Vad gör jag om företaget går i konkurs?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Allt gick så bra och helt plötsligt har byggfirman du anlitat gått i konkurs. Vad ska du göra nu? Hur får du pengarna tillbaka och vem ska göra klart arbetet?

Om du inte har betalat

Det är inte alltid så enkelt att få tillbaka sina pengar om ett byggföretag går i konkurs. Men som konsument har du vissa rättigheter och det finns saker du kan göra. Om tjänsten inte påbörjades eller hann bli klar innan hantverkarens företag gick i konkurs kan det vara svårt att ställa ekonomimska krav på företaget. Hantverkaren har rätt att få betalt för den del av arbetet som han eller hon hunnit färdigställa. Om du inte betalat i förväg kan du hålla inne den del av betalningen som avser det arbete som inte hunnit bli klart – den summan kan du istället använda för att anlita ett nytt företag.

Om du redan har betalat

Om du redan har betalat för tjänsten som nu inte blir färdig på grund av att byggbolaget gått i konkurs har du en fordran på företaget. Det betyder att du har rätt att kräva tillbaka pengarna som motsvarar den del av tjänsten som inte levererades. Fordran i det här fallet är en konkursfordran mot konkursboet. Under konkursförfarandet kommer det konkurssatta företagets tillgångar att omhändertas av ett konkursbo, det är en separat juridisk person som företräds av en så kallad konkursförvaltare. Med andra ord är det inte hantverkaren som äger företaget som har hand om tillgångarna längre utan konkursförvaltaren.

Inte säkert att du får tillbaka pengarna

När du har en konkursfordran mot konkursboet är det alltså konkursboet som ansvarar för att betala den summa som hantverkaren är skyldig dig. Dessvärre har du endast vad man kallar en oprioriterad fordran i konkursen. Det finns andra borgenärer som har en prioriterad fordran (till exempel borgenärer som har kostnader som rör konkurssättandet, räkenskapsmaterial och bokföring) som således kommer att få betalt först i konkursen. Många gånger finns det inte några pengar kvar för den som har en oprioriterad fordran. Med andra ord är det inte alls säkert att du kommer få tillbaka några pengar.

Något du kan göra är dock att kontakta konkursförvaltaren för att fråga om han eller hon vill överta avtalet som du hade med hantverkaren. Du kan kontakta tingsrätten för att få reda på vem som är konkursförvaltare. Om konkursförvaltaren övertar avtalet kan han eller hon se till att tjänsten slutförs (då måste du förstås betala för den om du inte redan gjort det). Om du inte redan har betalat och konkursförvaltaren väljer att överta avtalet, skulle han eller hon förmodligen tjäna på att fullfölja avtalet eftersom den kvarstående betalningen då tillfaller konkursboet, vilket är bra för konkursborgenärerna.

Ireno

Med Ireno kan både hantverkare och privatperson känna sig helt trygga. Betalningen sker via Ireno, vilket innebär att hantverkaren vet att pengarna finns, däremot betalas pengarna inte ut till hantverkaren förrän bägge parter är överens om resultatet.

Upptäck fler fördelar

Vanliga frågor och svar

Om du inte redan har betalat kan du hålla inne den del av betalningen som avser den del av arbetet som inte hann bli färdigt. Om du redan har betalat kan du kontakta konkursförvaltaren för att se om han eller hon vill överta avtalet och fullfölja det. Det är tyvärr inte alltid möjligt att få pengarna tillbaka eftersom det är borgenärer med prioriterad fordran som blir ersatta först, därför finns det sällan några pengar kvar till de med oprioriterad fordran.

Det enda sättet är att sätta upp dig på en fordringslista som konkursförvaltaren upprättar, du kommer få en oprioriterad fordran, vilket tyvärr ofta innebär att du i slutändan inte får pengarna tillbaka eftersom det inte finns några pengar kvar i konkursboet.

När ett företag begärs i konkurs har de inte längre hand om tillgångarna i företaget – istället är det en konkursförvaltare som fastställer vilka tillgångar och fordringar som finns. Konkursförvaltarens uppdrag är att omvandla tillgångarna till pengar och betala ut skulder till borgenärerna.

Det beror på omständigheterna. Om du inte redan har betalat för tjänsten men den har påbörjats innan företag gick i konkurs behöver du ändå betala för det som redan är utfört. Däremot kan du hålla in med resterande betalning – för det jobb som företaget ännu inte utfört. Om du redan har betalat för en tjänst som inte utförts har du en fordran på företaget. Du har därför rätt att kräva tillbaka den del av tjänsten som företaget inte levererat. Det är inte säkert att du får tillbaka pengarna eftersom du som beställare endast har vad man kallar en oprioriterad fordran i konkursen, andra borgenärer har en prioriterad fordran (till exempel de parter som har kostnader gällande konkursen).

För att de inte kan betala sina skulder i tid.