3 snabba frågor om att bygga garage

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Är 2022 året då du ska bygga garage? Det finns många saker att tänka igenom, till exempel hur stort garaget ska vara, om det ska vara ett varm- eller kallgarage samt om du ska välja nyckelfärdigt eller byggsats.

Vad ska jag tänka på när jag bygger garage?

Det bästa är att börja med att kontrollera vilka regler du måste förhålla dig till, du kanske behöver bygglov, eller så räcker det med en bygganmälan. Om du planerar att bygga ihop garaget med huvudbyggnaden finns särskilda krav på brandsäkerhet.

Tänk noggrant igenom hur du vill kunna använda garaget. Vill du exempelvis kunna använda utrymmet som hobbyverkstad och en plats där du kan byta däcken och reparera bilen är ett varmgarage att föredra. Kom ihåg att även tänka igenom dragning av el, vatten och avlopp till garaget eftersom det är något du förmodligen vill ha.

Ytterligare något du måste ta ställning till är storleken. Vill du kunna förvara en eller två bilar? Om garaget ska användas som verkstad bör du lägga till ett par meter så att arbetsbänk, skåp, verktyg och maskiner får plats.  Vill du få plats med två bilar räcker i regel sex meters bredd, men lägg som sagt till några meter om du även ska kunna arbeta garaget som verkstad.

Vilken typ av garage är mest populära?

Större garage som både rymmer fordon och arbetsyta har blivit alltmer populära. Många tänker att ska de ändå lägga kostnaden på en garagebyggnad kan de lika gärna passa på att göra utrymme även för annat. Även höjden blir mer tilltagen då många vill kunna surra upp saker i taket, som småbåtar, brädor och byggnadsmaterial.

Vad är bäst – nyckelfärdigt eller lösvirke?

Det beror på hur händig du är och hur mycket arbete och tid du vill lägga själv. En fördel med att köpa ett nyckelfärdigt garage är att det ingår K-ritningar och fasadritningar, vilka underlättar vid bygglovsansökan. Dessutom innebär nyckelfärdiga alternativ kortare byggtid, inget spill av material och tryggheten i att bygget utförs på ett fackmässigt sätt. Vill du däremot kunna styra mer över designen av garaget och ha mer övergripande kontroll kan lösvirke vara bättre. Klarar du av att bygga själv blir kostnaden även lägre.

Vanliga frågor och svar

Om du ska förvara en bil räcker det med tre meters bredd, för två bilar är sex meter lagom. Lägg till några meter om du även ska ha plats för verkstad.

Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område får du bygga nya komplementbyggnader som garage utan bygglov och bygganmälan, dock får garaget högst vara 15 m2.