Vad gör jag när hantverkaren är försenad?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Ni kom överens om att uppdraget skulle ta tre veckor, nu har det snart gått fyra veckor och projektet är långt ifrån färdigt. Vilka rättigheter har du som beställare? Och vad kan du göra i en sådan situation?

Kontrollera avtalet

Det skriftliga avtalet som du och hantverkaren kommit överens om är vad som gäller. Kontrollera vad ni kommit överens om gällande tiden för när uppdraget skulle vara färdigt. Om ni utgått från hantverkarformuläret, vilket är den vanligaste avtalsmallen för mindre renoverings- och byggarbeten, finns det en ruta där hantverkaren kan ange vilket datum projektet ska vara färdigt. Kontrollera om den rutan är ikryssad, i så fall gäller det datumen. Det är dock vanligt att det inte finns någon angiven sluttid, då är det betydligt svårare att argumentera för att hantverkaren är försenad.

Som beställare har då ändå rättigheter gällande dröjsmål. Enligt konsumenttjänstlagen ska hantverkaren slutföra sina arbeten inom skälig tid, med andra ord inom den tid som är rimlig och normal för den typen av arbeten hantverkare arbetar med. Dock måste du i så fall bevisa det, exempelvis genom att kontakta en annan hantverkare eller sakkunnig person, som en besiktningsman. Han eller hon kan då ta reda på hur lång tid hantverkarens arbete normalt sett bör ta. För att undvika missförstånd är det därför bra att hantverkaren anger ett slutdatum, då har du det svart på vitt om arbetet skulle bli försenat.

Reklamation

Om hantverkaren är försenad och det inte finns någon skälig förklaring till det (exempelvis strejker eller andra händelser som är utanför hantverkarens kontroll), finns det olika saker du kan göra. Dina rättigheter är flera – dels kan du kräva att hantverkaren slutför arbetet, dels kan du häva avtalet och kräva ersättning. Det här kan du göra:

  1. Kontakta hantverkaren. Det första du bör göra är att kontakta hantverkaren, gör det helst skriftligt så konversationen finns sparad. I ett mejl eller sms kan du begära att arbetet slutförs – då sätter du som beställare ett nytt slutdatum. Kom ihåg att det nya slutdatumet måste vara tillräckligt långt fram så att hantverkaren har en rimlig chans att bli färdig.
  2. När hantverkaren inte måste slutföra. Det finns vissa situationer då du inte kan kräva att hantverkaren slutför arbetet, det gäller exempelvis om hantverkarens företag blivit utsatta för hinder som gör det omöjligt för dem att utföra jobbet. För att hindren ska anses som skäliga måste de vara väldigt speciella, till exempel utanför hantverkarens kontroll (naturkatastrofer eller strejker).
  3. Häv avtalet. Om hantverkaren ändå inte lyckas bli färdig med arbetet i tid trots det nya slutdatumet, kan du häva avtalet. Det är inte det enklaste men det går om förseningen inneburit stora besvär. Stora besvär i samband med en försening kan exempelvis bero på att hantverkaren renoverat ditt enda badrum och förseningen har då inneburit att du inte kunnat använda badrummet under tiden som renoveringen pågått. Eller att hantverkaren börjat lägga nytt tak men inte blivit klar i tid, vilket då inneburit att taket läckt in vatten och orsakat stora och kostsamma skador på egendomen. När du häver avtalet innebär det att du inte behöver betala för tjänsten och hantverkaren behöver inte slutföra arbetet.
  4. Avbeställ tjänsten. Istället för att häva avtalet kan du även avbeställa tjänsten. Det kan vara ett bättre alternativ om förseningen exempelvis inte inneburit stora besvär. När du avbeställer tjänsten måste du ändå betala för de arbeten hantverkaren utfört.
  5. Håll inne med betalning. När hantverkaren är försenad har du även rätt att hålla inne med betalningen. Det innebär en säkerhet för dig som beställare samtidigt som det är ett påtryckningsmedel mot hantverkaren. Om arbetet är försenat har du rätt att hålla inne med betalningen, trots att hantverkaren skickat en faktura. Kom ihåg att du inte kan hålla inne med all betalning, du får endast hålla inne med del av betalningen som motsvarar arbetet som återstår att göras. Med andra ord – du får hålla inne med så mycket betalning som du istället kan lägga på en annan firma som slutför arbetet. Om du bestämmer dig för att hålla inne med betalning måste du meddela hantverkaren om det samt beskriva anledningen, gör det helst skriftligt. Om du redan fått en faktura kan du protestera mot den i ett mejl där du beskriver varför du inte tänker betala den.
  6. Kräv ersättning. Ibland kan en försening medföra kostnader för beställaren. Om hantverkaren exempelvis påbörjat en takläggning och inte blivit klar i tid kan förseningen ha medfört läckage och skador på egendom. Du kanske även har drabbats av inkomstförlust för att du varit tvungen att vara hemma från jobbet för att kunna ta emot företaget. Du kan endast kräva ersättning för faktiska kostnader som du kan bevisa, inte för besväret eller tiden du lagt ner. Det handlar alltså om kvitton och fakturor som är rimliga och som har en tydlig koppling till förseningen.

Bra att tänka på!

Om du inte vill betala en faktura på grund av att hantverkaren är försenad, men samtidigt är orolig över betalningspåminnelser, kan du betala fakturan under protest. Du betalar då fakturan men meddelar samtidigt att du inte håller med hantverkaren. Det fungerar då som ett underlag om du väljer att få ärendet prövat hos Allmänna reklamationsnämnden. Får du rät i ärendet får du tillbaka pengarna.

Ni kommer inte överens – få ärendet prövat

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är den myndighet i Sverige som ansvarar för att bedöma hur tvister ska lösas. Om du och hantverkaren inte lyckas komma överens gör du en anmälan till ARN. De kommer då bedöma ärendet och rekommendera ett sätt att lösa konflikten. De allra flesta hantverkare och företag väljer att följa ARN:s rekommendationer. Det kostar ingenting att få sitt ärende prövat, men det kan ta upp mot ett halvår, ibland ännu längre. Efter att du kontaktat hantverkaren med dina krav ska du invänta svar. Får du inte svar ska du vänta 30 dagar innan du anmäler ärendet till ARN, annars avslås det direkt. Andra krav för att få ditt ärende prövat hos ARN:

  • Summan måste ligga på minst 2 000 kronor.
  • Du måste lämna anmälan inom ett år från det att du klagade på hantverkaren första gången.

Vanliga frågor och svar

Börja med att kontakta hantverkaren och kräv att arbetet ska slutföras, du kan sätta ett nytt slutdatum. Kom ihåg att föra konversationen skriftligt, antingen via mejl eller sms. Om hantverkaren ändå vägrar kan du häva avtalet, hålla inne med betalning avbeställa tjänsten eller kräva ersättning. Du kan även få ärendet prövat hos ARN – Allmänna reklamationsnämnden.

Om hantverkaren inte slutför arbetet inom den tid ni avtalat och inte går med på att slutföra jobbet kan du hålla inne med betalningen, det vill säga – du kan strunta i att betala fakturan. Men samtidigt som du gör det måste du meddela hantverkaren om varför du inte betalar – i skrift. Du kan även välja att betala under protest, vilket innebär att du betalar fakturan men i samband meddelar hantverkaren om att du anser att det inte är rätt. Då ligger det som underlag om du följaktligen vill få ärendet prövat.

Du kan anmäla hantverkaren till Allmänna reklamationsnämnden som då kan pröva fallet.