Få hjälp med till- och utbyggnad

Vill du bygga ut? Här får du hjälp att hitta experter och få offerter på tillbyggnad. Du får även lära dig mer om vilka regler som gäller för tillbyggnad, vilken typ av utbyggnad som är bygglovsbefriad samt vad som är viktigt at tänka på.

Få offerter från experter

Vad kostar tillbyggnad på hus?

Kostnaden för en tillbyggnad till hus varierar mycket och beror bland annat på storlek och utformning. Det finns flera sätt att bygga ut huset på:

 • Förlänga huskropp. Huset byggs ut i sidled, vanligtvis bevarar man samma stil som det befintliga huset. Det går även att bygga ett uterum eller sätta ihop växthuset med huset, det är också en typ av tillbyggnad som förlänger huskroppen.
 • Bygga frontespis. En frontespis påminner en del om en takkupa, men den är betydligt större. Den byggs ut från undervåningen upp till takkupans överdel. På så vis får du mer utrymme både på under- och övervåningen.
 • Bygga till i vinkel. Du kan bygga ut huset i vinkel, är det rektangulärt från början kan det då exempelvis bli L-format.
 • Bygga punschveranda. Den placeras i regel vid husets entré och kan byggas ut både från under- och övervåningen, eller endast på entréplanet. Punschverandan skapar mer utrymme i hallen och ett extra utrymme som exempelvis kan användas som matplats eller ett litet vardagsrum. Ofta bygger man punschverandor med många fönster, vilket skapar ett härligt ljusinsläpp.
 • Lyfta taket. En tillbyggnad kan även innebära att man lyfter taket, vilket inte skapar mer golvyta, men som ändå skapar mer rymd på övervåningen.
 • Bygga ny övervåning. Vill du ha mer utrymme och har ont om plats på tomten att bygga på, kan en ny övervåning vara ett alternativ.
 • Bygga källare. Det går att gräva ur källare även i ett befintligt hus, även om det är ganska svårt och kostsamt. Det är i regel dyrare att bygga till en källare än att bygga en ny övervåning.

Attefallstillbyggnad

En tillbyggnad mindre än 15 m2 på ett en- eller tvåbostadshus, kallas ofta för attefallstillbyggnad eftersom åtgärden inte kräver bygglov. Däremot krävs en bygganmälan.

Eftersom priset för att bygga ut varierar mycket beroende på vilken typ av utbyggnad det är samt vilken typ av hantverkaren du behöver anlita, är det viktigt att du jämför offerter. Med vår offerttjänst blir du matchad med experter i ditt område, från snickare och elektriker till grävföretag, VVS-installatörer och arkitekter. Tjänsten är helt gratis att använda.

Hitta din lokala expert

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 576 experter
 • Gratis offertförfrågan
 • Digitala avtal
 • Kvalitetskontroll
 • Finns i hela landet
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
 • Dokumenthantering av projektet
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Att tänka på innan du bygger ut

Det finns förstås många saker att tänka igenom när det kommer till tillbyggnad, bland annat utformning, takhöjd, storlek och funktion. Det är viktigt att börja planera i god tid, gärna minst ett år i förväg. Dels behöver du tid för att hitta inspiration till utbyggnad av hus, dels för att hinna ansöka och få bygglov beviljat. Dessutom behöver du förmodligen hjälp av vissa experter som kan hjälpa till med vissa delar av bygget (eller allt). De flesta har även en budget att förhålla sig till, vilket innebär att du behöver tänka igenom hur du ska finansiera utbyggnaden. Har du inte något sparat kapital kanske ett renoveringslån kan vara ett alternativ, alternativt öka bolånet. Det här är bra att ha i åtanke när du ska bygga ut:

 • Planera. En tillbyggnad är ofta kostsam så det är viktigt att du känner dig helt säker på vad du vill göra. Väg för- och nackdelar med olika utbyggnader mot varandra och inspireras av olika typer av tillbyggnader. Är det mest praktiskt med en utbyggnad vid köket eller är det bättre att satsa på en helt ny övervåning? Vill du ha en tillbyggnad med tak och fönster eller bygga ut källarvåningen? Ett tips är att anlita en arkitekt som kan komma med nya förslag och idéer – det är ju bra om det blir rätt från början.
 • Anlita experter. När du vet exakt vad du vill göra vet du förmodligen också vad du behöver hjälp med. Planerar du att själv bygga eller utföra delar av bygget? Även om du kanske inte kan bygga kanske du kan tapetsera och sätta upp lister? Det är viktigt att tänka igenom hur mycket du själv ska göra eftersom det påverkar kostnaden för projektet.
 • Budget. Det är först efter att du kontaktat experterna och fått offerter som du enklare kan se vad priset faktiskt kommer att bli. Med vår offerttjänst får du hjälp att hitta lämpliga experter i ditt område.
 • Dokument. Om tillbyggnaden ska vara större än 15 m2 behöver du bygglov. Även om du bygger mindre kan det ändå vara bra att kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun eftersom det kan förekomma lokala avvikelser. En bygganmälan behövs oavsett om tillbyggnaden kräver bygglov eller inte.
 • Kontakt med entreprenör. När projektet väl påbörjats är det viktigt att du har regelbunden kontakt med entreprenören. Om du inte bor på platsen där det byggs är det bra att göra regelbundna besök för att undvika missförstånd och förseningar.
 • Slutbesiktning. När tillbyggnaden snart är färdig är det viktigt att göra en slutbesiktning för att eventuella brister eller fel ska kunna upptäckas och åtgärdas. Det är kommunen som ska utse en kontrollansvarig som utför besiktningen. Det är ett krav vid bygglovspliktiga åtgärder. Du ska spara 10 % av betalningen till entreprenören tills efter att slutbesiktningen är godkänd. Ser allt bra ut betalar du de sista 10 %.

Regler för tillbyggnad av hus

En tillbyggnad definieras i PBL (plan- och bygglagen) som en ändring av en byggnad som innebär att volymen ökar. Det spelar inte någon roll i vilken riktning byggnaden ökar i volym (uppåt, nedåt eller i sidled). Eftersom en tillbyggnad innebär en ändring av en byggnad ska kraven vid ändring tillämpas på tillbyggnader. Normalt sett ska kraven endast tillämpas på den ändrade delen, alltså själva tillbyggnaden. Tillbyggnad kräver i regel bygglov, men det finns undantag. Bygglovsbefriade tillbyggnader är bland annat:

 • Skärmtak på max 15 m2
 • Tillbyggnad av friggebod
 • Tillbyggnad av attefallshus
 • Attefallstillbyggnad
 • Attefallstakkupor
 • Altan
 • Liten tillbyggnad utanför detaljplan
 • Liten tillbyggnad, exempelvis balkong eller burspråk

Även om tillbyggnaden inte kräver bygglov måste du ändå göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan projektet kan påbörjas.

Tips när anlitar företag till utbyggnad

Om du ska anlita ett entreprenörsföretag vill de ofta att projektet är väldokumenterat från början. Och för att de ska kunna lämna en offert på arbetet vill de gärna att du bifogar följande dokument för att kunna sätta pris:

 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Planritning
 • Situationsplan

Gäller det större projekt kan även detaljprojektering krävas:

 • Planlösning. En beskrivning av vilka material, vilken belysning och värme som ska användas.
 • Arbetsritning. Ofta en mer detaljerad ritning än de som ingår i bygglovsansökan (vanligtvis i skala 1:50) och med hänvisad byggmetod.
 • Dörr- och fönsterritning. En förteckning av vilken typ av fönster och dörrar samt storlek.

Fördelen med att bifoga dokumenten när du skickar en offertförfrågan är att entreprenörerna kan lämna bra offerter och du kan även jämföra offerterna eftersom alla utgått från samma underlag.

Kostnad för utbyggnad

En tillbyggnad kräver olika typer av kompetens, bland annat kan du behöva hjälp av både arkitekt, snickare, markarbetare, rörläggare, takläggare och elektriker. Kostnaden varierar därför en del beroende på vilka experter du behöver anlita. Du kan även hitta en byggfirma som erbjuder totalentreprenad. De är då ansvariga för att skriva avtal med de underleverantörer som krävs. Pris för tillbyggnad varierar, men ett ungefärligt riktpris ligger på 22 500 kronor per m2. Då är alla kostnader för tillbyggnad inkluderade (arbetskostnad för hantverkare, schaktning och markarbeten, grundläggning, rördragning, elektriska installationer, allt material samt bygglovsansökan).

Hur svårt eller tidskrävande en utbyggnad är beror på vilken typ av utbyggnad det gäller. Du kan till exempel köpa ett nyckelfärdigt och fristående attefallshus, ansluta en tillbyggnad till ett befintligt hus eller bygga ett skärmtak. Bygger du själv i lösvirke tar det kanske längre tid, samtidigt som du har möjlighet att spara en del pengar.

Bygga ut själv – hur lyckas man?

Något av det viktigaste när du ska bygga ut hemma är att planera. Även om du har en klar bild över vad du vill göra är det även viktigt att kontrollera vad som faktiskt är görbart. Tänk igenom följande saker:

 • Bärande väggar. Du behöver ta hänsyn till husets bärande element och ta reda på var de sitter.
 • Ledningar för vatten och avlopp. Finns det redan eller behöver nya rör dras?
 • Markarbete. Kommer det behövas markarbete för tillbyggnaden? Hur ser så fall tomtens förutsättningar ut?
 • Dörröppningar och fönster. Var är det mest praktiskt och snyggt att sätta in nya dörrar och fönster? Vilken typ av fönster vill du ha?
 • Uppvärmning. Hur har du planerat att värma upp tillbyggnaden?

Vanliga frågor och svar

Alla åtgärder som ökar en byggnads volym – oavsett i vilken riktning, anses vara en tillbyggnad.

Det är en ändring av en byggnad som innebär att hela, eller en stor del av byggnaden, förnyas.

Bygger du större än 15 m2 behöver du bygglov.

Cirka 337 500 kronor. Räkna med cirka 22 500 kronor per m2.

I regel krävs bygglov vid tillbyggnationer eftersom åtgärden påverkar byggnadens utseende.

Är det en utbyggnad med egna ytterväggar och stående fönster i framkant kallas det för takkupa eller vindskupa. En frontespis är en utbyggnad som innebär att väggen går hela vägen upp till takkupans tak.

Vanligtvis får en femtedel av tomten bebyggas. Det skulle innebära 20 m2 i det här fallet.

Det varierar ganska mycket mellan olika kommuner. Det är enklast att fråga byggnadsnämnden där du bor.