Husbyggarskolan del 8 – Byggstart

BYGG.se BYGG.se / Lästid: ~2 minuter
Husbyggarskolan - Byggstart

Byggstart och husleverans

Med alla papper färdiga kan man äntligen börja se fram emot arbetet på tomten och snart därefter första leveransen från hustillverkaren.

Kontrollansvarig

En certifierad kontrollansvarig som inte har nära anknytning till er som beställare är ett krav vid ett nybygge som kräver bygglov och dess uppgift är att kontrollera att husbygget uppfyller alla krav som anges i bygglagstiftningen. Den som är kontrollansvarig övertar därmed ansvaret från er för att bestämmelserna i bygglagen efterföljs. Det är beställaren som ansvarar för att finna en certifierad kontrollansvarig, som även ska medverka vid det tekniska samrådet.

Det tekniska samrådet sker hos byggnadsnämnden och där går man igenom hur bygget ska planeras och organiseras. Det är vid det tekniska samrådet som man beslutar om startbesked kan ges och förutom kontrollansvarig ska byggherre och teknisk handläggare från kommunen medverka.

Byggstartmöte

Vid byggstart sker vanligtvis ett så kallat byggstartmöte med er som kund, en representant från hustillverkaren, kontrollansvarig och ibland även byggteam, där representanten från hustillverkaren lämnar över till bygg- eller projektledaren som i sin tur går igenom vad som kommer att ske och frågar er om extra arbeten som ska utföras. Framförallt handlar byggstartmötet om att få ett datum för husleverans och inflyttning. Efter mötet får ni dokument där viktiga datum anges och när ni senast måste beslutat kring vissa materialval som tapet och kakel.

Husleverans

Arbetet med tomten och grunden är påbörjat och det brukar inte dröja länge innan den första leveransen från hustillverkaren. När bygget av huset är igång kommer bygg- eller projektledaren att kalla er till byggplatsmöten med jämna mellanrum. Kom ihåg att kontakta denne innan ni besöker byggplatsen då detta krävs av arbetsmiljöskäl.

Slutligen är det dags för besiktning och den efterlängtade inflyttningen!

Nästa steg är: Besiktning och inflyttning

Husbyggarskolan

Del 1 – Tomten
Del 2 – Arkitekten
Del 3 – Planlösningen
Del 4 – Entreprenadformer
Del 5 – Pappersarbete 1
Del 6 – Pappersarbete 2
Del 7 – Slutlig beställning
Del 8 – Byggstart
Del 9 – Besiktning och inflyttning
Del 10 – Kostnader vid husbygge