Spabad rengöring – generella rekommendationer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Eftersom du endast byter vatten cirka 4 – 5 gånger per år i ett spabad, behöver du rengöra badet så att vattenmiljön håller sig fräsch. Beroende på vilken typ av bad du har kan rengöring och skötsel variera. Men i korthet handlar det om tillsättning av klor (och att se till att pH-värdet är i balans) samt att skrubba och byta/tvätta filtret.

Kemikalier

Kemikalier och klor används i spabad för att vattnet ska hållas fräscht, trots att samma vatten används stora delar under året. Ofta använder man flera typer av rengöringsmedel (kemikalier) som har olika syfte. Till exempel finns det medel som sänker vattnets pH-värde eller medel som tillsätts för att göra vattnet klart. De viktigaste medlen i spabad är dock klor och filterrengöring. Kloret används för att vattnet ska desinficeras och filterrengöring använder du för att ta bort smutspartiklar från spafiltret. En vanlig fråga är hur mycket klor som ska tillsättas i spabad och det beror lite på hur ofta badet används samt hur många liter badet rymmer. Det finns vanligtvis en tydlig tabell på klorförpackningen med doseringsanvisningar. Annars är formeln 1 tesked klor per person och per 1 000 liter vatten ett bra riktmärke. Vissa spabadstillverkare erbjuder tillhörande klorlösningar speciellt anpassade för sina spabad.

Det är bra att köpa teststickor så att du kontrollera klorhalten i vattnet efter att du tillsatt nytt klor. Teststickor är även användbara när du vill mäta brom och alkalier samt kontrollera pH-värdet på vattnet. Skulle du råka tillsätta för mycket klor kan det ibland lösas genom att du chockklorerar vattnet. Om det inte gör susen kan du bli tvungen att tömma ur vattnet och börja om på nytt. Här är en tabell med idealvärden för spabad:

ÄmneIdealvärdeGodkänt värde
pH-värde7,27,2 – 7,6
Brom4 ppm4 – 6 ppm*
Fritt klor1 ppm1 – 3 ppm
Totalt klor1 ppm1 – 3 ppm
Bundet klor0 ppmSom mest 0,5 ppm
Kalkhårdhet200 ppm200 – 400 ppm
Alkalinitet120 ppm80 – 160 ppm
Cyanursyra0 ppmSom mest 50 ppm

Du kan antingen mäta brom- eller klorhalt, du behöver alltså inte mäta bägge. Det är viktigt att pH-värdet för kloret stämmer, annars riskerar du att få irriterande ögon och hud när du badar. Det finns produkter som antingen höjer eller sänker pH-värdet.

*Ppm står för parts per million och är miljondelar.

Dosering

Eftersom klor och andra kemikalier kan köpas i både granulat, pulver och som tabletter, kan det vara bra att veta hur du ska applicera dem i vattnet. Pulver och granulat tillsätts direkt i vattnet, se till att pumparna är igång precis som vanligt så att vattnet cirkulerar så att medlen kan blandas ut ordentligt. Om du ska tillsätta tabletter (puckar) ska de istället läggas i korgen för bräddavloppet, de ska alltså inte läggas direkt i vattnet.

Problem och åtgärder

Det kan vara svårt att veta vad du ska göra om vattnet i spabadet helt plötsligt är grumligt, rödbrunt eller om du upplever att ögonen känns irriterade varje gång du badar. Här har vi listat några vanliga problem, vanliga orsaker samt hur du åtgärdar dem.

ProblemVanliga orsakerÅtgärder
Grumligt vattenKan bero på bristfällig desinficering, smutsigt filter eller för hög kalkhalt och pH-värde.Använd en teststicka för att kontrollera vattnets pH-värde och justera det med medel som antingen höjer eller sänker värdet till rätt nivå. Rengör filtret och kontrollera kloret – det kan behöva tillsättas mer.
Missfärgat vatten (rödbrunt, svartbrunt eller grönaktigt)Kan bero på för mycket järn i vattnet, höga halter mangan eller för mycket koppar.Använd en teststicka för att kontrollera vattnets pH-värde och justera det med medel som antingen höjer eller sänker värdet till rätt nivå. Applicera antikalkmedel och klor.
Kloret har ingen effektKan bero på för högt pH-värde i vattnet, för mycket cyanursyra eller att klorbehovet ökat i samband med högre badbelastning.Använd en teststicka för att kontrollera vattnets pH-värde och tillsätt mer vid behov (kom ihåg att pH-värdet ska ligga mellan 7,2 och 7,6). Kom även ihåg att duscha innan du badar.
Bromtabletterna har ingen effektBeror oftast på en ökad badbelastning.Applicera mer bromtabletter vid behov och mer klor (kontrollera pH-värdet).
Luktar starkt av klorKan bero på för mycket halt av bundet klor.Använd chockklorering.
Ögonen och huden känns irriteradeKan bero på att pH-värdet är ur balans samt för höga halter bundet klor.Kontrollera pH-värdet – det ska vara mellan 7,2 och 7,6.
Vattnet skummarKan bero på smutsigt och förorenat vatten (feta rester från hudkrämer och håroljor).Kontrollera pH-värdet – det ska vara mellan 7,2 och 7,6. Använd vid behov chockklorering och kom ihåg att duscha innan bad så att feta krämer och liknande sköljs av innan.
Ostabilt pH-värdeKan bero på för låg nivå av alkalinitet.Applicera mer alkalinitet och kontrollera med teststicka så att du får rätt balans.
Sträva beläggningar på spabadets golv och väggarKan bero på kalkutfällning, vilket i sin tur kan bero på för höga halter av kalk samt ett för högt pH-värde i vattnet.Använd medel som sänker pH-värdet och rengör väggar och golv med en tvättsvamp för att skrubba bort beläggningen. Applicera antikalkmedel.

Spabadets delar

Ett spabad består, förutom själva karet, av filter, cirkulationspump, ett värme- och massagesystem samt rördragningar. De måste också rengöras ibland.

Det räcker med att rengöra rören varje gång du byter vatten i spabadet. Det finns särskilda rengöringsmedel som är anpassade till rörsystem så att du får bort alla avlagringar och beläggningar inuti röret. Utan regelbunden rörrengöring riskerar hygienen i vattnet att bli dålig. För att rengöra munstycken och själva massagesystemet med dess jetstrålar, använder du också ett rengöringsmedel och sätter igång massagestrålarna så att vattnet och rengöringsmedlet kan cirkulera genom alla små hål.

Det är praktiskt att rengöra spabad vid vattenbyte eftersom du lättare kan komma åt att skrubba alla invändiga sidor ordentligt.

Vanliga frågor och svar

Om du badar 1 – 3 gånger i veckan brukar det vara lagom att rengöra badet cirka en gång i månaden. Det är dock viktigt att hålla koll på pH-värdet och se till att klorhalten är i balans. Det kan du göra med teststickor. Noggrannare rengöring bör du göra några gånger per år (rörrengöring och att skrubba badet invändigt samt byta filter) i samband med att du byter vatten.

Regelbunden rengöring, filterbyte samt kontroll av pH-värde och tillsats av kemikalier. Det finns teststickor som du kan kontrollera klorhalten och andra kemikalier med.

Förutom rengöringsmedel behöver du bland annat klor och alkalinitet samt medel som sänker och höjer pH-värdet.

Det beror på vilken typ av filter som används. Är det engångsfilter byter du oftast ut det efter var tredje månad. Är det filter som rengörs och återanvänds ska de rengöras 1 – 2 gånger i månaden.

Relaterade artiklar