Få hjälp att bygga stödmur

Vill du bygga stödmur i slänt? Här får du hjälp att hitta experter och få offerter på stödmur. Du får även lära dig mer om olika typer av stödmurar, vad det kostar och hur själv kan bygga en billig stödmur.

Få offerter från experter

Vad kostar en stödmur?

Vad en stödmur kostar beror på flera saker, bland annat hur tomtens förutsättningar ser ut, vilket material muren byggs av, hur stor och hög den ska vara samt om det krävs bygglov eller marklov. Det kan kosta allt mellan 300 och tiotusentals kronor per m2 att bygga en stödmur i slänt. Därför är det viktigt att du jämför offerter. Vanliga material för murar är:

 • Mursten. Det vanligaste materialet till stödmurar är mursten, tegelstensliknande stenplattor som är tillverkade av olika typer av bränd eller torkad lera.
 • Lecablock. Leca är praktiskt att bygga med eftersom materialet inte väger särskilt mycket men är starkt och isolerande. Eftersom blocken är relativt stora går det dessutom snabbare att bygga murar. En mur i lecablock får en stomme som lagrar fukt, vilket gör den tung och stabil. Materialet är brand- och frostbeständigt.
 • Betong. Det går att gjuta stödmurar, vilket ofta blir snyggt och passar bra på tomter med moderna hus. Det finns färdiga kantelement i betong att köpa.
 • Trä. En stödmur i tryckimpregnerat trä byggs ofta av byggtimmer, ett tryckimpregnerat och kraftigt trä som ofta används till just stödmurar, rabatter och trappor utomhus.
 • Natursten. Det finns många typer av natursten att välja bland, till exempel skiffer, granit och kalksten. Kostnaden varierar således en del beroende på vilken stenart det är.
 • Sprängsten. Sprängstensmurar är vanliga och de byggs av sprängsten – utsprängda stenmassor som kan ha varierande storlek. Det är ett råmaterial som krossats en gång. Tips! Det går ofta att hitta gratis sprängsten via Facebook eller Blocket.

Använd vår offerttjänst så kan du enkelt få svar på vad det kostar att bygga din stödmur. Skicka in en detaljerad offertförfrågan så hjälper vi till att matcha dig med lämpliga experter i ditt område, helt gratis förstås.

Hitta din lokala expert

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 82 948 experter
 • Gratis offertförfrågan
 • Digitala avtal
 • Kvalitetskontroll
 • Finns i hela landet
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
 • Dokumenthantering av projektet
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Att tänka på innan du bygger stödmur

En stödmur är inte samma sak som en vanlig mur, den är till för att hålla jordmassorna på plats på murens ena sida och för att skapa intressanta och snygga nivåskillnader i trädgården och ge stöd åt rabatter. När du ska bygga en stödmur är det därför viktigt att fundera över storlek, höjd och material. Den måste byggas stadigt, annars finns det risk att den välter med tiden. Förutom att du måste vara noggrann med markarbetet finns det även andra saker att tänka på:

 • Tomtgräns. Stödmuren får byggas 4,5 meter från tomtgränsen. Vill du bygga närmare än så behöver du få grannens medgivande, helst skriftligt. Om grannarna inte ger sitt medgivande kan du ansöka om bygglov för att få anlägga muren närmare tomtgräns.
 • Bygglov. Om stödmuren blir högre än 1,8 meter krävs bygglov.
 • Marklov. Markov krävs endast inom detaljplanerat område om du vill ändra markens höjdläge avsevärt.

För att stödmuren ska bli tålig och byggas på rätt sätt är det viktigt att du klargör vilken funktion muren ska ha. Ska muren fungera som en avgränsning mellan rabatter? Eller är dess huvudsakliga syfte att hålla jordmassor på plats? En stabil mur får du genom att anlägga den djupt, hur djupt beror på hur hög muren ska vara. En låg stödmur på cirka 100 centimeter behöver anläggas på ett djup på cirka 90 centimeter samt stabiliseras ordentligt.

Så väljer du rätt typ av stödmur

Vilket material som är bäst till stödmuren beror på dess funktion och vilket material du föredrar. Materialen har även varierande priser. Vanligast är mursten eller natursten. Kom ihåg att du behöver krossmaterial också, det ska packas ordentligt under muren, vilket ger stöd.

Det finns två typer av murar: bruksmur och kallmur. Kallmurar är lagda utan någon fog, medan bruksmuren muras upp med något slags bindemedel. En lagd mur har alltid en viss lutning, det är särskilt viktigt om den är fristående, annars får den sämre stabilitet. Bruksmurar byggs även med större stenar nertill och mindre upptill. Kallmurar byggs i regel av natursten.

Om du vill bygga en stödmur själv finns det färdiga L-stöd i betong som underlättar. Du behöver dock gräva ut för muren, sedan placerar du L-stöden och fyller på med jordmassor som håller ”foten” på plats.

Tips när du anlitar företag för att bygga stödmur

Om du vill ha hjälp att bygga mur i slänt eller för att skapa vackra nivåskillnader på rabatterna, är det bra att skicka ut offertförfrågan till flertalet aktörer i din närhet. Var noggrann när du beskriver projektet, då kan alla experter utgå från samma förfrågan vilket gör det betydligt enklare att jämföra offerter. Det här bör du få med i offertförfrågan:

 • Syfte/funktion. Vad för typ av mur ska byggas och vilken är dess funktion? Vill du exempelvis bygga en stödmur för att hålla jordmassor på plats eller gäller det en snygg mur som ska särskilja rabatterna eller skapa en avgränsning mot grannen?
 • Storlek. Beskriv önskad höjd, bredd och längd.
 • Material. Om du redan vet vilket material du vill bygga muren i anger du det. Skriv även om du själv står för materialet eller om du önskar att få offert även på material.
 • Tomt. Hur ser tomten ut? Är den kuperad, bergig, dyig eller morän?

Kostnad för att bygga stödmur

Priset för en stödmur varierar mycket och påverkas av flertalet faktorer. Bland annat materialet den byggs av, hur komplicerat markarbetet är samt hur stor muren ska vara. Om du ska leja bort alla delar av jobbet blir det dyrare. Markarbetet är en av de stora delarna av stödmuren eftersom man måste gräva ganska djupt och även dränera. För att du ska få en så exakt offert som möjligt är det därför viktigt att du beskriver detaljerat hur muren ska se ut och vilken typ av tomt du har.

Bygga stödmur själv – hur lyckas man?

Är du händig och inte räds en fysisk ansträngande utmaning kan du bygga en stödmur själv. I korthet går det till så här:

 1. Grävning och schaktning. Förutom djupet (som ska vara ungefär lika djupt som murens höjd) ska du även gräva ut bakom muren. Bredden ska vara nästan samma som höjden på muren. Är muren 100 centimeter gräver du ut cirka 100 centimeter bakom. Kom ihåg att även gräva ut en bred ränna som kommer användas som grund för murstenen (cirka 30 centimeter djup och 50 centimeter bred).
 2. Fiberduk. När utgrävningen är klar ska marken täckas med en fiberduk, den separerar jorden från bergkrosset.
 3. Bergkross. Häll i bergkross ovanpå fiberduken och packa sedan gruset ordentligt med en vibrationsplatta (padda).
 4. Stenmjöl. Förbered en riktigt bra grund för murstenarna genom att även hälla på ett lager stenmjöl, det skapar en optimal sättbädd. Kom ihåg att även packa stenmjölet och kontrollera att nivån är rak med ett vattenpass.
 5. Första stenraden. Lägg nu i första raden mursten i rännan du grävt ut. Slå ner dem något med en gummiklubba.
 6. Dräneringsrör. Du vill inte att regnvatten ska bli stillastående runt stenarna eftersom det kan orsaka frostsprängning. Lägg därför i dräneringsrör – bakom den första raden mursten. Röret ska ledas bort mot en stenkista eller dräneringsdike.
 7. Murning. Fortsätt nu att mura. Vilken fästmassa du ska användas beror på vilken sten du murar med, du kan fråga hos bygghandeln.
 8. Geonät. När muren är cirka 40 centimeter hög är det dags att sätta upp ett geonät på murens baksida, det ökar hållfastheten.
 9. Makadam. Kom ihåg att du kontinuerligt måste fylla på med makadam allteftersom du murar, gruset håller muren på plats. Makadamet måste också packas ordentligt.
 10. Toppsten. När du är färdig med muren avslutar du med ett lager toppsten för en snygg finish.

Obs!

En stödmur ska förskjutas med en liten vinkel bakåt (cirka 1 – 1,5 centimeter per rad). Totalt sett bör stödmuren ha en lutning på cirka 8 till 10 %.

Köp ditt material till stödmur hos Byggmax

byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Vanliga frågor och svar

Bland annat hos Benders.

Kostnad för att bygga mur beror på vilket material du bygger med, hur stor muren ska vara samt hur tomtens förutsättningar ser ut. Den kan kosta allt mellan 300 och tiotusentals kronor per m2.

Först måste du gräva ut för muren. Kom ihåg att även gräva bakom muren, bredden ska vara ungefär samma som murens höjd. Sedan ska fiberduk och bergkross läggas i följt av stenmjöl och sedan första raden mursten. Därefter är det bra att lägga i dräneringsrör som leder bort vatten. Allteftersom du fortsätter mura är det viktigt att du kontinuerligt fyller på med makadam runtom. Ett tips är att fästa ett geonät bakom muren när du murat upp till cirka 40 centimeter, det ökar stabiliteten. Avsluta med toppsten.

1,8 meter utan bygglov och 4,5 meter från tomtgräns.

Det är en så kallad kallmur vilken byggs av sprängsten (bitar av berg som sprängs och som bildat olika stora stenar). Sprängstensmurar muras inte upp, istället kilas sprängstenarna in i varandra.

Cirka 30 – 40 centimeter dränerande grus (makadam, singel eller grovt grus).