Husbyggarskolan del 6 – Pappersarbetet 2

BYGG.se BYGG.se / Lästid: ~2 minuter
Husbyggarskolan - Papperarbetet Del 2

Pappersarbetet, andra delen

Här tittar vi närmare på finansiering och lånehandlingar, bygglov och färdigställandeförsäkring.

Finansiering och lånehandlingar

Med hjälp av säljaren beräknas kostnaderna som husbygget kommer medföra, inklusive driftskostnader som el och uppvärmning, och därefter gör den bank ni valt en bedömning av er ekonomi och hur beslutar hur mycket ni har möjlighet att låna samt till vilken ränta.

Under tiden då huset byggs finansieras de löpande betalningarna med så kallat byggnadskreditiv, där entreprenören sänder fakturor löpande till er som ni ska kontrollera stämmer och sedan sända dessa vidare till er bank som betalar fakturorna. När huset är färdigställt överförs krediten till ert bolån.

En stor fördel med att bygga nytt är att villor är befriade från den kommunala fastighetsskatten i hela 15 år från när de byggdes, vilket är något att ha i åtanke när man gör sina kostnadskalkyler och jämför kostnaden för nybygget med att köpa ett redan befintligt, äldre hus.

Spärrförbindelse

Minst sex veckor innan arbetet med husbygget påbörjas kräver de flesta hustillverkare en så kallad spärrförbindelse, vilken försäkrar hustillverkaren om att ni har säkerhet för betalningen av huset. Spärrförbindelsen beställs från banken och sänds sedan till hustillverkaren. Beloppet ska motsvara summan i den slutliga beställningen plus eventuell summa för extra markarbete. 

Bygglovet

Det är Byggnadsnämnden i kommunen där ni bygger som utfärdar bygglov och kontrollerar att nybyggen följer riktningarna angivna i detaljplanen. För att kunna bevilja bygglov kräver Byggnadsnämnden ritningar som visar hur det nya huset ska se ut och var på tomten det ska byggas.

Har ni valt att bygga hus med totalentreprenad brukar säljaren av huset hjälpa er med ansökningar om bygglov och framställning av de dokument som krävs.

Kostnaden för bygglov beror på vilken kommun ni ska bygga i och består av en kostnad för teknisk granskning plus byggsamråd.

Ni får ritningar och ett utdrag ur protokollet när Byggnadsnämnden beslutat om bygglov, efter det kallar nämnden till det tekniska samrådet där man ger tillstånd för byggstart.

Färdigställandeförsäkring

En färdigställandeförsäkring, som även kallas färdigställandeskydd, krävs för att ni ska få börja bygga. Försäkringen skyddar er om byggföretaget inte kan bygga klart ert hus för att de till exempel går i konkurs under projektets gång. Färdigställandeförsäkringen ska visas vid det tekniska samrådet med Byggnadsnämnden. Ni kan även teckna en färdiställandeförsäkring om ni ska göra en större ombyggnad. Genom försäkringen kan ni få ersättning för de kostnader som uppstår om ni behöver anlita ett nytt byggföretag för att avsluta bygget.

Med alla papper klara kan så den slutliga beställningen läggas!
Nästa steg är: Slutlig beställning

Husbyggarskolan

Del 1 – Tomten
Del 2 – Arkitekten
Del 3 – Planlösningen
Del 4 – Entreprenadformer
Del 5 – Pappersarbete 1
Del 6 – Pappersarbete 2
Del 7 – Slutlig beställning
Del 8 – Byggstart
Del 9 – Besiktning och inflyttning
Del 10 – Kostnader vid husbygge