rivning

Ska du riva hus?

Behöver du hjälp att riva hus? BYGG.se rekommenderar rivningsföretaget DemoX, de har stor erfarenhet och kunskap inom rivning. De hjälper dig med såväl tungrivning som selektiv rivning – alltid på ett miljöriktigt sätt med noggrann sortering av avfallet.

Skapa gratis offertförfrågan

BYGG.se rekommenderar

DemoX genomför rivning & sanering i hela Sverige.

Hur fungerar det?

Skicka offertförfrågan

Beskriv vilken typ av rivningsarbete det gäller.

Bli kontaktad av DemoX

Vår partner kontaktar dig för att gå igenom alla detaljer.

Få offert från DemoX

Du får en offert och kan välja att gå vidare med rivningen om du vill.

Få hjälp med rivning av DemoX

Eftersom rivning inte är något man gör särskilt ofta kan det vara svårt att veta vilken entreprenör man ska välja. Ett företag som erbjuder en helhetslösning och som vi på BYGG.se rekommenderar, är DemoX, ett rikstäckande rivningsföretag som utför olika typer rivningsarbeten. Förutom att DemoX utför rivning ingår även ansökan om rivningslov, situationsplan, kontrollplan och kontrollansvarig. Det är viktigt att rivningsarbeten utförs på ett korrekt sätt, dels av säkerhetsskäl, dels av miljöskäl. All personal hos DemoX är utbildade och certifierade för de områden de är verksamma inom.

När du skickar din offertförfrågan är det viktigt att du noggrant beskriver projektet. Ange exempelvis husets ålder och vilka material det är tillverkat av. Om du även har vetskap om eventuella hälsoskadliga material, bör du även ange det i uppdragsbeskrivningen.

Mer om rivning

Har du köpt ett rivningsobjekt? Eller vill du endast riva en del av huset för att bygga ut? Oavsett hur omfattande rivningen du ska utföra är, finns det en del saker som är bra att känna till om rivning. Till exempel behöver du göra en rivningsanmälan och ha ett rivningslov. Här får du lära dig mer om rivning.

Rivningsanmälan och rivningsplan

Innan du kan börja riva huset, måste du ansöka om rivningslov. Ett rivningslov är ett tillstånd som ger dig rätten till att riva huset. I korthet kan man säga att rivningslov krävs för alla byggnader som krävde bygglov för att uppföras. Dock kan det se olika ut beroende på om huset står i inom ett detaljplanerat område eller utanför. Utanför områden med detaljplan krävs vanligtvis inte något rivningslov, med förutsättning av att kommunen inte utfört någon utökad lovplikt. Tänk på att även om ett rivningslov inte krävs, kan du ändå vara tvungen att göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun. Du ansöker om rivningslov hos byggnadsnämnden i kommunen, det finns blanketter att hitta på din kommuns hemsida. Förutom att du ska fylla i och skicka in själva blanketten rivningslov, ska du även bifoga en situationsplan där du markerat byggnaden med ett kryss. Det ska även finnas med en kontrollplan för rivningen.

När du fått rivningslovet beviljat ska du utse en kontrollansvarig (KA) och skicka in en rivningsanmälan med bifogad rivningsplan till kommunen. DemoX hjälper till med både rivningslov, situationsplan, kontrollplan och kontrollansvarig (KA), så du behöver inte själv tänka på det. Men om du är intresserad av att veta mer följer en förklaring av vanliga begrepp som du kommer stöta på när du river hus:

  • Kontrollansvarig. Vid byggnads- och rivningsarbeten behöver du utse en kontrollansvarig. Det är en person som ska medverka vid rivningen och säkerställa att rivningen uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige som du utser får inte vara släkt med dig eftersom personen ska ha en självständig ställning.
  • Rivningsplan. Rivningsplanen är ett dokument som du ska skicka in till kommunen i samband med din rivningsanmälan. Rivningsplanen är ett dokument där du fyller i hur du kommer hantera rivningsmaterialet. I rivningsplanen utför du en materialinventering – vilken typ av avfall rivningen kommer att medföra.
  • Rivningsanmälan. I områden där det inte krävs något rivningslov kan du ändå vara tvungen att skicka in en rivningsanmälan till kommunen, idag kallas det endast för anmälan. Dock krävs det inte alltid en rivningsanmälan. Ska du exempelvis riva ner ett skärmtak eller en mindre byggnad som inte kräver bygglov, behöver du heller inte göra någon anmälan.
  • Rivningskontrakt. Ett rivningskontrakt är en typ av hyreskontrakt som används för bostäder utan besittningsskydd. Med andra ord innebär rivningskontraktet att du inte kan bli uppsagd hur som helst. Rivningskontrakt utfärdas för lägenheter som annars stått tomma i väntan på en renovering.

Riva hus vid särskilda situationer

Det finns många anledningar till att man väljer att riva ett hus. Ofta handlar det om att det befintliga huset är i för dåligt skick och att en totalrenovering inte skulle löna sig. Men det kan även bero på att huset är utsatt för hussvamp, mögel eller fuktskador. Att riva hus med hussvamp är inte helt ovanligt. Har hussvampen hunnit äta sig in i alla byggnadsmaterial blir det ofta för omständligt att byta ut det sjuka materialet mot friskt. Det finns dessutom alltid en liten risk att hussvampen eller möglet kommer tillbaka.

Om du äger ett K-märkt hus, alltså ett kulturhistoriskt värdefullt hus, kan rivningslov bli svårt att få. När ett hus är K-märkt innebär det ofta att byggnaden är lagskyddad mot rivning eller större förändringar. Det kan dock finnas undantag, så kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på vad som gäller. Om det K-märkta huset är i riktigt dåligt skick, eller är angripet av exempelvis hussvamp, kan en rivning ändå godkännas, alternativt kan du få rätt till bidrag för att renovera huset.

Bor du utanför detaljplanerat område får du ofta riva utan rivningslov, med förutsättning av att huset inte är kulturskyddat eller att det finns några särskilda bestämmelser gällande rivning. Kom dock ihåg att en rivningsanmälan nästan alltid krävs.

Hantering, sortering och bortforsling av avfallet innebär ofta ett ännu större arbete än själva rivningen.

Rivningen – steg för steg

Det innebär ett stort, tungt och tidskrävande arbete att riva ett hus. Det är anledningen till att många vanligtvis anlitar en professionell rivningsfirma. När man river ett hus går det inte till som i serietidningarna där en rivningskula dundrar in i byggnaden som i sin tur raserar till ett pulver. Eftersom man vill producera så lite avfall som möjligt måste man riva huset i en särskild ordning, det är även viktigt för att sorteringen av avfallet ska bli enklare utifrån vilket material det är. Ofta börjar man riva byggnadsdelar innehållande metall. Det handlar exempelvis om alla radiatorer, rör och stuprännor. Efter metallen är det dags att ta ner alla elektriska apparater. Efter det är det dags att riva allt av gips och isolering, alltså alla innerväggar och även ytterväggarna. Slutligen rivs även husets stomme och tak.

Riva hus kostnader

Om du ska riva huset är du förmodligen intresserad av att veta vad det kostar. Kostnaden för rivning av hus varierar mycket och baseras vanligtvis på tre saker:

  • Husets storlek. Givetvis påverkar husets storlek kostnaden för rivningen. Ju större huset är, desto mer avfall måste forslas bort.
  • Husets placering. Är huset placerat på landet brukar rivningen vara något billigare än om det står i ett tätbefolkat område.
  • Husets avfall. Beroende på vilken typ av avfall rivningen medför kan kostnaden variera. Om huset innehåller asbest eller annat giftigt material ökar vanligtvis kostnaden för rivningen. Det beror på att asbest blir luftburet när det rivs, vilket är farligt för människor att andas in. Det är viktigt att rivningen utförs på ett korrekt sätt, särskilt om huset innehåller hälsofarliga material.

Jämför och anlita hantverkare för rivningen

Vi på BYGG.se rekommenderar DemoX till rivningen, oavsett om det gäller sektionsrivning eller tungrivning. De erbjuder totalentreprenad inom rivning, vilket är bekvämt och tryggt.

Vill du ändå få offerter från flera rivningsföretag och jämföra själv? Då får du gärna använda vår offerttjänst. Vi matchar dig med flera rivningsföretag i ditt område som skickar offerter. Du jämför sedan offerterna i lugn och ro.

Kostnaden för rivningsfirmor är ganska varierande, en del företag tar betalt per m2 (ett exempel på kostnad är rivning av en innervägg som kostar 300 kronor/m2), andra företag tar betalt i timmen och åter andra ger ett kostnadsförslag på hela projektet. 

Bygga nytt?

Om du i samband med rivningen planerar att bygga ett nytt hus, kan det vara värt att begära en offert för totalentreprenad. Att välja en och samma entreprenör innebär mindre jobb för dig, samtidigt som du slipper ha helhetsansvaret. Totalentreprenad innebär att du exempelvis väljer ett byggnadsföretag som i sin tur har nära samarbetspartners inom rivningsbranschen och byggbranschen och som kan teckna avtal med relevanta underleverantörer. Det finns vissa saker som är bra att tänka på när du anlitar hantverkare, bland annat bör du läsa recensioner och omdömen samt ta reda på vilka försäkringar företaget har. Det är alltid bra att kontrollera att hantverkaren har F-skatt samt ansvarsförsäkring. Hos allabolag kan du även se om företaget har några betalningsanmärkningar. När du anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen, vilket bland annat innebär att hantverkaren måste utföra arbetet på ett fackmässigt sätt. Kom ihåg att ett väldetaljerat och skriftligt avtal är viktigt när du anlitar hantverkare.

Rivningskulor används inte i Sverige längre eftersom det är svårt att riva på ett kontrollerat sätt.

Kuriosa!

Förr i tiden använde man rivningskulor för rivning av hus. De kunde väga upp mot 2 500 kilo och svingades i upp mot 600 km/h. Idag använder man inte rivningskulor längre eftersom de gör det svårt att utföra rivningen på ett kontrollerat sätt.

Vanliga frågor och svar

Hantverkaren har hela tre år på sig att skicka ut en faktura om du beställt tjänsten som en privatperson. Skickar hantverkaren inte ut fakturan inom tre år förlorar han eller hon rätten att få betalt. Du som beställare har ingen skyldighet att påminna om fakturan.

Det är en form av hyreskontrakt för bostäder som förr eller senare kommer att rivas eller totalrenoveras. Istället för att bostäderna ska stå tomma i väntan på renovering hyrs de ut.

Ja, rivningslov krävs inte alltid. Om huset står utanför detaljplanerat område krävs vanligtvis inte något rivningslov, däremot krävs oftast en rivningsanmälan.

Det varierar väldigt mycket och baseras bland annat på husets storlek samt om det finns hälsoskadliga material. Ett vanligt enbostadshus tar vanligtvis mellan fyra och åtta dagar att riva.

Rivningsplanen är ett dokument som du ska skicka in i samband med att du ansöker om rivningslov. Rivningsplanen innehåller bland annat information om hur du ska hantera avfallet.

Du behöver ett rivningslov (det finns undantag så kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun) samt en rivningsplan och en kontrollansvarig. Om du ska riva delar eller hela husets själv behöver du även hyra en grävmaskin.

Ja, det går men det innebär ofta ett betydligt större och mer krävande jobb än vad många inser. Du behöver även kunna manövrera en grävmaskin.

Finns det inte något rivningsförbud ska kommunen godkänna rivningslov. Samma sak gäller om det kan anses att byggnaden inte bör bevaras, exempelvis på grund av dåligt skick, mögelangrepp eller liknande.