om recensionerna ser bra ut kan du börja kontakta hantverkare genom att skicka ut en offertförfrågan. Det finns färdiga mallar som du kan utgå ifrån. Det viktiga med offertförfrågan är att du är så specifik och detaljerad som möjligt när du beskriver vad du behöver hjälp med. Det ger hantverkaren bättre förutsättningar att lämna ett mer exakt prisförslag samt tidsåtgång.
 • Jämför anbud. När hantverkaren gått igenom din offertförfrågan kan de återkomma med anbud (offerter) med prisförslag. Det är viktigt att du inte enbart tittar på priset utan även på offertens omfattning. Ingår allt du bett om?
 • Skriv avtal. Om offerten ser korrekt ut är det dags att skriva avtal. Avtalet ska innefatta allt från kontaktuppgifter till konsument och hantverkare (inklusive organisationsnummer, om företaget är godkänt för F-skatt samt vilken typ av försäkringar hantverkaren har) till en beskrivning om projektets omfattning. Under omfattning ska du tydligt beskriva vad hantverkaren ska utföra. Om det finns bilagor med beskrivningar av tjänsten ska det tydligt stå med i avtalet. I avtalet måste det även stå med vad som inte ingår, exempelvis material.

Om du och hantverkaren inte avtalat om något annat ska du som beställare, utan ersättning, tillhandahålla tillgång till ström, vatten, toalett och samt ett utrymme för omklädning och matlagning. Andra punkter i avtalet är hantverkarens eventuella avrådan. Det kan handla om arbeten som beställaren vill ha utförda trots att hantverkaren har avrått om det. Orsak till avrådan ska också specificeras.

När det kommer till prisuppgifterna i avtalet ska det framgå om priset är fast, rörligt eller ungefärligt samt exakt vad det avser (arbete, material, arbetsledning, underentreprenader och resor). Om du är berättigad till ROT-avdrag ska det också stå tydligt. Tidsåtgång ska specificeras med ett startdatum och ett slutdatum samt vad som gäller vid eventuella tilläggsarbeten. I avtalet ska det även stå hur betalningen ska gå till, till exempel via faktura och om betalningen ska ske först när hela projektet är avklarat eller löpande. Längst ner i avtalet brukar det finnas ett utrymme där hantverkaren fyller i vad som gäller förseningsvite, besiktningar, garantier och försäkringar.

Vanliga frågor och svar

Om det uppstått en tvist som du och hantverkaren inte kan lösa kan du anmäla hantverkaren till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Enligt konsumenttjänstlagen ska hantverkaren åtgärda felet inom rimlig tid och vad det avser beror på vilken typ av tjänst det handlar om. Har hantverkaren exempelvis renoverat ett badrum och orsakat en vattenläcka, ska åtgärden rättas till omedelbart eftersom felet annars kan leda till stora merkostnader.

Vill du bestrida fakturan börjar du med att kontakta hantverkaren och meddelar att du inte tänker betala – och varför. Om hantverkaren inte accepterar det kan du välja att betala den del av fakturan som avser de arbeten som är korrekt utförda. Du utelämnar alltså betalning för summan som avser felet. Om du är orolig över att bestrida fakturan för att hantverkaren kan komma att kontakta Kronofogden för indrivning av skulden, kan du istället välja att betala under protest. Det innebär att du betalar fakturan men i samband med det skriftligen meddelar företaget att du betalar under protest. Då kan du nämligen bestrida fakturan genom ARN vid ett senare tillfälle.

Det beror på vad ni kommit överens om för betalning. Om hantverkaren och du kommit överens om ett ungefärligt pris får offerten som mest avvika med 15 % (med förutsättning av att inga tilläggsarbeten utförts). Gäller det ett fast pris ska du i regel aldrig betala mer än vad ni avtalat om.

Som konsument kan du alltid luta dig mot Konsumenttjänstlagen vid eventuella tvister med hantverkare. Du har många rättigheter gällande att hålla inne med betalning, bestrida faktura eller reklamera tjänsten. Lär dig mer här.

Det är viktigt att ha ett skriftligt avtal på tjänsten, annars står ord mot ord. Som konsument har du dock många rättigheter och kan luta dig mot Konsumenttjänstlagen. Här får du tips och råd på hur du löser tvister med hantverkare.