Alkalinitet hjälper vattnet att motstå pH-förändringar

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Alkalinitet är vattnets buffert för pH-värde, med andra ord använder du det för att antingen höja eller sänka pH-värdet i vattnet. I ett spabad eller en pool ska pH-värdet ligga mellan 7,2 – 7,8. Är det för högt blir vattnet grumligt och basiskt och är det för lågt är vattnet surt.

TA – total alkalinitet

Det totala alkalinitet i spabadet ska ligga på mellan 80 – 120 ppm (parts per million). Om du upptäcker att vattnet har för höga eller för låga nivåer av TA kan du justera det med antingen TA-höjande eller TA-sänkande medel. Medel som sänker TA är surt, medan medel som höjer värdet är basiskt.

  • Dosering för att justera pH-värde: 10 gram per 1 000 liter.
  • Dosering för att justera TA-värdet: 24 gram per 1 000 liter för att sänka alkalinitet med 10 ppm.

När du tillsätter alkalinitet ska det spridas direkt över vattenytan, se till att pumparna är avstängda så att vattnet är stilla medan pulvret sprids ut. Pumparna bör vara avstängda i cirka sex timmar.

Bra att veta!

Alkaliniteten är sällan för högt, så var noggrann med att kontrollera vattnets pH-värde innan du tillsätter pH-sänkande medel. Så länge pH-värdet ligger mellan 7,2 och 7,8 gör det ingenting att TA-värdet är för högt.

Viktigt!

För att pH-värdet ska vara balanserat måste du först veta vad vattnets alkalinitet är, det påverkar nämligen hela vattnets pH-värde. Vid hög alkalinitet (mer än 120 ppm) behöver du mer än rekommenderad mängd och vid låg alkalinitet (lägre än 80 ppm) behöver du mindre mängd. När du ska pH-justera vattnet tillsätter du alkalinitet (höjande eller sänkande) direkt i spabadets vatten med pumpen igång.

Vanliga frågor och svar

Alkalinitet använder du i spabadet för att höja eller sänka vattnets alkalinitet vid lågt pH-värde.

Det gör ingenting så länge som vattnet har ett pH-värde mellan 7,2 och 7,8.

Relaterade artiklar