Vanliga frågor och svar

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~1 minuter

Känn till dina rättigheter så blir det enklare att lösa eventuella konflikter mellan dig och experten.

Vad kan jag göra när hantverkaren gjort fel? Vad är ett våtrumscertifikat och vad är skillnaden mellan fast och rörligt pris? Här får du svar på de vanligaste frågorna gällande att anlita hantverkare.

15 %.

Om hantverkaren inte slutför arbetet inom den tid ni avtalat och inte går med på att slutföra jobbet kan du hålla inne med betalningen, det vill säga – du kan strunta i att betala fakturan. Men samtidigt som du gör det måste du meddela hantverkaren om varför du inte betalar – i skrift. Du kan även välja att betala under protest, vilket innebär att du betalar fakturan men i samband meddelar hantverkaren om att du anser att det inte är rätt. Då ligger det som underlag om du följaktligen vill få ärendet prövat.

När du som beställare accepterar offerten blir den juridiskt bindande.

Vanligtvis lämnar hantverkare och företag ut offerter gratis, men det är inte alltid så. I konsumenttjänstlagen står det tydligt att en konsument ska betala vad som anses rimligt i förhållande till vad exempelvis hantverkaren gjort. Om hantverkaren lagt tid på att åka ut till ditt hus, kontrollerat det som ska göras och lagt ner mycket tid och ansträngning på att kunna ge en offert, och du sedan nekar offerten, kan det finnas anledning för hantverkaren att ändå ta betalt för offerten.

Om ni avtalat om ett ungefärligt pris får fakturan som mest överstiga med 15 %.

Det är ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten.

Det är inte normalt att pruta på offerter genom att säga ”jag vill ha allt men billigare”. Däremot har du självklart rätt att fråga om det finns möjlighet att sänka priset på något sätt, det kanske kan ske genom att du väljer ett billigare material eller att du utför delar av arbetet själv.

Ja, du har enligt lag rätt att kräva en specificerad faktura där alla kostnader framkommer tydligt.

De regleras av konsumenttjänstlagen och där står bland annat att entreprenören har rätt till pristillägg om denne utfört tilläggsarbeten eller om tjänsten blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på beställaren.

Eftersom hantverkare ofta behöver åka ut och besöka beställaren för att kontrollera projektets förutsättningar samt även lägga tid på att kontakta eventuella underleverantörer eller ta reda på materialpriser, kan det ta någon eller några veckor. Men vanligtvis har du och hantverkaren kontakt under den tiden så du vet vad som pågår. Är det ett väldigt enkelt arbete, som att måla en vägg, brukar det gå snabbare, några dagar.

Det är alltid bättre att betala i efterhand när arbetet är slutfört. Om hantverkaren skulle hamna i dröjsmål kan du nämligen hålla inne med en del av betalningen, vilket inte är lika lätt om du redan betalat.

Kontrollera avtalet noggrant – det är viktigt att alla betalningsvillkor finns specificerade samt att det står vad som gäller vid ÄTA-arbeten. Det är även viktigt att entreprenören varit och besökt platsen där arbetet ska äga rum så att han eller hon kan kontrollera alla förutsättningar redan innan prisuppgifter lämnas. Du som beställare bör även se till att ge alla relevanta handlingar som ritningar, servitut och tillstånd till hantverkaren.

Det är en avtalsmall som används mellan beställare och hantverkare vid exempelvis ombyggnation och reparation.

Offerten fungerar som ett bindande avtal – om ingenting annat avtalas om (om ni exempelvis inte skriver ytterligare ett avtal som blir det rådande).

Våtrumsintyg är ett slags kvalitetsbevis som en behörig hantverkare kan lämna till kunden efter utfört arbete. Det visar att arbetet är fackmässigt utfört och följer branschreglerna.

Om beställaren och hantverkaren kommit överens om ett ungefärligt pris får priset som mest överstiga med 15 %. Om det sedan förekommer tilläggsarbeten får de inte heller överstigas med mer än 15 %.

Det innebär att du och hantverkaren/byggfirman kommer överens om ett pris för projektet. Det får inte överstigas.

Efter att hantverkaren är färdig med uppdraget är det vanligt att han eller hon lämnar ett våtrumsintyg som bevisar att arbetet utfördes i enlighet med branschreglerna och att det är fackmässigt gjort.

Kontrollera att företaget innehar F-skattsedel och att det inte är listat på Råd & Röns svarta lista. Läs även recensioner och ta in flera offerter för att kunna jämföra priser och omfattning. Kontrollera avtalet noggrant, vad gäller betalning – är det fast eller rörligt pris?

Du och hantverkaren vet redan på förväg exakt vad projektet kommer att kosta – inga överraskningar alltså.

Det är inte lag på det, men du bör alltid anlita en hantverkare med våtrumscertifikat om han eller hon ska utföra arbeten i våtrum. Det betyder att hantverkaren har rätt utbildning, följer branschreglerna och arbetar med rätt typ av material och konstruktioner. Dessutom täcker sällan försäkringar eventuella skador om hantverkaren som utförde installationen inte hade våtrumscertifikat.

Max 15 %.

Priset blir ibland högre än om du valt löpande räkning eftersom hantverkaren ofta lägger på lite extra för tilläggskostnader som kan uppkomma. Det finns även en liten risk att hantverkaren tar genvägar och skyndar sig för att bli klar tidigare – eftersom betalningen ändå blir densamma. Men är du noggrann när du jämför hantverkare, läser omdömen och ser till att få rekommendationer, är den risken inte så stor.

Hantverkaren ska få skälig tid på sig att åtgärda felet – vad det innebär beror på vilken typ av fel som ska åtgärdas samt hur akut det är. Om du har svårt att bedöma det själv kan du få hjälp av en besiktningsman.

Det är ett standardavtal som används inom entreprenadbranschen.