Vad gör jag när hantverkaren gjort fel?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~7 minuter

Äntligen är det nya badrummet klart men när du väl kommer för att se resultatet är det inte alls som du och hantverkaren kom överens om. Vilka rättigheter har du när hantverkaren gjort fel? Eller när arbetet inte motsvarar dina förväntningar?

Då har du rätt att klaga

Enligt konsumenttjänstlagen har du som konsument rätt att klaga på arbetet om:

 • Resultatet inte motsvarar det du och hantverkaren kommit överens om.
 • Arbetet inte är fackmässigt utfört*.
 • Du klagar inom två månader från det att du upptäckte felet.

Fackmässigt utfört* betyder att resultatet ska motsvara det som man kan förvänta av en kunnig och seriös yrkesperson. Hantverkaren ska alltså följ de riktlinjer och rekommendationer som hans eller hennes bransch arbetar efter.

Det här kan du göra

 1. Dokumentera felet. Så fort du upptäcker ett fel är det viktigt att du dokumenterar det genom att fotografera det. Då blir det enklare att visa hantverkaren vad felet är. Dessutom fungerar dokumentationen som en trygghet om du och hantverkaren inte kommer överens. Ibland är det svårt att dokumentera fel med bilder, då kan du behöva anlita en besiktningsman som bedömer arbetet. Det kan ju hända att felet i en badrumsrenovering gäller fuktspärren, då är det inte så lätt att ta bilder.
 2. Ta reda på vilka rättigheter du har. Enligt konsumenttjänstlagen har du många rättigheter, dels kan du kräva att hantverkare åtgärdar felet, dels kan du ha rätt till ersättning.
 • Låta hantverkaren åtgärda felet. Det är ofta bäst om hantverkaren helt enkelt åtgärdar felet, det ska han eller hon göra kostnadsfritt. Hantverkaren behöver få rimlig tid på sig att åtgärda felet. Det är möjligt att du hellre vill anlita en annan hantverkare eftersom du kanske tappat förtroende för den hantverkare som gjorde felet. Men att man känner sig missnöjd eller har ett minskat förtroende räcker sällan för att få neka hantverkaren att försöka fixa felet. Det gäller endast om det är helt och hållet uppenbart att hantverkaren saknar kompetensen som krävs.
 • Göra prisavdrag. Om hantverkaren inte vill eller kan åtgärda felet kan du kräva ett prisavdrag, det ska motsvara kostnaden det innebär att anlita en ny hantverkare som kan åtgärda felet. Du kan även få ett prisavdrag om resultatet är funktionsdugligt men har skönhetsfel. Kom ihåg att för att du ska kunna kräva ett prisavdrag måste du först kontakta hantverkaren och ge honom eller henne chansen att rätta till felet. Sköt all kommunikation skriftlig.
 • Häva avtalet. Det sista alternativet är att häva avtalet, du blir då inte betalningsskyldig och hantverkaren är inte skyldig att slutföra arbetet. I vissa situationer kan endast en del av avtalet brytas, det kan bero på att en del av arbetet redan är fackmässigt utfört.
 • Hålla inne med betalning. Om det finns fel i arbetet har du enligt konsumenttjänstlagen rätt att hålla inne med en del eller med hela betalningen. Dels är det en trygghet för dig, dels fungerar det som ett påtryckningssätt mot hantverkaren. Även om hantverkaren har skickat en faktura har du alltså rätt att hålla inne med i betalningen. Den del av betalningen du har rätt att hålla inne ska motsvara kostnaden för att åtgärda felen. Kom ihåg att du måste meddela hantverkaren om varför du håller inne med betalningen.

När hantverkaren orsakat skador

Om felet hantverkaren gjort resulterat i skador har du rätt att kräva skadestånd. Skadeståndet ska täcka de skador som uppstått i samband med att tjänsten utförts. Om du exempelvis anlitade en hantverkare för att riva tapeter och hen av misstag råkade skada taket eller golvet ska du få ersättning för de skadorna.

Börja med att dokumentera skadorna och kontakta sedan hantverkaren för att kräva skadestånd. I vissa fall kan hantverkaren själv ha kompetens för att åtgärda skadan, i så fall kan du behöva låta hantverkaren åtgärda skadan istället för att betala skadestånd. Skadeståndet ska endast täcka kostnaden för att åtgärda skadan. Du kan exempelvis inte få skadestånd för att byta parkettgolvet mot ett marmorgolv endast för att hantverkaren råkade skada parkettgolvet – endast för den repa som uppstått i parketten.

Klaga i tid

Hur lång tid du har på dig att klaga beror på vilken typ av tjänst det gäller. Om du upptäckt en skada på mark, byggnader och fasta saker har du tio år på dig att upptäcka felet och klaga, det kan gälla saker som:

 • Renoveringar av byggnad
 • Målning
 • Golvläggning
 • Dränering
 • Takbyte
 • Borrning av brunn
 • Nedgrävning av fiber

Gäller det arbeten som inte utförts på mark, byggnader och fasta saker har du i regel tre år på dig att klaga. Det kan exempelvis handla om att en hantverkare hjälpte dig installera diskmaskinen men gjorde det felaktigt – då har du tre år på dig. Det är bäst att klaga så fort du upptäcker felet, helst inom två månader.

När ni inte kan komma överens

Det kan finnas olika anledningar till att hantverkaren och du inte kommer överens. Här är tre av de vanligaste anledningarna till att hantverkaren inte åtgärdar felet:

 • Hantverkaren säger att felet inte beror på honom/henne. Om du ska kunna kräva någonting från hantverkaren måste du även kunna bevisa att felet beror på hantverkarens arbete. Om du inte själv kunnat hitta bevis kan du få hjälp av en besiktningsman.
 • Hantverkaren tycker att han eller hon har för kort tid på sig. Enligt lag måste hantverkaren få rimlig tid på sig att åtgärda felet. Vad som är rimligt beror på vilken typ av fel som ska åtgärdas. I vissa fall är det akut, som ett tak som läcker in vatten, det måste åtgärdas omgående. Andra fel som kan behöva åtgärdas mycket snabbt är fel i badrummet som gör att du inte kan använda det. Om hantverkaren inte åtgärdar felet inom rimlig tid kan du anlita ett annat företag. Kom då ihåg att först kontakta hantverkaren skriftligen och förklara varför du kommer vända dig till ett annat företag för att åtgärda felen. Om du samtidigt hållit inne med betalning kan du även meddela om att du kommer använda den summan för att betala det nya företaget som åtgärdar felet. Om du redan har betalat hantverkaren och således inte kan hålla inne med betalning, kan du istället kräva hantverkaren på ersättning för kostnaden av att anlita det nya företaget (du måste ändå betala det nya företaget).
 • Hantverkaren anser att arbetet är felfritt. Ibland kan det hända att hantverkaren inte anser att han eller hon gjort något fel och att resultatet är felfritt. Återigen är det viktigt att komma ihåg att du som kräver åtgärder också är ansvarig för att dokumentera bevis – du måste bevisa att det är fel. Vill du kunna ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden kommer du exempelvis behöva bevisen.

Få ärendet prövat hos ARN

Om ingenting av ovanstående har fungerat kan du istället få ärendet prövat hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De kommer bedöma ärendet och sedan lämna en rekommendation om hur konflikten ska lösas. De allra flesta företag väljer att följa ARN:s rekommendationer. Det är gratis att få ditt ärende prövat, det kan dock ta en del tid – vanligtvis cirka sex månader (handläggningstid).

Få ärendet prövat i domstol

Det är möjligt att du och hantverkaren fortfarande, till och med efter ARN:s rekommendationer, har en tvist. Då är det sista steget att ta tvisten till domstol. Du kan behöva hjälp av en jurist som driver fallet åt dig, ibland täcker hemförsäkringen juridisk hjälp (det kallas rättsskydd i försäkringen). Det är till tingsrätten du vänder dig för att testa en tvist i domstol – det kostar pengar. Hur mycket beror på hur mycket pengar tvisten avser. Om det rör sig om en kostnad på 24 150 kronor ligger ansökningsavgiften på 900 kronor. Är kostnaden högre än 24 150 kronor ligger ansökningsavgiften på 2 800 kronor. Om du skulle förlora tvisten är det du som blir betalningsskyldig för både dina egna och för hantverkarens rättegångskostnader. Om du vinner tvisten blir det hantverkaren som får stå för alla kostnader.

Vanliga frågor och svar

Hantverkaren ska få skälig tid på sig att åtgärda felet – vad det innebär beror på vilken typ av fel som ska åtgärdas samt hur akut det är. Om du har svårt att bedöma det själv kan du få hjälp av en besiktningsman.

Du kan göra det till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, det är kostnadsfritt att få sitt ärende prövat.

Börja alltid med att kontakta hantverkaren skriftligt och berätta varför du är missnöjd – ge hantverkaren en chans att åtgärda felet. Om han eller hon vägrar finns det flera saker du kan göra. Bland annat kan du kräva ett prisavdrag, hålla inne med betalning, häva avtalet eller kräva ersättning.