Husbyggarskolan del 9 – Besiktning, slutsamråd & inflyttning

BYGG.se BYGG.se / Lästid: ~2 minuter
Husbyggarskolan - Besiktning

Besiktning, slutsamråd och inflyttning

Nu står huset klart! Stegen kvar till inflyttningstillstånd är besiktning och slutsamråd. Efter dessa är det äntligen dags för inflyttning i ert nya hus!

Besiktning

En opartisk besiktningsman får i uppdrag att utföra kontrollbesiktning och slutbesiktning av det färdigbyggda huset. Denne upprättar skriftliga protokoll efter att noga kontrollerat varje detalj av huset med syfte att undersöka om arbetet utförts enligt de avtal man slutit.

Om man själv anlitat en entreprenör för att utföra ytterligare arbeten eller planerar att genomföra arbeten på huset själv, efter det att man byggt med totalentreprenad, måste dessa arbeten ske efter slutbesiktningen.

De papper som lämnas till beställaren vid slutbesiktningen är ofta driftsanvisningar och skötselanvisningar för huset, samt ritningar över VVS och el. 

Slutsamråd

Dokumentationen och begäran om slutsamråd sänds av byggherren till Byggnadsnämnden som sedan kallar till slutsamråd. Vid slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig delta. Slutsamrådet är till för att kontrollera att bygget är slutfört enligt kontrollplanen och alla uppställda krav och hålls vanligtvis på byggplatsen. Vid slutsamrådet går man bland annat igenom dokumentation om arbetsplatsbesök och hör kontrollansvarigs utlåtande. Är allt i sin ordning utfärdar Byggnadsnämnden slutbevis och det ofta efterlängtade inflyttningstillståndet.

Inflyttning

Kom ihåg allt det praktiska vid inflyttningen; gör flyttanmälan, skaffa en postlåda, meddela flytt till el- och internetleverantör. Läs av elmätaren och vattenmätaren i bostaden ni flyttar från och teckna en lösöreförsäkring. Inflyttning betyder även att banken ska ersätta byggnadskreditivet med långfristiga lån, detta sker efter att ni meddelat er bank om ert inflyttningsdatum.

Tvåårsbesiktning

Senast två år efter att slutbesiktningen genomförts kan man på eget initiativ genomföra en så kallad tvåårsbesiktning, vilket rekommenderas. Det bekostas på egen hand av beställaren och måste alltid ske innan man bott i huset i två år. Syftet med besiktningen är att kontrollera om några fel uppstått sedan inflyttningen.

_____________________________________________________________________________

Detta var husbyggarskolan av BYGG.se, vi hoppas ni fått svar på några av era frågor om att bygga nytt. Kom ihåg att ni kan läsa mer under våra artiklar och jämföra produkter, leverantörer och hustillverkare hos oss.

För att se prisexempel på kostnader vid bygge av hus, klicka här.

Husbyggarskolan

Del 1 – Tomten
Del 2 – Arkitekten
Del 3 – Planlösningen
Del 4 – Entreprenadformer
Del 5 – Pappersarbete 1
Del 6 – Pappersarbete 2
Del 7 – Slutlig beställning
Del 8 – Byggstart
Del 9 – Besiktning och inflyttning
Del 10 – Kostnader vid husbygge