Tiny house – bra att veta

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Även om konceptet tiny house är omåttligt populärt idag, grundades själva tiny house-rörelsen redan under 1990-talet i USA. Här går vi igenom vad ett tiny house är och bakgrunden till de små husen.

Bakgrunden till tiny house-rörelsen

Under slutet av 1990-talet tog tiny house-rörelsen fart på riktigt i USA. Det var en konsekvens av den ekonomiska bankkrisen som drabbade hundratusentals amerikaner. Många var tvungna att lämna sina hem, vilket gjorde att fler fick upp ögonen för tiny house – ett mindre, enklare och billigare hem. Idag finns tiny house-rörelsen över hela världen och oftast handlar det om en livsstil – att leva miljövänligt, konsumera mindre och bo enklare. Många som sålt sina stora hus och flyttat in i ett tiny house upplever mindre stress i vardagen. Det kan bero på att ett litet hus kräver mindre energi, färre saker och möbler och mindre underhåll och skötsel. Det kostar helt enkelt mindre att både bygga och bo i ett litet hus, vilket kan minska den ekonomiska stressen.

Vad är ett tiny house?

Det finns egentligen inga exakta definitioner av vad ett tiny house är för något. Men i regel är husen sällan större än 35 kvadratmeter. De kan vara byggda på hjul eller som ett vanligt hus, fast i liten storlek. Eftersom många personer som bygger tiny house är miljömedvetna har en miljövänlig livsstil nästan blivit lite av en definition för tiny house-ägare. Många som bygger ett litet hus vill nämligen att det ska dra så lite energi som möjligt och belasta miljön så litet som möjligt. Därför kommer elektriciteten ofta från solenergi eller vindkraft. Många vill också använda så miljövänliga material som möjligt. Väljer man att bygga ett tiny house på hjul kanske man vill leva helt utanför ekorrhjulet och vara så självförsörjande som möjligt.

För- och nackdelar med tiny house

Det finns såklart både för- och nackdelar med små hus, det beror helt enkelt på vem man frågar. Några av de stora fördelarna med ett tiny house:

 • Låg kostnad. Det kostar naturligtvis mindre pengar att bygga ett hus på 20 m2 än en stor villa på 250 m2. Det går att hitta pris för tiny house från 300 000 kronor och uppåt.
 • Kort byggtid. Ett litet hus går snabbare att bygga och du kan även hitta tillverkare som levererar huset helt inflyttningsklart på endast några veckor.
 • Möjlighet till portabilitet. Eftersom tiny house kan byggas på hjul har du möjlighet att flytta huset. En del semestrar på det sättet, andra väljer att bo på olika platser i perioder.
 • Lägre energikostnader. Ett litet hus drar mindre i energi och kostar därmed mindre. Väljer du dessutom att få energin från solen kan du bygga ditt tiny house med solpaneler på taket. Även om det kostar i inköp kommer du efter ett par år vara helt självförsörjande genom solen.
 • Färre inköp. Ett litet hus kan inte fyllas med mängder av möbler och prylar, som ett stort hus. När du endast får plats med ett fåtal saker kanske du i stället vill satsa på mer exklusiva material. Kanske vill du ha äkta marmor i hela badrummet? Dyra material i ett pyttelitet badrum kostar ändå bara en liten del av vad det skulle göra i ett stort badrum.
 • Enkel placering. Ett tiny house är enklare att placera på tomten än en stor villa. Bygger du ett vanligt hus behöver du dels en tillräckligt stor tomt, dels dra in el och vatten. Ett tiny house kan placeras på en kärra och enkelt flyttas.

Det finns förstås även vissa nackdelar med tiny house, särskilt om du flyttar från ett stort hus:

 • Trångt. Den största nackdelen och den största kontrasten är att ett tiny house är så litet. Det kan kännas svårt att få plats med alla dina favoritmöbler, kläder och prylar.
 • Svårt att bjuda hem gäster. Den begränsade storleken gör att du kan bjuda hem många gäster på en och samma gång. Om du älskar att ha stora sällskap hemma på middag kanske tiny house-livsstilen blir svår.
 • Färre valmöjligheter. Du behöver ständigt kompromissa med inköp och utrymme. Eftersom utrymmet är så pass begränsat kan du inte längre fylla på med nya kläder, skor och inredningsprodukter utan att först göra dig av med gamla saker.
 • Regler och kostnader. Det är lätt att tro att du kan bygga ett tiny house utan bygglov och anmälan och att allt är billigare, men det är inte riktigt sant. Du måste fortfarande ha bygglov, oavsett om huset byggs på hjul eller inte – om det är större än ett attefallshus (30 m2). Samma regler som för attefallshus gäller (bland annat krävs en godkänd bygganmälan för att påbörja bygget).

Krav och regler när du ska bygga tiny house i Sverige

Tiny house, oavsett om det står på hjul eller inte, kräver bygglov om det inte räknas som ett attefallshus – då krävs endast bygganmälan. Om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten får man lov att bygga ett så kallat attefallshus, under förutsättning av att man följer reglerna för det. Ett tiny house kan räknas som ett attefallshus om det:

 • Är högst 30 m2
 • Har godkänd bygganmälan
 • Är högst 4,5 meter (från golv till taknock)
 • Är högst 2,6 meter brett
 • Inte står för nära tomtgränsen (4,5 meter)

Ska ett tiny house användas som permanentbostad ställs samma krav som för vanliga hus: exempelvis krav på brandskydd, energihushållning, tillgänglighet, rumshöjd och olika funktioner.

Vanliga frågor och svar

Det beror på om det står på hjul eller inte. Ett tiny house på hjul är viktbegränsat utifrån det fordon som drar huset samt kärran det byggs på. Du behöver ta hänsyn till både bredd, höjd och vikt. Kontrollera därför den maximala vikten fordonet får köra samt hur tungt ditt körkört tillåter att du drar med bilen.

Det beror helt och hållet på vilken tillverkare du väljer, eller om du bygger huset själv. Det finns billigare modeller från cirka 300 000 – 400 000 kronor. Men ett tiny house kan också kosta väldigt mycket, flera miljoner kronor beroende på utformning.

Det finns många anledningar till att bo mindre. Bland annat kan du uppleva mindre ekonomisk stress, eftersom det kostar mindre att bo i ett litet hus. Står huset på hjul har du även fördelen av att kunna flytta och resa med ditt eget hus. Många väljer att bo i ett litet hus för att de vill påverka miljön så litet som möjligt.

Det finns ingen exakt definition av vad ett tiny house är, men det är oftast mindre än 30 m2. Det kan stå på hjul eller på en husgrund och vara permanent inkopplat till ett elnät eller vara självförsörjande genom en större vattentank och solpaneler.

Det beror på om huset är ett hus på hjul, om det används som permanentbostad eller om det endast är ett fritidshus. Används huset (oavsett om det står på hjul) permanent, gäller samma regler som för ett vanligt hus. Du kan inte ställa ett hus var som helst, du behöver exempelvis en tomt. Men om huset är på hjul kan du i vissa fall ställa det på ställplatser. Det är enklast att kontakta kommunen och fråga.