Få hjälp med golvvärme

Vill du lägga golvvärme? Här får du hjälp att hitta experter och få offerter på golvvärme, elektrisk och vattenburen. Du får även lära dig mer om hur golvvärme fungerar, vilka för- och nackdelar olika system har samt hur du själv kan lägga golvvärme.

Få offerter från experter

Vad kostar golvvärme?

Pris för golvvärme varierar beroende på om det är vattenburen eller elektrisk golvvärme. Dock är kostnaden i stort sett samma för själva rörsystemet för bägge alternativ. Den stora prisskillnaden ligger i att vattenburen golvvärme kräver ett vattenburet värmesystem som kan värma upp vattnet. Elektrisk golvvärme är i regel något billigare att installera, men dyrare i drift än vattenburen. Du kan själv påverka driftkostnaden för elektrisk golvvärme genom att se över dina alternativ för värmekälla. Vilken värmekälla du har påverkar alltså vad kostnaden för golvvärme blir.

 • Luft/vattenvärmepump. Mellan 50 000 och 100 000 kronor (det beror på vilken värmeeffekt pumpen har).
 • Golv- eller jordvärmepump. Från 95 000 kronor.
 • Biobränslepanna. Mellan 55 000 och 95 000 kronor.
 • Solfångare. Från 40 000 kronor.

Priset för själva installationen varierar mellan olika företag, men i snitt ligger kostnaden någonstans mellan 1 000 och 2 000 kronor per m2 (för vattenburen golvvärme). Då är material och arbetskostnad inräknat. Eftersom priset kan skilja sig en del är det viktigt att du jämför offerter. Via vår offerttjänst behöver du endast skicka in en offertförfrågan – sedan matchar vi dig med flera experter i ditt område. Du får tillbaka offerter som du kan jämföra i lugn och ro.

Hitta din lokala expert

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 82 723 experter
 • Gratis offertförfrågan
 • Digitala avtal
 • Kvalitetskontroll
 • Finns i hela landet
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
 • Dokumenthantering av projektet
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Att tänka på innan du installerar golvvärme

Innan du installerar golvvärme finns det ett par saker som är bra att tänka igenom. Till exempel:

 • Besparing. Många personer som installerar golvvärme upplever en del besparingar i form av minskade energiutgifter. Men det är inte en garanti. I gamla hus är det inte alltid golvvärme sänker uppvärmningskostnaden eftersom huset behöver ha ett välisolerat golvbjälklag, annars kommer värmen försvinna ut genom golvet.
 • Golv. Olika golvmaterial har olika bra värmeledningsförmåga. Trägolv fungerar i regel bra med golvvärme, men helst inte ett tjockare lager än cirka 35 millimeter eftersom ett tjockare golv försämrar värmeledningsförmågan. Om du har ett trägolv får golvytan inte överstiga 27 grader enligt branschstandard.
 • Elektrisk eller vattenburen. Om du har ett vattenburet system är vattenburen golvvärme praktiskt. Om du ska värma upp hela hemmet med golvvärme är ett vattenburet alternativ att föredra. Men ska du endast ha golvvärme i ett rum, exempelvis i badrummet, kan det vara mer praktiskt med elektrisk. Vattenburen golvvärme har lägre driftkostnad än elektrisk.
 • Antal termostater. Det är inte särskilt energieffektivt att endast ha en termostat för golvvärmen, då går det inte att ställa in olika temperaturer i olika rum – eller stänga av värmen i de rum du inte vistas i.
 • Kostnad per månad. Exakt hur mycket golvvärme kostar i månader varierar beroende på uppvärmningskälla, hur välisolerad bostaden är, vilken temperatur du ställt in och hur mycket du använder värmen. I genomsnitt kostar det cirka 150 – 300 kWh per m2 och år.

Elektrisk eller vattenburen golvvärme?

Både elektrisk och vattenburen golvvärme har sina för- och nackdelar. Vilket system som passar bäst i din bostad beror bland annat på om du har ett vattenburet system eller inte och hur stor yta som ska ha golvvärme.

Elektrisk golvvärme innebär i korthet att man kopplar in en värmeslinga till elnätet. Elvärme reagerar snabbare än vattenburen och har lägre bygghöjd samt en lägre installationskostnad. Vattenburen golvvärme har å andra sidan lägre driftskostnader. Ska du endast installera golvvärme i ett rum, till exempel i badrummet, kan elektrisk golvvärme vara att föredra eftersom det är enklare att installera. Du får jämn värme som du enkelt justerar via termostaten.

Fördelar med golvvärme

Det finns många fördelar med golvvärme, bland annat är det behagligt att gå på varma golv, särskilt om du har golvvärme i badrummet. Klinkergolv kan kännas kalla att stå på, särskilt under vintern. Men ligger det golvvärme under leder klinker värme väldigt bra. En annan fördel med golvvärme är att det räcker som uppvärmning i hela bostaden. Du behöver alltså inte ha några skrymmande radiatorer, värmen blir ”osynlig”. Med flertalet termostater till den vattenburna golvvärmen blir det dessutom enkelt att ställa in värmen i varje rum.

Ytterligare en fördel med golvvärme är att värmen är jämn och sprids på ett balanserat sätt i rummet, jämfört med exempelvis radiatorer där värmen kommer från ett håll.

Tips när du anlitar experter till golvvärmeinstallation

Om du ska installera elektrisk golvvärme måste en behörig elektriker utföra installationen. Du får inte ens lägga ut kablarna själv. När du anlitar elektriker eller ett företag som utför installationen är det viktigt att du specificerar allt du behöver hjälp med. Till exempel:

 • Enbart installation. Vill du endast ha hjälp med installationen är det viktigt att du är tydlig med det.
 • Rivning av befintligt golv. Om du vill ha hjälp med rivningen av det gamla golvet (om du vill ta bort det) specificerar du det, ange även vilken typ av golv du vill ha och vilket material ditt befintliga golv är tillverkat av.
 • Golvläggning. Vill du även ha hjälp med golvläggning? Ange i så fall vilken typ av golv du vill ha.
 • Yta. Hur stor yta vill du ha golvvärme på? Ange i kvadratmeter.
 • Vattenburet eller elektriskt system. Ange om du vill ha elektrisk eller vattenburen golvvärme.
 • Termostat. Skriv även ner hur många termostater du vill ha installerade. Det är praktiskt att ha en termostat i alla rum, då kan du enkelt justera värmen eller stänga av värmen i rum du inte använder så ofta.
 • Material. Vill du att företaget ska köpa in material? Eller har du redan köpt golvvärmeslingor och termostater – skriv i så fall det.

För att du ska kunna jämföra offerter är det viktigt att du först skickar en tydlig offertförfrågan. Då blir det enklare för företagen att räkna på priser och tidsåtgång.

Kostnad för golvvärme

I regel är pris för vattenburen golvvärme högre än för elektrisk, men samtidigt är den billigare i drift. Det gäller därför att räkna på hur mycket du skulle kunna spara i form av minskade energiutgifter. Förutom priset för själva värmeslingorna kan kostnaden variera en del beroende på om du samtidigt vill ha hjälp att riva ett befintligt golv och lägga ett nytt. Räkna med att installationen av ett vattenburet golvvärmesystem kostar mellan 1 000 och 2 000 kronor per m2. Då är både material och arbetskostnad inräknat. Du får dessutom 30 % rabatt på upp till 50 000 kronor om du använder ROT-avdraget (gäller arbetskostnaden).

Obs!

Om du har ett vattenburet system med både radiatorer och golvvärme behöver du ha en shunt som säkerställer att framledningstemperaturen till golvvärmeslingorna inte blir för hög. Har du inga radiatorer behövs ingen shunt eftersom det regleras vid värmekällan.

Installera golvvärme – hur gör man?

Du får installera vattenburen golvvärme själv och du kan gå tillväga på olika sätt. Ett sätt är att lägga in golvvärmeslangar i träbjälklaget eller ingjutet i en betongplatta. Du behöver bestämma vilken dimension du vill ha på golvvärmeslangarna, det finns både grövre och tunnare. De grövre slangarna behöver inte ligga tätt, men de bygger mer på höjden.

Lufta golvvärmen!

Den första tiden efter att du installerat golvvärme kan du behöva lufta systemet. Det görs i så fall med några veckors mellanrum. Ibland behöver du även fylla på systemet efter avluftning.

Du kan lägga golvvärme själv, men om du är osäker är det alltid bäst att överlåta installationen till en VVS-montör. I korthet går det till så här när du lägger golvvärme:

 1. Mät utrymmet. Passa även på att skissa upp hur du tänker lägga golvvärmeslangarna.
 2. Skär cellplast. Prova att lägg ut alla cellplastskivor på golvet för att se att de passar.
 3. Markera spåren. Markera spåren i cellplastskivorna (där värmeslangarna sedan ska ligga). Tips! Märk cellplastskivorna med siffror så du vet var de ska placeras.
 4. Förbered golvet med lim. Använd ett vattenbaserat golvlim och sprid ut det med en fintandad limspridare över hela golvet. Låt torka ett par minuter så texturen är klibbig.
 5. Lägg ut cellplastskivor. Klistra fast alla cellplastskivor enligt markeringarna.
 6. Skär spår i cellplasten. Skär nu utifrån dina markeringar vändningarna i skivorna (där slangen svänger).
 7. Lägg ut golvvärmeslangen. Det är lättast om ni är två personer – en som håller slangen och en som trycker den i spåren. Kom ihåg att kontrollera att du har tillräckligt med slanglängd i ena änden eftersom slangen inte får skarvas där.
 8. Tejpa slangen. Ett tips är att tejpa fast slangen allteftersom du trycker ner den i spåren.
 9. Lägg ut gångstråk. För att du inte ska råka göra sönder slangarna eller skivorna är det praktiskt att lägga ut gångstråk som du kan gå på.
 10. Prova systemet. Innan du lägger på golvet är det bra att provköra systemet och se att det fungerar som det ska. Först ska vattnet kopplas in och fylla upp slangarna, först då kan systemet provtryckas. Det är viktigt att testet går till på rätt sätt, därför är det bra att få hjälp med provtryckningen av en VVS-installatör, han eller hon har dessutom de verktyg som krävs. Provtryckning av golvvärme med ett tryck på 1 x 5 av drifttrycket och ska pågå i minst en timme. Fungerar systemet är det bara att lägga på golvet och njuta av golvvärmen.

Du kan köpa ditt material till golvvärme hos Byggmax

byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Vanliga frågor och svar

Räkna med cirka 1 000 till 2 000 kronor per m2 för material och arbete.

Det beror på om det är vattenburen eller elektrisk golvvärme samt golvläggningstyp. Om golvvärmen gjuts in i betongplattan bygger den ingenting på höjden. I vissa fall är det även möjligt att bygga in golvvärmen i golvbjälklaget, då bygger den inte heller på höjden. Om du lägger golvvärme på ett befintligt golv kan det bygga cirka 16 millimeter på höjden, ibland mer beroende på värmeslingornas dimension.

Den fungerar som en automatisk strömbrytare, då slår av eller på beroende på om den önskade temperaturen är uppnådd eller inte.

Genom att värme sprids genom slangar som ligger i golvet. Vattenburen golvvärme blir varm genom att varmt vatten åker igenom värmeslingorna.

I regel innebär vattenburen golvvärme lägre uppvärmningskostnader, men det gäller att systemet är rätt dimensionerat och att bostaden är välisolerad. Elektrisk golvvärme är dock ganska dyr i drift.

Om du ska värma upp hela huset med golvvärme och redan har ett vattenburet system, är vattenburen golvvärme det bästa alternativet. Ska du endast ha golvvärme i ett rum är elektrisk golvvärme bättre eftersom installationskostnaden är lägre.

Räkna med mellan 1 000 och 2 000 kronor per m2 för arbete och material.

Pris för el och golvvärme är cirka 150 och 300 kWh per m2 och år.

Ja, det är vanligt att man gör det särskilt i badrum där man behöver få till ett särskilt fall mot golvbrunn.

Cirka 500 kronor per kvadratmeter.

Lär dig mer om golv

Här hittar du fler artiklar om golv. Bland annat kan du lära dig mer om golvvärme, hur du lägger golv själv och om olika ytbehandlingar för trägolv.