Få hjälp att gjuta platta

Ska du gjuta platta på mark? Här får du hjälp att hitta experter och få offerter på betongplatta. Du får även lära dig mer om vad platta på mark kostar, vad som är viktigt att tänka på när du själv ska gjuta och hur du förbereder marken inför gjutning.

Få offerter från experter

Vad kostar det att gjuta platta

Priset för att gjuta platta varierar en del beroende på om det gäller en platta till hus eller till ett mindre förråd. Andra faktorer som påverkar priset är bland annat:

 • Storlek. Det kostar mer att gjuta en stor platta på mark än en mindre eftersom det krävs mer material och fler arbetstimmar.
 • Isolering. Om du ska gjuta platta på mark till ett hus behöver den isoleras, vilket också driver på priset.
 • Golvvärme. Det går att gjuta platta med golvvärme, kostnaden blir förstås högre, men samtidigt blir huset varmare och värmen i plattan torkar ut fukt snabbare.
 • Markarbete. En av de stora kostnadsdrivarna vid gjutning av platta är själva markarbetet innan. Hur marken ser ut när man väl börjar gräva är avgörande för hur enkel eller komplicerad grävningen blir. Om det finns berg eller stora stenblock kan de behöva sprängas eller spräckas. Är marken väldigt dyig och lerig kanske platta på mark inte är det bästa alternativet. Därför kan det vara bra att anlita en geotekniker innan du påbörjar gjutningen. Särskilt om det inte finns tidigare byggnader på platsen.

Kom ihåg att du kan utnyttja ROT-avdraget när du ska gjuta platta på mark, det ger dig en prisreducering på 30 % på upp till 50 000 kronor. Så vad är då ett ungefärligt pris för platta på mark? Räkna med cirka 900 – 1 300 kronor per m2. Då är grävning, schaktning, bortforsling av schaktmassor, arbetskostnad och material inräknat. Sprängning och spräckning av berg är inte inräknat i priset.

För att du ska få en bättre prisuppfattning kan du skicka en offertförfrågan. Vi matchar dig då med flera experter i ditt område som återkommer med offerter. Jämför offerterna i lugn och ro – det är helt gratis att använda offerttjänsten.

Hitta din lokala expert

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 82 948 experter
 • Gratis offertförfrågan
 • Digitala avtal
 • Kvalitetskontroll
 • Finns i hela landet
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
 • Dokumenthantering av projektet
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Att tänka på innan du gjuter platta

Det finns många saker att tänka igenom innan du sätter igång med gjutningen. Här är några saker att komma ihåg:

 1. Planering. Det är viktigt att börja planera i god tid eftersom många markentreprenörer är uppbokade flera månader i förväg. Det kan vara bra att redan i det här skedet anlita en geotekniker som kan kontrollera markens bärighet och upptäcka eventuella problem som en platta skulle kunna innebära. Om allt verkar bra är det bara att fortsätta med ansökan om bygglov (om du ska bygga hus).
 2. Tidpunkt. Det är viktigt att ta hänsyn till vädret när du ska gjuta platta eftersom betongen riskerar att brinna för snabbt vid varmt väder, vilket kan leda till att betongen spricker. Är det för kalla temperaturer brinner betongen för långsamt. En professionell firma vet när vädret är bra för gjutning.
 3. Bygglov. Ansök om bygglov i god tid, det kan ta upp till tio veckor.
 4. Markarbeten. Kontrollera med markentreprenören om det ingår bortforsling av schaktmassor och vad det i så fall kostar. Ibland går det att hitta entreprenören i närområdet som är intresserade av fyllningsmassa och som kan erbjuda sig att hämta schaktmassorna.
 5. Anlita experter. Var ute i god tid med att anlita de hantverkare du behöver, exempelvis grävmaskinist, gjutare och snickare samt elektriker och VVS-montör om du samtidigt behöver hjälp med installation av golvvärme och framdragning av el. Via vår offerttjänst får du hjälp att hitta rätt experter.
 6. Avtal. Var noggrann när du läser igenom avtalet med entreprenörer och kontrollera att allt som ska göras tydligt står specificerat med pris och tidsåtgång. Det ska även stå vad som gäller vid eventuella förseningar, hur betalning ska ske, vad det kostar och om ROT-avdraget är inräknat.
 7. Efterarbete. Det är viktigt att den gjutna plattan hålls fuktig den närmsta tiden efter gjutningen, annars riskerar den att brinna (torka/härda) för snabbt och sprickor kan uppstå.
 8. Slutdokumentation. När plattan är färdig ska du se till att entreprenören ger dig en slutdokumentation där information om allt arbete som utförts finns med. Det ska bland annat stå vilka hantverkare som utfört vilka arbetsmoment och vilket material man använt. Slutdokumentationen kan ses som ett garantibevis om något problem skulle uppstå med plattan i framtiden.

Kom ihåg att förarbetet är något av det viktigaste när man gjuter platta och inte enbart dess konstruktion. Till exempel är det viktigt att bärlager för platta på mark är tillräckligt tjockt, dränerande och packat för att husgrunden har en bra och stabil grund att stå på. Om marken inte förbereds ordentligt kan tjällyftning och sättningar uppstå.

Tips när du anlitar företag för att gjuta platta

När du ska gjuta platta kan du använda vår offerttjänst för att få offerter på projektet. Priset kan nämligen skilja sig en del beroende på flera saker, exempelvis var i landet du bor, vad entreprenören tar betalt, om du själv tänker ansvara för att skriva avtal med flera leverantörer eller om du väljer totalentreprenad samt storleken på plattan och särskilda önskemål gällande isolering, kantelement och golvvärme. När du skickar in din offertförfrågan är det bra om du skriver ner följande information:

 • Storlek. Hur stort hus tänker du bygga?
 • Typ hus. Vilken typ av hus är det? Exempelvis ett envåningshus i trä eller ett trevåningshus i betong?
 • Golvvärme. Vill du ha golvvärme ingjuten i plattan?
 • Marktyp. Om du känner till markens förhållanden är det bra att skriva ner det.
 • Material. Vill du att markarbetaren står för betong och övrigt material som behövs eller köper du in det från någon annanstans?
 • Entreprenad. Vill du endast ha hjälp med någon eller några av delarna eller är du mer intresserad av totalentreprenad?

Kostnad för betongplatta

Priset för att gjuta en betongplatta på mark varierar en del, men ungefärligt riktpris för ett enbostadshus på 110 m2 kostar cirka 135 000 kronor att gjuta. Då är kantelement för 40 000 kronor, platta med en tjocklek på 80 millimeter samt 300 millimeters isolering för 17 500 kronor och radonspärr för 25 000 kronor inräknat. Räkna med ett kvadratmeterpris på cirka 900 – 1 300 kronor.

Gjuta betongplatta själv – hur gör man?

Även om det går att gjuta platta själv är det inte att rekommendera om du inte är erfaren och har kunskap. En professionell gjutare vet exakt vilken typ av betong som krävs för tyngden och storleken av det hus du ska bygga. Du kan dock utföra stora delar av arbetet själv, som att förbereda marken. Den måste nämligen grävas ur inför gjutning samt dräneras, vilket tar en del tid.

Vanliga frågor och svar

Pris per kvm för att gjuta platta ligger på cirka 900 – 1 300 kronor.

Cirka 50 centimeter.

Nej inte enbart för att gjuta en platta. Men om du däremot ska bygga ett hus som är större än 30 m2 krävs bygglov. Ska du bygga ett attefallshus krävs inte bygglov, men du måste ändå göra en bygganmälan.

I regel minst 100 millimeter, men det beror på hur stor tyngd den ska klara av.

Cirka 250 millimeter.

Räkna med ett kvadratmeterpris på mellan 900 – 1 300 kronor.

En platta på mark för ett hus på 110 m2 kostar cirka 135 000 kronor.

Ska du bygga hus på betongplatta eller ett varmgarage ska det isoleras, annars kommer golvet vara kallt. Ett kallgarage behöver inte stå på en isolerad betongplatta.

Ja, den ska dräneras.

Cirka 250 millimeter.

Inte bra, därför behöver man isolera platta på mark.

Ja, det går men det kräver planering och kunskap. Vid större gjutningar är det bättre att ta hjälp av en gjutare.