Få hjälp med bergvärme

Vill du installera bergvärme? Här får du hjälp att hitta experter och få offerter på bergvärme. Du får även lära dig mer om hur det fungerar, vilka för- och nackdelar uppvärmningen har och vad det kostar att installera bergvärme.

Få offerter från experter

Vad kostar bergvärme?

Även om bergvärme är en energieffektiv uppvärmningskälla är det ett av de dyraste värmesystemen att installera. Det beror på att man måste borra ett djupt borrhål för att ta sig hela vägen ner till berggrunden. Djupet brukar vara mellan 70 och 200 meter djupt. Kostnaden för borrhål varierar beroende på hur djupt man måste borra:

 • 100 meter. Cirka 30 000 kronor
 • 150 meter. Cirka 42 000 kronor
 • 200 meter. Cirka 55 000 kronor

Sedan tillkommer kostnader för rördragning från borrhålet fram till huset och inköp och installation av bergvärmepump. Priset kan även variera beroende på om du ska installera bergvärme i storstäder som Göteborg och Stockholm eller i mindre städer.  

För att du ska få ett så bra pris som möjligt är det viktigt att jämföra företag. Via vår offerttjänst kan du skicka in en offertförfrågan helt gratis. Vi matchar dig sedan med experter i ditt område som kan hjälpa dig med installationen av bergvärme. Du kan i lugn och ro jämföra offerter.

Hitta din lokala expert

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 82 723 experter
 • Gratis offertförfrågan
 • Digitala avtal
 • Kvalitetskontroll
 • Finns i hela landet
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
 • Dokumenthantering av projektet
Hitta experter
Gratis offerttjänst

Att tänka på innan du installerar bergvärme

Eftersom en bergvärmeinstallation är en förhållandevis stor kostnad, är det viktigt att du funderar på valet av leverantör, installatör och vilken värmepump som är bäst. Här är några saker som är bra att tänka igenom innan du börjar.

 • Samma leverantör. Ibland är det billigare att välja en och samma leverantör för allt: borrning, installation och värmepump. En fördel är att du ofta får en bra försäkring om något skulle gå sönder med värmepumpen. Men du kan även jämföra priserna för bergvärmepump och borrning av hål separat, det kan också bli billigare. Dock är det ofta bra att samma företag som borrar hålet även installerar bergvärmepumpen, då är det enklare att reklamera eventuella fel.
 • Certifierad installatör. Det är viktigt att installatören är certifierad, då är företaget försäkrat mot eventuella miljöskador som skulle kunna uppstå i samband med borrningen. I värsta fall skulle brinevätskan som leds genom bergvärmesystemet kunna läcka ut i miljön, vilket är skadligt.
 • Avstånd. Om du bor nära grannarna är det viktigt att du kontrollerar avståndet till närmsta borrhål (om någon av dina grannar också har bergvärme). Det ska vara minst 20 meter mellan två borrhål.
 • Vattenburet system. För att du ska kunna använda bergvärme behöver ditt hus ha ett vattenburet system. Om du inte har ett sådant måste det först installeras.
 • Tillstånd. Du måste få ett tillstånd från kommunen innan du borrar efter bergvärme. Ofta är det installatören som hjälper till med ansökan, men fråga för säkerhets skull.
 • Bergvärmepump. Det finns många olika bergvärmepumpar och vissa är mer energieffektiva än andra. Det är viktigt att du väljer en värmepump som har tillräckligt hög kapacitet för ditt hushåll. Rådfråga gärna försäljaren vilken storlek som är bäst.
 • Fläktkonvektor. Om du installerar en fläktkonvektor kan du kyla hemmet under sommarens varmaste dagar. Då utnyttjar du den kyla som redan finns i berget, det enda som kostar är driften för cirkulationspumpen. Tekniken kallas för frikyla eller naturkyla. Principen bygger på att köldbärarvätskan i energisystemet pumpas genom en fläktkonvektor och sprider på sätt kyla i hemmet. Är du intresserad av det är det bra att fråga installatören om pris.

Installation – hur fungerar bergvärme?

Bergvärme är ett uppvärmningssystem som använder solenergin som finns lagrad i berggrunden. Den lagrade energin hämtas genom att ett borrhål borras. Djupet varierar mellan cirka 70 och 200 meter (ofta behöver man borra djupare ju längre norrut i landet man bor). I borrhålet, vars diameter inte är bredare än 11 – 14 centimeter, sänker man ner en kollektorslang med en brinevätska. Vätskan värms upp av den lagrade energin i berggrunden för att sedan cirkulera tillbaka upp till värmepumpen. Bergvärmepumpen som finns installerad i huset utvinner sedan värmen genom en avancerad kompressorteknik. Därefter skickas värmen ut i husets vattenburna system.

I korthet fungerar bergvärme så här:

 1. Ett hål borras.
 2. En slang sänks ner i borrhålet – den innehåller en cirkulationsvätska.
 3. Bergvärmen värmer upp cirkulationsvätskan.
 4. Vätskan pumpas upp till värmepumpen.
 5. Bergvärmepumpen utvinner värme med kompressorteknik.
 6. Värmen sprids genom det vattenburna systemet.
 7. Vätskan cirkulerar ner till berggrunden igen.

Fördelar och nackdelar med bergvärme

Precis som alla andra uppvärmningssystem har även bergvärme sina för- och nackdelar.

Fördelar med bergvärme

 • Ekonomiskt. I de flesta fall kan hushåll göra stora besparingar på att installera bergvärme. Med tiden leder uppvärmningskällan till lägre energikostnader. Bergvärme brukar även höja värdet på bostaden.
 • Låg driftskostnad. Bergvärmepumpar ger fyra gånger så mycket energi som de förbrukar.
 • Miljöneutralt. Bergvärme genererar inga skadliga utsläpp. 
 • Underhållsfritt. Värmepumpen sköter sig själv.
 • Förnybar energi. Bergvärme kommer från solenergi och eftersom solen inte kommer att försvinna på flera miljarder år, räknas energikällan som förnybar.
 • Kan kombineras. Det går att kombinera bergvärme med andra värmekällor, till exempel solvärme.

Nackdelar med bergvärme

 • Stor investeringskostnad. Bergvärme är den dyraste uppvärmningskällan sett till installation. Kostnaden hamnar ofta på minst 90 000 kronor.
 • Kräver borrning. Installationen är mer komplicerad än många andra alternativ eftersom den kräver borrning.
 • Kräver tillstånd. Du behöver tillstånd för att få borra.
 • Kräver vattenburet system. För att bergvärme ska fungera behöver bostaden ha ett vattenburet system.

Tips när du anlitar företag för att installera bergvärme

För att du ska få ett så bra pris som möjligt på bergvärmeinstallationen är det viktigt att jämföra företag. Med vår kostnadsfria offerttjänst är det smidigt att jämföra företag i ditt område. Du skickar in en offertförfrågan, sedan matchar vi dig med experter i ditt område. De lämnar offerter som du sedan kan jämföra i lugn och ro. Bra saker att ha med i din offertförfrågan:

 • Adress. Var bor du?
 • Önskat startdatum. När vill du att installationen ska utföras?
 • Bostadstyp. Bor du i villa, fritidshus eller bostadsrätt?
 • Kvadratmeter. Hur stor yta ska värmas upp av bergvärmen?
 • Nuvarande värmekälla. Vad har du för värmekälla nu?
 • Nuvarande energiförbrukning. Vad förbrukar hushållet per år (kWh)?
 • Marktyp. Om du känner till marktyp anger du det.
 • Värmepump. Vilken typ av värmepump är du intresserad av?
 • Borrning. Vill du endast ha hjälp med borrning?
 • Installation. Vill du endast ha hjälp med installation?
 • Inköp av material. Köper du själv in värmepump eller vill du att företaget köper den och allt annat material?
 • Underhåll. Ingår service och underhåll av värmepumpen? Hur länge gäller garantin?

Kostnad för bergvärme

Kostnaden för bergvärme beror på hur djupt företaget måste borra, vilken värmepump du väljer och vad installatören tar betalt. För att du ska få ett så bra pris som möjligt är det viktigt att jämföra offerter. Men för att du ska få en rättvis bild över den kostnad som de olika företagen tar måste du kontrollera vad som ingår i priset. Om allt ingår är det enklare att jämföra offerterna.

Tänk på att billigt ibland kan bli dyrt – särskilt när det kommer till bergvärmepumpar. Även om en värmepump med den högsta energiklassningen är avsevärt dyrare än en värmepump med låg energiklassning, kommer den billiga värmepumpen att bli den dyraste i längden. Det beror på att den billigare värmepumpen med lägre energiklassning inte är lika energieffektiv. Den använder mer energi i drift, vilket kostar mer pengar.

Priset för bergvärme ligger oftast på runt 100 000 kronor. Kom ihåg att du kan använda ROT-avdraget till installationen. Det ger dig 30 % på upp till 50 000 kronor (gäller arbetskostnaden).

Kostnaden för bergvärmeinstallationen brukar ha betalat sig efter cirka 8 – 10 år. Exakt hur många år beror på vilken energikälla du byter ifrån och hur mycket energi hushållet förbrukar.

Vanliga frågor och svar

Bergvärme är det dyraste uppvärmningssystemet att installera. Men de allra flesta återfår sin investering efter cirka 8 – 10 år, i form av lägre energikostnader.

Det beror på hur många kWh hushållet förbrukar. En bergvärmepump med verkningsgrad 4 COP genererar cirka 4 kilowattimmar för varje kilowattimme som den förbrukar i drift.

Bägge alternativ är bra ur miljösynpunkt. Men det räcker inte enbart att ha solceller, det behövs en annan energikälla också. Bergvärme brukar betala sig efter cirka 8 – 10 år, även om investeringskostnaden är förhållandevis hög. Fundera på vad det skulle kosta att byta från din nuvarande energikälla. Kom ihåg att du behöver ha ett vattenburet system för att bergvärme ska kunna användas.

Vattenburet system, elektricitet och bergvärmepump.

Det beror på vilken energikälla du byter ifrån, husets totala energibehov och om du har golvvärme eller radiatorer. Du kan ofta spara mellan 64 – 80 % av energikostnaden genom att byta till bergvärme.

Det är miljöneutralt eftersom bergvärme inte kräver förbränning. Det finns dock inga källor som är bra för miljön eftersom det koldioxid släpps ut vid framkörning av fordon, tillverkning av värmepumpar och bränsle till bergborr.

Vanligtvis mellan 20 och 25 år.

Om du redan har ett vattenburet system och har en nuvarande energikälla som kostar mycket pengar.

Det är en energikälla som använder sig av lagrad solenergi i berggrunden.

I berggrunden är det mellan 2 och 8 plusgrader året runt.

Vad det kostar att installera bergvärme varierar bland annat av hur djupt man måste borra och vilken bergvärmepump du väljer. Men räkna med cirka 100 000 kronor. Värmepumpen står för cirka 55 % av den totala kostnaden.

Först borras ett hål på cirka 70 till 200 meters djup. Sedan förs en slang med cirkulationsvätska ner i hålet. Den lagrade värmen i berggrunden värmer upp cirkulationsvätskan som åker vidare in till värmepumpen i huset där värme utvinns genom kompressorteknik. Värmen sprids genom husets vattenburna system.