Husbyggarskolan del 1 – Tomten

BYGG.se BYGG.se / Lästid: ~4 minuter
Husbyggarskolan - Tomten

Tomten

Har ni redan en tomt är detta stora steg redan avklarat, om inte har ni ett krävande, men även roligt, arbete framför er. 

Förutom budget och avstånd till arbete, skolor, affärer samt närhet till de aktiviteter familjen vill ägna sig åt gäller det att tänka över vilken bebyggelse som planeras i området och vilka möjligheter det finns att bebygga tomten.

Hitta tomt i rätt område

Att hitta en tomt i rätt område kan vara en utmaning. Men vi har på BYGG.se gjort det lite enklare genom att samla tomter till salu här på vår sida. Vi listar tomter till salu genom mäklare, hustillverkare, kommuner och privatpersoner. På så sätt har vi skapat ett större utbud än vad du tex hittar hos Hemnet eller Booli. Om man inte finner en tomt i området man önskar för en rimlig budget kan en lösning vara att ställa sig i så kallad tomtkö i den kommun man vill bo i, vilket i vissa områden kan resultera i att man snabbt finner en tomt, medan det i populära områden kan ta flera år. Man kan även själv söka i området man tycker om och genom att ta reda på vem som äger tomten sedan ta direktkontakt med markägaren och förfråga om det finns intresse att sälja hela tomten eller möjligtvis stycka av en del av tomten för försäljning. Ett tredje alternativ är att söka efter tillgängliga tomter på hustillverkares eller husleverantörers hemsidor.

Tänk på priset för markarbetet

Redan när ni börjar leta bör ni tänka på att en tomt som kostar mer i inköpspris i vissa fall kan visa sig billigare i slutändan då det högre priset kan bero på enklare möjligheter att bebygga tomten. En bergig tomt kan kräva kostsam sprängning medan en sluttande eller sank tomt kan påverka vilket sorts hus ni kan bygga. 

Avstånd kan bli kostsamt

Även om det lockar att flytta ut på landet när man upptäcker hur mycket mer man kan få för pengarna, bör man noga tänka över läget om man har eller kommer att skaffa barn som dagligen behöver skjutsas till skola och aktiviteter. Även andra transporter (som till exempel av byggmaterial) och vardagsärenden kan bli mer krävande och ibland även mer kostsamma än man först räknat med.

Kontrollera detaljplanen

Har ni funnit en tomt ni är intresserade av är nästa steg att kontrollera detaljplanen för området. Det är detaljplanen som anger huruvida tomten kan bebyggas, på vilket sätt den kan bebyggas samt hur tomterna och området runt tomten kan bebyggas i framtiden, vilket är mycket viktigt att kontrollera. Se över hur vägar kan komma att dras och förstås hur stort och högt ni tillåts bygga på tomten. Finns det restriktioner gällande material och liknande i området är även detta klokt att se över, om ni haft en specifik husdröm i åtanke.

Kontrollera servitut och fastighetsbevis med Lantmäteriet

Ett servitut innebär att den fastighet ni är intresserad av antingen har nyttjanderätt eller en last från annan fastighet. Servitutet specificerar på vilket sätt den ena fastigheten ges rätt att utnyttja den andra. Det kan handla om rätt till att dra ledningar över annan fastighet, rätt att nyttja den andra fastigheten för utfartsväg eller liknande. Ett servitut är inte tidsbegränsat. Uppgifter om servitut finns i fastighetsregistret. Kontakta Lantmäteriet för att ta reda på om det finns servitut kopplade till tomten ni är intresserade av.

Det är även Lantmäteriet man vänder sig till för att undersöka om tomten är pantsatt. Genom Lantmäteriet förfrågar man uppgifter om fastighetsbevis, vilket tidigare kallades gravationsbevis, för tomten i fråga.

Finns kommunalt avlopp, vatten och el?

Tittar ni på en tomt utanför detaljplanerat område kan ni själva behöva ordna dragning av vatten, avlopp och el. I ett detaljplanerat område kopplas dessa ihop med det kommunala nätet. Godkännandet av lösningen sker alltid av kommunen. Är detta något ni själva behöver ordna kan kostnaden bli kännbar, då alla som ansluter sig till kommunalt vatten och avlopp krävs på en engångsavgift, som skiljer sig mellan kommuner. Priserna ligger ofta mellan 50 000 kronor och 300 000 kronor. Även kostnaden för grävning och eventuell sprängning tillkommer för läggning av rören.

Finns det inte tillgång till kommunalt vatten och avlopp behöver man anlägga ett enskilt avlopp, vilket alltid innebär en viss risk. Det enskilda avloppet måste underhållas regelbundet genom t.ex. behandlingar med kemikalier och slamtömning.

Undersök tomtens förutsättningar

Slutligen, innan ni slår till, tänk även på vilka rent miljömässiga förutsättningar tomten ger er, hur tomten sluttar, hur solen står under dagen, vilken skugga som omkringliggande vegetation kastar över tomten och det planerade huset, vindriktningen och hur en blåsig plats påverkar var uteplats kan eller bör placeras, samt förstås utsikten.

Ta hjälp av en markkonsult

När ni så funnit en tomt som passar era behov, er budget och tillåter den bebyggelse ni önskar är det dags att ta hjälp av proffsen. Först och främst är det klokt att anlita en markkonsult som kontrollerar grunden och kan informera er om vilket arbete och vilka kostnader ett bygge på tomten kan medföra. 

Viktiga kontakter:

  • Kommunens stadsbyggnadskontor, för att ta reda på om tomten får bebyggas samt hur det omkringliggande området kan komma att bebyggas
  • Lantmäteriet eller tingsrätten, för att ta reda på om tomten är pantsatt eller belastas av servitut
  • Markkonsult, för kontroll av grunden och uppskattning av kostnader

Nästa steg är: Arkitekten 

Husbyggarskolan

Del 1 – Tomten
Del 2 – Arkitekten
Del 3 – Planlösningen
Del 4 – Entreprenadformer
Del 5 – Pappersarbete 1
Del 6 – Pappersarbete 2
Del 7 – Slutlig beställning
Del 8 – Byggstart
Del 9 – Besiktning och inflyttning
Del 10 – Kostnader vid husbygge