Offerter – vad ska de innehålla?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

En offert, även kallat anbud är ett skriftligt affärsförslag som hantverkaren eller företaget skickar till beställaren på beställarens begäran. Innan du får offerter ska du skicka en offertförfrågan där du beskriver vad du vill ha hjälp med. Offerterna ska sedan svara på din förfrågan genom ett prisförslag och en omfattning av uppdraget. Men vad ska den innehålla?

Offert exempel

Ett exempel på vad en byggoffert innehåller:

  • Specifikation av arbetets omfattning. Ganska högt upp i offerten specificerar hantverkaren alla de arbeten som behöver göras, utifrån det du begärt i din offertförfrågan.
  • Pris per enhet och totalt pris. Kostnaden ska anges för både varje typ av arbete som ska utföras, samt allt arbete sammanslaget och även kostnad för eventuellt material, maskiner och liknande som kommer behövas.
  • Eventuella rabatter. Om hantverkaren ger rabatt på något, exempelvis byggnadsmaterial, ska det vara specificerat.
  • ROT-avdrag. Det står ofta vilka villkor som gäller när det kommer till ROT-avdraget, till exempel att beställaren står för hela kostnaden om ROT-avdraget inte skulle beviljas.
  • Tid. Det ska stå när uppdraget förväntas kunna starta och vara färdigt.
  • Betalningsvillkor. Hantverkaren är vanligtvis den som bestämmer hur arbetet ska betalas. Det kan exempelvis vara genom ett fast eller rörligt pris. Ett fast pris innebär att du redan på förhand vet exakt vad kostnaden blir. Ett rörligt pris innebär det att hantverkaren kommer fakturera dig i efterhand utifrån hur många timmar han eller hon jobbat.
  • Resor. Om hantverkaren tar betalt för resor ska det specificeras vilken kostnad och vilka villkor.
  • Övriga villkor. Det kan handla om garantier, betalningsvillkor och leveransvillkor, för att nämna några.
  • Offertens giltighetstid. Det ska stå hur länge offerten är gällande.

När du accepterar offerten

Efter att du fått tillbaka och bestämt dig för att acceptera offerten ingår du och hantverkaren ett juridiskt bindande avtal. Du som beställare kan då välja att antingen acceptera offerten precis som den är, det kallas ren accept, eller enligt vissa villkor. Villkor kan vara eventuella ändringar i uppdragsbeskrivningen eller att du prutat ner priset. Då måste hantverkaren få lite tid att ta ställningen till de nya villkoren innan en ny offert kan lämnas och accepteras. Accepterar hantverkaren de nya villkoren sluts ett avtal.

Vanliga frågor och svar

Det är ett erbjudande om en tjänst eller en vara med specificerade villkor.

Kontaktuppgifter, produktbeskrivning, pris, betalnings- och leveransvillkor och start- och slutdatum, för att nämna några punkter.

15 %.

Vanligtvis lämnar hantverkare och företag ut offerter gratis, men det är inte alltid så. I konsumenttjänstlagen står det tydligt att en konsument ska betala vad som anses rimligt i förhållande till vad exempelvis hantverkaren gjort. Om hantverkaren lagt tid på att åka ut till ditt hus, kontrollerat det som ska göras och lagt ner mycket tid och ansträngning på att kunna ge en offert, och du sedan nekar offerten, kan det finnas anledning för hantverkaren att ändå ta betalt för offerten.

Det är inte normalt att pruta på offerter genom att säga ”jag vill ha allt men billigare”. Däremot har du självklart rätt att fråga om det finns möjlighet att sänka priset på något sätt, det kanske kan ske genom att du väljer ett billigare material eller att du utför delar av arbetet själv.

Eftersom hantverkare ofta behöver åka ut och besöka beställaren för att kontrollera projektets förutsättningar samt även lägga tid på att kontakta eventuella underleverantörer eller ta reda på materialpriser, kan det ta någon eller några veckor. Men vanligtvis har du och hantverkaren kontakt under den tiden så du vet vad som pågår. Är det ett väldigt enkelt arbete, som att måla en vägg, brukar det gå snabbare, några dagar.

Offerten fungerar som ett bindande avtal – om ingenting annat avtalas om (om ni exempelvis inte skriver ytterligare ett avtal som blir det rådande).