Schaktning

Schaktning är en viktig del av förberedelserna inför ett husbygge. Det innebär att man gräver och flyttar jordmassor för att förbereda marken och skapa en stabil grund. Schaktning måste bland annat göras innan en betongplatta gjuts. I schaktningsarbetet ingår förutom grävning även muddring och förberedelse för kabeldragning i marken.

1 264 Schaktning hittade.

Fler sökresultat

AW Entreprenad & Maskinuthyrning AB

HILDEDALSGATAN 98, 41705, Göteborg

Inga anmärkningar

Gregers bygg och uthyrning AB

KINNAGATAN 10, 57535, Eksjö

Inga anmärkningar

Pålssons Maskin Kvidinge AB

BLECKSLAGAREGATAN 4, 26572, Kvidinge

Inga anmärkningar

Robin Sandgren Maskintjänst AB

TRÄDGÅRDSGATAN 21, 98131, Kiruna

Inga anmärkningar

FEMab i Stockholm AB

ÖSTERMALSGATAN 58 LGH 1301, 11450, Stockholm

Inga anmärkningar

Althini Karlskrona AB

ARKLIMÄSTAREGATAN 14, 37130, Karlskrona

Inga anmärkningar

Aprilice Bygg AB

BOX 1623, 18316, Täby

Inga anmärkningar

Mattias Jivenius AB

HURULUNDAVÄGEN 3, 26193, Saxtorp

Inga anmärkningar

AnnBy Entreprenad AB

TUBVÄGEN 7, 93145, Skellefteå

Inga anmärkningar

PR Lyft AB

LINGONSTIGEN 101, 97333, Luleå

Inga anmärkningar

Måns Ljungdahl AB

JÄRPBYN 312, 83793, Järpen

Inga anmärkningar

MM Sälj&Butikskoncept AB

MYCELIEVÄGEN 61, 90339, Umeå

Inga anmärkningar
12345106

Hitta rätt Schaktning

Innan schaktningen kan påbörjas måste kontrollplan, arbetsmiljöplan och arbetsordning upprättas. Dessa olika planer handlar om att man sätter upp regler för arbetsplatsen. Man gör även en beskrivning över hur arbetet ska gå tillväga och organiseras samt vilka särskilda skyddsåtgärder som måste utföras. Kontrollplanen är viktig eftersom den säkerställer att jorden i marken uppförs sig som man förväntar sig. Ska man börja schakta (gräva, muddra och ibland spränga) måste man veta hur markens förutsättningar ser ut, annars finns risk att olyckor uppstår.

I schaktningen ingår flera arbetsmoment:

 • Grävning. Grävarbetet är såklart ett av schaktningens huvudmoment och innebär bland annat att stora sten- och grusmassor grävs bort, till exempel för att skapa utrymme för en källargrund. Grävarbetet kan även innebära att man förbereder marken för VVS-anläggningar och kabeldragning samt indragning av el.
 • Muddring. Muddring är detsamma som schaktning fast under vatten, till exempel i en sjö eller i havet. Muddring utförs genom att materialet sprängs, grävs bort eller sugs upp. Muddring utförs bland annat för att fördjupa en farled eller för att förbereda grunden inför ett brobygge. Muddring görs ibland även för att utvinna sand eller grus.
 • Bortforsling av schaktmassor. Vid schaktningsarbete bildas stora högar av grus, jord och sand som måste forslas bort. Ofta tar schaktningsföretag hand om det. Man kan nämligen inte bara dumpa schaktmassor hur som helst, det behöver tas om hand på rätt sätt. Ibland går det att sälja schaktmassorna till byggföretag, alternativt återanvända dem för att fylla upp och jämna till marken med.
 • Tillplaning. En stor del av schaktningsarbetet handlar om att plana ut marken inför anläggandet av en husgrund. Med hjälp av speciella schaktningsmaskiner kan man enkelt och effektivt stabilisera och göra marken fast samt plana till ytan.

Fördelar med att anlita ett schaktningsföretag

Det krävs nästan alltid att ett schaktningsföretag anlitas vid husbygge. De som arbetar på ett sådant företag har inte bara erfarenhet och utbildning, de har även de rätta maskinerna för att utföra jobbet på rätt sätt. Ofta ingår dessutom andra viktiga arbetsmoment, som geoteknisk undersökning. Om du exempelvis köpt en tomt som inte är byggnadsklar, det vill säga det finns varken el, vatten eller avlopp indraget och ingen har tidigare byggt här, är det viktigt att kontrollera marken. Markens förutsättningar är avgörande för om det ens går att bygga på tomten. Beroende på vilken typ av mark huset ska stå på, kan olika åtgärder behövas för att förbereda den inför husbygget. Vanliga marktyper i Sverige är:

 • Morän. Moränområden är mycket vanliga i Sverige och består av block och stenar samt finare partiklar. Vanligtvis är marken hårt packad och staplad direkt på en berggrund. Moränlagret brukar vara runt 10 meter tjockt. Morän är bra byggmark tack vare sin goda bärighet. Ibland kan morän dock innehålla en hel del större stenblock, vilka antingen behöver forslas bort eller sprängas i mindre bitar.
 • Berg. Berg har både för- och nackdelar. Den stora fördelen med berggrunder är att bärigheten är mycket god. Berg är stabilt. Nackdelen är att man ofta behöver spränga bort en del av berget för att få en jämn yta. Om marken måste sprängas blir det ofta betydligt dyrare än om det bara handlar om schaktning.
 • Lermark. Lermark har sämre bärighet för husbyggen och en sådan mark måste man ofta förbereda ganska mycket. Det är viktigt att alltid utföra en geoteknisk undersökning av lermark för att säkerställa bärigheten och för att få veta exakt vilken åtgärd som måste utföras. Ofta använder man utbredda plattor och sulor för att byggnaden ska bli säker och stabil.

Anlita schaktningsföretag

Om marken ska förberedas inför byggnation är det ofta nödvändigt att anlita ett schaktningsföretag. De som arbetar på sådana företag har inte bara kunskap och erfarenhet, de använder även de rätta verktygen och maskinerna. Om du köper ett hus från en hustillverkare som erbjuder totalentreprenad kan det ibland ingå schaktning och gjutning av grund. Då behöver du förstås inte tänka på schaktningen. Men lika ofta ingår det inte. Innan du anlitar ett schaktningsföretag finns det vissa saker som är viktiga att kontrollera:

 • F-skatt. Kontrollera att schaktningsföretaget har F-skatt, det betyder att företaget är registrerat hos Skatteverket.
 • Anmärkningar. Hos Kronofogden kan du kontrollera om företaget har några tidigare betalningsanmärkningar eller har gått i konkurs.
 • Svarta listan. Kontrollera att företaget inte finns med på Råd & Röns Svarta lista (företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut vid tvister).
 • Försäkringar. Företaget bör ha vissa försäkringar, bland annat en allrisk- och ansvarsförsäkring.
 • Referenser. Ett bra sätt att bilda dig en uppfattning om företaget är att begära referenser samt läsa omdömen om tidigare uppdrag.
 • Avtal. När du hittat ett schaktningsföretag du vill anlita bör du vara noggrann med att skriva ett avtal som tydligt talar om vad som ska ingå. Här ska bland annat prisuppgifter, sluttid, projektets omfattning (exakt vad som ska göras) samt vad som inte ingår tydligt finnas med.