Vad gör jag när hantverkaren fakturerar mer än överenskommet?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Du och hantverkaren kom överens om en summa för hela projektet och när fakturan kom är den mycket högre än det ni avtalat om. Här går vi igenom vad du som konsument kan göra vid en sådan situation och vilka rättigheter du har.

Kontrollera avtalet

Det avtal du och hantverkaren accepterat är det som gäller. Här ska även betalning finnas specificerad, till exempel vilken typ av betalningsplan ni kommit överens om. Det finns olika sätt att betala hantverkaren:

  • Fast pris. Det innebär att ni kommit överens om en totalkostnad för hela projektet. Den summan får inte överskridas. Dock är det viktigt att det i offerten eller i avtalet framkom exakt vad priset avsåg, exempelvis materialkostnader, transport, kostnad för servicebil och själva arbetskostnaden. Om det inte framkommer tydligt vad kostnaden avser kanske anledningen till att fakturan är högre än ni avtalat beror på att det tillkommit något, som material.
  • Rörligt pris. Det innebär att hantverkaren fakturerar för de timmar som han eller hon arbetat. Kom ni överens om ett rörligt pris är det svårt att från början veta vad totalkostnaden skulle bli, med undantag för om ni kom överens om ett takpris – en maxsumma som inte överskrids.

Förhoppningsvis kan du, utifrån avtalet, nu se exakt vad som gäller. Om ni kom överens om ett rörligt pris är det dock möjligt att ni ändå pratade om ett ungefärligt pris. Kanske sa hantverkaren muntligt eller skriftligt på offerten att han eller hon bedömer att projektet inte blir dyrare än X kronor, eller att det bör landa på X kronor. I så fall får fakturan inte överskrida det priset med mer än 15 %. Men det finns undantag.

Rimligt pris

Om ni inte kommit överens om ett pris eller om du inte lyckas hitta prisuppgifterna i avtalet ska du betala ett rimligt pris. Eftersom det är hantverkare som kräver betalning ligger även ansvaret att bevisa vad ett rimligt pris är hos hantverkaren. Det finns i regel två sätt för att du ska kunna kontrollera om priset är rimligt:

  1. Specificerad faktura. Du har enligt lag rätt att kräva en specificerad faktura, vilket är en faktura där alla arbetsmoment som hantverkaren utfört finns nedskrivna. Det ska även stå exakt vilka material som används. Du har rätt att få se kvitton på inköpspriserna. Därtill har du rätt att få veta hur många arbetstimmar hantverkaren jobbat och hur mycket material som använts.
  2. Prisuppgift från andra hantverkare. Du kan även kontrollera om priset är rimligt genom att kontakta en annan hantverkare eller sakkunnig inom branschen. Begär exempelvis offert för samma arbete, då kan du enkelt se om priserna ligger inom samma spann.

Kommer du ändå fram till att fakturan är orimligt hög kan du göra följande.

  • Betala ett rimligt pris. Du kan antingen betala det pris som anses rimligt och utelämna den del du anser orimlig. Men samtidigt som du betalar det rimliga priset måste du meddela hantverkaren att du protesterar mot den övriga delen av betalningen och anledningen till att du vägrar. Med andra ord ska du meddela hantverkaren om varför du inte betalar hela den fakturerade summan. Kom ihåg att sköta all den kommunikationen skriftligt.
  • Betala under protest. Du kan även betala fakturan under protest. Det betyder att du betalar fakturan precis som vanligt men samtidigt meddelar hantverkaren att betalningen sker under protest och att du alltså inte anser att hantverkaren har rätt till full betalning. Du betalar under protest när du är osäker på om du har rätt att protestera mot priset och vill undvika betalningspåminnelser och dröjsmålsränta. När du väl betalat under protest kan du sedan driva ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Först måste du vänta i 30 dagar för att se om hantverkaren möter dina krav eller svarar dig. ARN tar sedan beslut om du har rätt att få pengarna tillbaka – de gör inga indrivningar utan ger rekommendationer. De flesta hantverkare och företag följer dock ARN:s rekommendationer.

Därför kan fakturan bli högre

Det finns vissa situationer då hantverkaren tar mer betalt än ni avtalat om, det beror ofta på nödvändiga tilläggsarbeten. Om en hantverkare exempelvis ska slipa om parkettgolvet hemma hos dig och du lämnat alla möbler i vardagsrummet kan det hända att hantverkaren flyttar ut alla möbler från rummet för att möjliggöra för slipningen. Det innebär i så fall att hantverkaren behövde lägga mer tid på arbetet. Det är förstås vanligast att hantverkaren pratar med beställaren först och säger till innan han eller hon utför nödvändiga tilläggsarbeten. Det finns egentligen endast några fåtal undantag som gör att hantverkaren väljer att utföra tilläggsarbeten utan att först ha pratat med beställaren eller som gör att priset blir högre än avtalat:

  • Hantverkaren får inte kontakt med dig. Om hantverkaren har särskilda skäl att anta att du vill få tilläggsarbetet utfört och han eller hon inte kan få kontakt med dig. Dock ska hantverkaren då normalt sett kunna bevisa att det verkligen rör sig om ett nödvändigt tilläggsarbete.
  • Kostnaden ökar på grund av dig som beställare. Ett annat undantag till att hantverkaren tar mer betalt kan bero på att arbetet blivit dyrare än beräknat på grund av dig som kund och att hantverkaren inte kunnat förutse det.

Vanliga frågor och svar

Om ni avtalat om ett ungefärligt pris får fakturan som mest överstiga med 15 %.

Ja, du har enligt lag rätt att kräva en specificerad faktura där alla kostnader framkommer tydligt.

Det är alltid bättre att betala i efterhand när arbetet är slutfört. Om hantverkaren skulle hamna i dröjsmål kan du nämligen hålla inne med en del av betalningen, vilket inte är lika lätt om du redan betalat.