Skriv en bra offertförfrågan – öka chanserna till bättre offerter

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

När du vill anlita en hantverkare eller byggföretag är det viktigt att du jämför offerter. Men för att du ska få tydliga offerter behöver du först skicka ut en offertförfrågan. I den beskriver du i detalj vad du behöver hjälp med, när projektet ska starta och annan relevant information.

Offertförfrågan – första steget mot ett lyckat projekt

Som beställare lämnar du en offertförfrågan för att begära offerter – ett affärserbjudande innehållande både pris, projektomfattning och leveranstider samt villkor. Men för att du ska kunna få tillbaka flera offerter och jämföra dem är det viktigt att själva offertförfrågan, eller anbudsförfrågan som det också kallas, är noggrant utförd. Det ökar helt enkelt chanserna till en exakt och tydlig offert, vilket gör det enklare att välja ut vilken offert och vilket företag du vill gå vidare med.

Men vad ska egentligen en offertförfrågan innehålla?

Offertförfrågan exempel

Exakt hur offertförfrågan ska se ut skiljer sig lite åt beroende på vad du som beställare behöver hjälp med. Men i korthet ska följande information finnas med:

  • Kontaktuppgifter. Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Projektets omfattning. En tydlig och noggrann beskrivning om vad som ska göras. Här är det viktigt att vara detaljerad. Om du exempelvis ska utföra en badrumsrenovering och redan köpt kakel ska det stå i offertförfrågan så hantverkaren känner till det. Du kan även bifoga bilagor om det behövs. Ju tydligare du beskriver omfattningen, desto enklare blir det för hantverkaren att lämna en exakt offert.
  • Krav på leverantören. Det här handlar om att du kräver att vissa saker specificeras i offerten som hantverkaren skickar tillbaka. Det gäller ofta saker som ett förslaget start- och slutdatum, garantier, försäkringar, viten vid försening och prisuppgifter samt betalningsplan.

Tänk på …

I de allra flesta fall, med undantag för om det gäller ett mycket enkelt projekt, behöver hantverkare besöka platsen där arbetet ska utföras innan en offert kan lämnas. Det beror på att hantverkaren kan behöva fler uppgifter som du som beställare kanske inte tänker på i din offertförfrågan (förutsättningar för arbetet).

Vanliga frågor och svar

Det är en beskrivning av vad du behöver hjälp med, den skickar du till olika hantverkare eller företag för att få tillbaka en offert.

Kontaktuppgifter, en beskrivning av projektets omfattning och vilka krav ställer på leverantören (sådant du vill att leverantören tar upp i offerten).

Det är betydligt enklare att få tydliga offerter som du sedan kan jämföra om du skickar offertförfrågningar.

Det är viktigt att du är så detaljerad och tydligt som möjligt. Skriv ner exakt vad du behöver hjälp med och utelämna ingen viktig information som kan vara till hjälp för hantverkaren. Om du exempelvis kommer köpa in materialet på annat håll måste hantverkaren veta det.