Klor i spabad – dosering, varianter och riktvärde

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~7 minuter

Eftersom du inte byter vatten varje gång du badar i ett spabad, måste du tillföra olika kemikalier som renar och desinficerar vattnet. Klor är ett av de medel som du behöver använda. Här går vi igenom vilka typer av klor som finns, hur du ska tänka gällande dosering samt benar ut begreppen fritt och bundet klor.

Fritt och bundet klor

Fritt klor är det verksamma kloret som sköter själva desinficeringen av vattnet. Men när du tillsätter fritt klor i spabadet kommer det att reagera med föroreningarna i vattnet, vilket skapar bundet klor. Bundet klor har ingen funktion i spabadet, det är ineffektivt, luktar badhus och kan skapa irritation i hud och ögon. Ofta skyller man stark klorlukt på att man tillsatt för mycket klor i vattnet. Det kan förvisso stämma, särskilt om man chockklorerat* vattnet. Men vanligtvis handlar det alltså om bundet klor. Ibland kan det bero på att man använt för lite klor eller för hög badbelastning i förhållande till klormängd. Chockklorering* används för att frigöra det bundna kloret. Det kan även ta bort illaluktande föroreningar.

När du utför chockklorering bör spabadets lock samt badkuddar vara urtagna, annars slits de betydligt snabbare och livslängden förkortas.

Klor – vätska, tabletter och pulver

Klor är effektivt för att bevara en fräsch vattenmiljö, det kan tillsättas som en vätska, ett pulver (granulat) eller i tablettform (puckar). Dessutom finns det klor som dags- eller veckosats. Dagsklor är ett annat namn för chockklor och det används för att höja vattnets pH-värde. Veckoklor är till exempel klorpuckar, de tillsätter du var 5 – 7 dag. Oavsett om du använder klor i pulver- eller tablettform ska du alltid utgå från anvisningarna på just den förpackningen.

  • Pulver (granulat). Oftast blandar man ut pulvret i ett glas med vatten så att det löser upp sig innan det tillsätts i badvattnet. Men det kan även fungera att strö ut det över spabadet så löser det upp sig snabbt. En fördel med granulatklor är att det är enkelt att ha kontroll över doseringen.
  • Tabletter. Ett smidigt sätt att tillsätta klor i spabadet är genom att lägga i en klorpuck eller klortablett. De ska läggas i bräddavloppet och inte direkt i spabadets vatten. Det finns puckar á 200 gram, de löser upp sig långsamt och innehåller, förutom klor, även algmedel och flockningsmedel. Vanlig dosering: 1 puck doserar per 25 – 40 kubikmeter vatten var 5 – 7 dag.
  • Flytande klor. Flytande klor är inte lika vanligt till privata spabad utan används oftare i kommersiella badhus eftersom det går snabbare att tillsätta större mängder. Det är svårare att hålla nere pH-värdet med flytande klor i ett mindre spabad.

Det finns lite olika typer av klor, förutom själva formen:

  • Långverkansklor (90 % aktivt klor). Säljs som stora klorpuckar á 200 gram och placeras i bräddavloppets korg. Dosering: 1 tablett per 25 – 40 kubikmeter vatten var 5 – 7 dag.
  • Multiklor (80 % aktivt klor). Säljs som stora klorpuckar á 200 gram och de innehåller även alg- och flockningsmedel. Ska placeras i bräddavloppets korg. Dosering: 1 tablett per 25 – 40 kubikmeter vatten var 5 – 7 dag.
  • Aktionchock (65 – 70 % aktivt klor). Säljs som granulat (pulver) och används som chockklorering, till exempel vid säsongsstart och innan du stänger inför vintern (om du inte badar året om). Används till exempel när vattnet är grumligt och det börjat växa alger. Dosering: 200 gram per 10 kubikmeter vatten. En viss mängd appliceras i bräddavloppet och resterande sprids direkt i vattnet (lös först upp pulvret i en hink med vatten).
  • Dagsklor (65 – 70 % aktivt klor). Säljs som små klorpuckar á 20 gram och används till daglig klorering. Dosering: 1 – 2 tabletter per 10 kubikmeter vatten varannan dag. De kan läggas i bräddavloppet eller direkt i vattnet (först ska puckarna lösas upp i varmt vatten).
  • Snabbklor (56 % aktivt klor). Säljs som snabblösligt klorpulver med pH-neutralisering. Dosering: 30 – 45 gram per 10 kubikmeter vatten varannan dag. Placeras i bräddavloppet eller sprids ut i vattnet. Tänk på att lösa upp pulvret först, annars riskerar klumpar av klor att lägga sig på spabadets botten, vilket kan ha blekande effekt.

pH-värde och ppm

Det går inte att säga exakt hur mycket klor du ska använda i spabadet eftersom det varierar beroende på vattenmängd och badbelastning. Däremot ska pH-värdet i vattnet alltid ligga mellan 7,2 – 7,6. Eftersom flera faktorer påverkar pH-värdet är det viktigt att utföra kontroll varje vecka, det gör du med en teststicka. Då kan du se om klorvärdet ligger för högt eller för lågt och justera med pH-sänkande eller höjande kemikalier.

  • För högt klorvärde: Dosera med 100 gram pH-sänkande kemikalier (pH-minus) per 10 kubikmeter vatten.
  • För lågt klorvärde: Dosera med 100 gram pH-höjande kemikalier (pH-plus) per 10 kubikmeter vatten.

Exakt dosering kan variera så kontrollera alltid anvisningarna på de medel du använder till ditt spabad.

När pH-värdet är för högt i spabadet skapar det en basisk vattenmiljö, är pH-värdet för lågt blir vattnet surt. Kom ihåg att andra problem kan uppstå i poolen som inte är klorrelaterade, till exempel algbildning. Det åtgärdar du genom att tillsätta ett anti-alg-medel.

Tips!

Om du är väldigt känslig mot klor kan aktivt syre användas istället, det är en mildare typ av desinfektionsform. Det kräver mer tillsyn än klor eftersom det är så pass milt och du behöver tillsätta det oftare (det räcker endast fyra timmar efter tillförsel) för att vattenhygienen ska vara fräsch.

Starta badsäsongen på bästa sätt

Efter att du rengjort det tomma badet, tvättat filtret och fyllt upp nytt vatten behöver du justera badvattnet. Det gör du genom att dels kontrollera klorhalten, dels alkaliniteten. Snart kommer du se beteckningen ppm, det står för parts per million, alltså miljondelar. När du kontrollerar pH-värdet och TA-värdet (total alkalinitet) ska klorvärdet ligga mellan 7,2 och 7,6 och TA-värdet på mellan 75 och 120 ppm.

Ibland behöver du tillsätta större mängder TA, kom dock ihåg att inte hälla i allt på en gång, som mest 300 gram per 10 kubikmeter vatten. Ibland kan du behöva vänta några dagar innan du tillsätter mer TA. Du kan ändå komma igång med att klorera vattnet och justera vattnets pH-värde. Om du behöver chockklorera vattnet för att frigöra det bundna kloret använder du 50 – 80 gram chockklor per 10 kubikmeter vatten – spä ut det i en hink. Dagen efter fortsätter du att justera pH-värdet, kloret och TA.

När nivån av fritt klor kommit ner till cirka 1 ppm kan du lägga i långtidsklor i spabadet. Sedan är det dags att börja badsäsongen.

Teststickorna är praktiska när du vill kontrollera klorvärde, pH-värde och TA och de är utformade som tunna remsor. Du doppar en remsa i badvattnet och jämför sedan färgen den antar mot de färgskalor som finns på förpackningen.

Bra att veta!

Kloret och pH-värdet bör du kontrollera varje vecka, men alkaliniteten behöver endast testas någon gång per säsong. Chockklorering utför du några gånger per badsäsong, gärna i samband med högre temperaturer (värmebölja på sommaren) och/eller vid högre badbelastning. Chockkloreringen eliminerar mikroorganismer, bakterier och virus som överlever i den vanliga klorhalten.

Vanliga frågor och svar

Har du chockklorerat bör du vänta i sex timmar innan du badar. Använder du aktivt syre istället för klor kan du bada ganska omgående efter tillsättning.

Det beror på hur många liter vatten spabadet rymmer samt vilken typ av klor du använder. Läs alltid på förpackningens anvisningar.

Du kan använda antiklor, det är ett pulver som sänker klorhalten. Det är inte alltid det fungerar, då kan du bli tvungen att tappa ur vattnet och fylla på med nytt.

Använder du klorgranulat tillsätter du 2 – 3 teskedar klor per 1 000 liter vatten. Kom ihåg att lösa upp granulatet i varmt vatten innan du tillsätter det i badvattnet.

Cirka en gång per vecka.

Det är ett snabblösligt klorgranulat som du tillsätter varannan dag (dosering: 30 – 45 gram per 10 kubikmeter vatten).

Relaterade artiklar