Husbyggarskolan del 4 – Entreprenadformer

BYGG.se BYGG.se / Lästid: ~3 minuter
Husbyggarskolan - Entreprenadformer

Entreprenadformer

När man så funnit en tomt och har ett tydligt projekt i åtanke är det tid att titta närmare på vilken entreprenadform man önskar använda sig av.

Har man en tomt som kräver platsbygge och man anlitat en arkitekt som skapat ett hus för att passa t.ex. en sluttande tomt har projektet i sig redan avgjort vilken upphandlingsform för entreprenad som används. I andra fall, när man har flera hustillverkare att välja bland som alla har passande hus för tomten och dessa erbjuder olika entreprenadformer, väljer man den entreprenadform som man känner passar bäst.

De två olika upphandlingsformerna för entreprenad är totalentreprenad och utförandeentreprenad.

Totalentreprenad

Totalentreprenad är en populär entreprenadform vid nybyggen och innebär att byggföretaget eller hustillverkaren själv ansvarar för utförandet och konstruktionen av projektet. Det innebär att totalentreprenören, ibland kallad TE, ansvarar för alla kostnader och kontrakt vid projektering och genomförande. Äkta totalentreprenad innebär att man som kund endast skriver på ett enda kontrakt med totalentreprenören, som sedan ensam ansvarar för anlitande av nödvändiga underentreprenörer.

Fördelar med totalentreprenad

 • Den stora fördelen med totalentreprenad är hur totalentreprenören har ett helhetsansvar för byggprojektet gentemot er som kund. De som anlitas av totalentreprenören som underentreprenörer har ansvar mot totalentreprenören, vilket gör detta till en enkel och trygg entreprenadform för kunden. Detta kan spara både tid och i vissa fall pengar.

Nackdelar med totalentreprenad

 • Ibland är kostnaden för totalentreprenad högre då byggföretaget eller totalentreprenören måste inkludera oväntade kostnader i priset som erbjuds med intention att skydda sig mot en förlust. 
 • Man har heller inte samma möjlighet att påverka arbetet och slutresultatet som kund vid totalentreprenad. 
 • Vissa menar även att t.ex. driftskostnader för det färdigställda huset kan bli högre vid totalentreprenad med fast pris då vissa besparingar gällande material och utförande kan innebära en större vinst för totalentreprenören.

Utförandeentreprenad

Utförandeentreprenad innebär att ni som kund tillsammans med till exempel en arkitekt tagit fram ritningar och sedan beställer själva utförandet av bygghandlingarna av ett byggföretag villigt att åta sig projektet. Byggföretaget, även kallat entreprenören, bygger vanligtvis huset efter ritningarna mot fast kostnad, eller på löpande räkning där kostnaderna redovisas efter hand. Anlitar byggföretaget hantverkare eller liknande i sin tur, kallas denna entreprenör för en generalentreprenör. Anlitar man som kund eller beställare själv hantverkare, sidoentreprenörer, kallas detta delad entreprenad. Delad entreprenad innebär att man som kund tar stort ansvar för alla upphandlingar med sidoentreprenörer, vilket kan vara ett tidskrävande arbete. På detta sätt kan man som beställare spara in kostnader, i synnerhet om man gör en del av arbetet själv (som till exempel golvläggning, målning eller tapetsering).

Fördelar med utförandeentreprenad

 • Beställaren får en ökad kontroll över slutresultatet, som material, funktion och tekniska lösningar, samt vem man ska anlita för vilken del av projektet vilket kan leda till lösningar av högre kvalitet och i vissa fall lägre driftskostnader.
 • Priset kan i vissa fall bli lägre om man åtar sig att sköta en stor del av arbetet själv.

Nackdelar med utförandeentreprenad

 • Ansvarsfördelningen innebär en större risk för beställaren.
 • Väljer man delad entreprenad kan det innebära att projektet blir mycket tidskrävande för beställaren.

Snabba ordlistan

 • Totalentreprenad = Entreprenören ansvarar för hela projektet
 • Utförandeentreprenad = Ansvaret är delat mellan beställaren och en eller flera entreprenörer
 • Entreprenör = Byggföretag
 • Generalentreprenör =  Ansvarar för underentreprenörer vid utförandeentreprenad
 • Delad entreprenad = Beställaren ansvarar för sidoentreprenörer vid utförandeentreprenad
 • Byggherre = Beställaren

Nästa steg är: Pappersarbete 1

Husbyggarskolan

Del 1 – Tomten
Del 2 – Arkitekten
Del 3 – Planlösningen
Del 4 – Entreprenadformer
Del 5 – Pappersarbete 1
Del 6 – Pappersarbete 2
Del 7 – Slutlig beställning
Del 8 – Byggstart
Del 9 – Besiktning och inflyttning
Del 10 – Kostnader vid husbygge