Tak

Söker du tak av tegelpannor, betongpannor eller plåt? Här finns alla leverantörer av tak och taktillverkare samlade under samma tak!

Vanliga frågor

Planerar du att köpa nytt tak bör du vara beredd på att stöta på material som du aldrig visste om existerade. Här ska vi gå igenom några av alternativen som finns på marknaden, hur de skiljer sig från varandra och vad du bör tänka på när du väljer vilket tak du ska skaffa.

Vissa material som lerpannor, skiffer, koppar och spån har inte förändrats särskilt mycket under de senaste århundradet, medan nya material som betong, plastkomposit och fibercement dyker upp på marknaden. De flesta av dessa material har utvecklats under de senaste årtiondena, med ett fokus på längre hållbarhet, enklare installation, lägre kostnad, miljövänlighet och annat som den moderna husägaren är intresserad av.

Varje material har sina fördelar och nackdelar. Innan du bestämmer dig för vilket material som passar ditt tak är det därför viktigt att jämföra alternativen med varandra.

Det är lätt att man, om man endast planerar att byta ett gammalt tak, ersätta detta med ett nytt av samma material. Detta fungerar förstås då materialet du använt dig av fungerat bra fram tills det var dags att byta, men det är också ett förlorat tillfälle att uppgradera till något överlägset bättre och kanske även snyggare, som kan göra ditt tak mer funktionellt. Fundera därför över det följande:

Skydd mot väder

Då ditt hems tak är den yttersta barriären som ska skydda hemmet mot vädrets krafter, är det viktigt att materialet du väljer till taket kommer skydda huset på ett effektivt och pålitligt sätt. Det måste klara av regn och snö, starka vindar och stark sol i många år framöver. Beroende på var i lander du bor, takets utformning och åt vilket håll och i vilken grad det lutar, finns det vissa material som är överlägset bättre än andra.

Takets lutning

Takets lutning är en faktor att ta i beaktning som gör att vissa material automatiskt utesluts, särskilt om lutningen är svag. Du räknar ut takets lutning genom att mäta upp precis en meters längd längst med husets vägg, vågrätt. Mät sedan det lodräta avståndet från meterns båda ändpunkter till taket. Dra sedan det lägre måttet (det längre ner) från det högre måttet (det längre upp på taket) och du får fram hur mycket taket stiger på en meter. 

Indelningen av tak beskrivs i grader. Tak med lutning på 22 grader kallas branta, vilket betyder en stigning på cirka 0,40 meter per meter. Tak med lutning på 14 grader kallas låglutande, vilket motsvarar en stigning på 0,25 meter per meter. Tak med lutning på 4 grader kallas flacka, och lägre än så är terrasstak, med en stigning på bara några centimeter per meter. Har man ett flackt tak måste man skydda taket med material utan skarvar för skydd mot regn, annars riskerar man att taket börjar läcka när regn eller snö ansamlas på huset.

Takets utseende

Ett tak syns ofta från vägen och kan skapa en dramatisk skillnad när det kommer till hur ett hus ser ut. Färgen, texturen, och vilket material man väljer bör passa med husets stil och övriga material. I vissa fall även med gällande föreskrifter eller i enighet med rekommendation från skönhetsråd. 

Försök alltid att matcha taket med husets övriga arkitektur. Det är sällan ett mycket modernt tak passar på ett hus i äldre stil och än mer sällan ett tak av traditionell stil och material passar på ett minimalistiskt modernt hem. Vill man våga sig på att ta ut svängarna gör man bäst i att rådfråga en arkitekt först, som är duktig på att kombinera material och stilar från olika epoker. 

Har du ett äldre hus behöver inte detta betyda att du måste lägga samma tak som förut. Det finns idag många nya material som är skapade för att imitera traditionella tak och material, men med överlägsna kvaliteter. Skiffer av fibercement kan se ut som trä eller spån, metall och betong kan se ut som tegel eller trä. Tänk på att vissa material är bättre än andra när det kommer till att imitera stilar, så se alltid till att du får se ett faktiskt tak som är byggt av materialet innan du bestämmer dig, och nöj dig inte med ett foto eller en illustration.

Tänk även på vilken färg eller ton ditt tak går i. Ett ljust tak reflekterar bort mer solvärme än ett mörkt tak, fundera därför på hur du bäst kan utnyttja denna gratis uppvärmning genom takets material.

Takets kostnad

Kostnaden för ett nytt tak kan vara allt från relativt överkomlig till otroligt dyr. Räkna med att kostnaden för att lägga taket är lika hög som själva materialkostnaden. Detta varierar förstås kraftigt beroende på takets utformning, höjd, lutning och storlek.

Takets hållbarhet 

Den verkliga kostnaden för ditt nya tak beror helt på hur länge du planerar att bo i hemmet och hur ofta hela taket, eller delar av taket, måste renoveras eller bytas ut. Att välja ett billigare material i inköpspris kan i slutändan visa sig vara det dyrare alternativet då livslängden kanske bara är hälften av det dyrare materialet. Då det är dyrt att lägga tak gör man vanligtvis bäst i att välja det mest hållbara alternativet, plus att detta faktiskt kan löna sig genom ett högre värde när väl huset en dag läggs ut till försäljning.

Kontrollera alltid vilka garantier du får genom materialvalet och tillverkaren, samt vilka garantier som erbjuds av de du anlitar för att lägga ditt nya tak.

Problem vid installation av nytt tak

Hur mycket ett material väger är alltid viktigt att ha i åtanke, då ett hus är konstruerat för att klara av att bära upp en viss vikt, men inte mer. Om du väljer ett material som kommer väga mer än vad huset ursprungligen är konstruerat för kommer du behöva förstärka bjälkar och takkonstruktionen innan det nya materialet installeras. Att förstärka ett tak tar förstås tid, kostar pengar och kan skapa en hel del problem och förseningar. Kontrollera alltid takets struktur med hjälp av kunnig hantverkare innan du väljer ett särskilt tungt material.

Materialets tyngd påverkar även själva installationen. Lättare material är enklare att lassa upp på taket och att hantera för hantverkarna. Vissa lätta material kan till och med läggas ovanpå ett befintligt tak, vilket sparar både tid och pengar.

Takets brandsäkerhet

I Boverkets brandskyddskrav förklarar man att taktäckningen ska kunna försvåra antändning då glödande partiklar landar på taket, det vill säga kunna klara en så kallad mindre flygbrand utan att huset sätts i brand och sprider branden vidare. Antingen kan man välja att lägga ett tak av material som inte kan sättas i brand, eller ett tak som är brännbart men tillhör den lägsta klassen brännbart tak. Denna sorts tak ska endast användas tillsammans med ett underlag som är obrännbart. Undantaget gäller friliggande småhus som till exempel förråd eller liknande, där den lägsta klassens brännbara tak får användas på ett underlag som också är brännbart.

När det kommer till gröna tak eller sedumtak gäller egentligen samma regler, men man kan i vissa fall utforma taket på så vis att risken för brand och brandspridning minskar genom materialval och sektioner, hur taket kommer skötas och bevattnas, vilken växtlighet som används, hur mycket organiskt material som används, och hur tillgängligheten ser ut när det kommer till eventuell brandsläckning. Tänk även på att byggreglerna för brandskydd gäller nybyggnationer är de alltså inte gällande för äldre byggnader som redan har till exempel vasstak. Då har man rätt att byta ut sektioner eller lägga om hela tak av det naturmaterial som ursprungligen använts.

Tak i metall

Plåttak och tak i aluminium eller andra metaller säljs vanligtvis i större paneler, men ibland även i mindre skifferliknande plattor som kan likna andra material, bland annat tegelpannor. Metall är brandsäkert och kan inte ruttna, drabbas av mögel eller insektsangrepp. Det stöter bort både vatten och snö på ett utmärkt sätt vilket gör denna sorts tak populärt bland de som bygger nytt. Detta tak passar bra även i kustnära miljöer då det inte påverkas av salta havsvindar. Ett tak i metall kan hålla mellan 20 och 50 år och är ganska lätt. Tack vare sin låga vikt passar plåttak många olika takkonstruktioner och hus. Stålpannor väger runt fem kilo per kvadratmeter. Pannor i aluminium håller längre än de i stål, men de bör i vilket fall ses över efter cirka 25 år. Beroende på vilket material som används under yttertaket kan ett tak i metall resultera i högt brandskydd.

Möjliga nackdelar med tak i metall är att det kan få skador och bucklor av till exempel fallande trädgrenar, att det kan låta högt när regn faller på taket, samt att det kan bidra till att göra huset mycket varmt under sommarens hetaste dagar. 

Tegelpannor av lera

Lertegelpannor är en klassiker som passar de flesta hem, de är hållbara, åldras ofta ganska fint, kan rengöras och det är relativt enkelt att byta ut en separat tegelpanna eller sektion om det skett skador på taket. Man bör tänka på att lertegelpannor väger en del, runt 30 kilo per kvadratmeter, och kostar en slant att lägga samt att köpa in. Om ditt tak inte är brant lutande finns bättre alternativ än tegelpannor. Kontrollera alltid att husets takstomme klarar av vikten av tegelpannor om ni tidigare haft ett lättare tak, till exempel ett av plåt. Väljer du att skaffa ett tak av tegel är underhållet viktigt, mossa får fäste och måste tas bort för att inte leda in fukt under pannorna, som då kan frysa sönder. Ett tak av tegel håller i genomsnitt i runt 70-80 år, men kan hålla betydligt längre vid fördelaktig skötsel och klimat. I Sverige finns det fortfarande kvar tegeltak från 1300-talet!

Betongpannor

Betongpannor har tack vare sin betydligt lägre kostnad både vad gäller inköp samt installation idag i stort sett ersatt lertegelpannan. En annan fördel är att betongpannan kommer i många olika färger och former som gör att materialet kan passa de flesta hus. En betongpanna beräknas inte hålla riktigt lika länge som en lertegelpanna, iallafall inte vad gäller pannornas utseende. Betongpannan åldras inte med samma dignitet och känns inte på samma sätt ett levande som lerpannor gör genom sina oregelbundna mönster. Betongpannan kan även blekas av solen med tiden, trots att färgens hållbarhet kan förlängas med ytbehandling. Även här gäller det att kontrollera takets lutning och vilken tyngd takstommen klarar av, innan man byter till betongpannor från ett lättare tak. Betongpannor väger ofta över 30 kilo per kvadratmeter och är alltså något tyngre än tegelpannor.

Tak av skiffer

Takskiffer är ett pampigt alternativ som passar byggnader som kan bära upp taket och göra så att det kommer till sin rätt, i synnerhet då skiffer kan kosta en hel del att köpa in. Det finns skiffer för billigare priser utanför Sverige, men kontrollera att kvalitén håller hög standard innan du importerar skiffer och att materialet håller för vårt kalla klimat, i annat fall kan du drabbas av frostsprängning. Du bör ha ett ordentligt lutande tak för att lägga ett skiffertak. Det är ganska ovanligt att se skiffertak i Sverige, men de kan ge ett hus något unikt och extra samtidigt som det är ett mycket hållbart material som ofta varar i över 100 år med rätt skötsel. Vanligtvis kommer skiffer i en rektangulär form, men vill du kan du beställa skiffer spetshugget, rundhugget eller i konform. Då skiffer är ett naturmaterial med lång hållbarhet kan det anses miljövänligt, i synnerhet om man köper lokalt tillverkat skiffer och även väljer miljövänlig underlagspapp eller underlagsmaterial.

Tak av shingel

Shingeltak är ganska lätta att arbeta med då shingel är hållbart samtidigt som det är elastiskt. Shingel kommer i många olika färger och mönster och kan passa de flesta hus. Räkna med att ett shingeltak håller i 30 år eller längre. Det är lätt jämfört med tegelpannor och väger endast runt åtta kilo per kvadratmeter, beroende på vilken sort man väljer. Taket får, tack vare det överlappande systemet, inga skarvar, men det är viktigt att se till att ingen platta går sönder eller faller av då detta snabbt bör repareras för att inte orsaka problem med fukt eller läckor. Andra fördelar med shingeltak är brandsäkerheten, som är hög, samt att det är ett tak som är motståndskraftigt när det kommer till starka vindar. Nackdelar är att shingeltak inte är lämpliga för stora mängder snö, eller för tak som inte är väl ventilerade.

Tak av papper

Takpapp eller asfaltmatta används främst på förvaringsbodar, friggebodar, altaner eller andra flacka tak. Vikten är mycket låg, runt tre kilo per kvadratmeter, medan hållbarheten inte imponerar. Ett papptak är mycket känsligt för väder och fukt, vilket kräver att det läggs helt tätt och skarvas noggrant för att inte orsaka läckor. Det måste också underhållas noga, skräp och mossa måste tas bort, och kanter som släpper måste lagas. Detta sorts tak är kanske det allra billigaste på marknaden, men man bör räkna in den korta hållbarheten i priset och kostnaden för underhåll. Den främsta nackdelen tycker många är utseendet, beroende på takpapprets ålder och sammansättning kan brandsäkerheten vara låg.

Tak av torv och vass

Det är sällan man ser vasstak, då dessa tak inte når upp till kraven för brandsäkerhet och kräver vissa specialistkunskaper när man lägger om dem. På hus som redan har vasstak eller torvtak får man lägga om dessa och använda ursprungsmaterialet. Sköter man om och reparerar sitt tak av vass eller torv vid behov, kan det hålla ett halvt århundrade. Har du köpt ett hem med vasstak är det viktigt att du regelbundet låter en specialist ser över hur tätt det är för att förhindra framtida problem. Vill du istället lägga om taket till något mer modernt måste du ansöka om bygglov.

Sedumtak och gröna tak

Det finns många fördelar med gröna tak, bland annat kan de när de är korrekt utformade öka värdet på huset, isolera huset väl, absorbera ljud och skydda mot fuktskador. Många tycker också att sedumtak är vackert, och populariteten växer särskilt bland de som bygger nytt i minimalistisk och industriell stil. De ekologiska fördelarna med ett sedumtak är att taket kan absorbera runt 70 % av nederbörden som faller på taket, filtrerar luften från skadliga partiklar och damm (vilket är särskilt fördelaktigt i stadsmiljö), det utjämnar temperaturskillnader och ökar luftfuktigheten i städer genom att skapa en grön oas, tar upp koldioxid och avger syre, samt ger nya möjligheter för både växtlighet och djurliv. De enda nackdelarna med gröna tak är att vissa sorters takträdgårdar kan väga så mycket som 750 kilo per kvadratmeter, vilket ställer vissa krav på byggnaden, samt att man måste se till att brandskyddskraven uppfylls. Skötseln är enklare än många tror och man kan vanligtvis sköta ett grönt tak själv, om man lägger ner några timmar tre till fyra gånger om året på detta.

När man bygger nytt är det många som funderar över att skaffa solceller på taket för att minska sina elkostnader och göra hemmet mer miljövänligt. 

Fördelar

Fördelar med moderna solceller är att de producerar energi även under mulna dagar, om än inte lika mycket som under soliga dagar, vilket gör att man kan minska sin elkostnad något oberoende av vädret.

Solpaneler kräver inte mycket underhåll eller skötsel och räknas hålla i minst 25 år, beroende på vilken tillverkare man väljer.

Solceller kan även öka värdet på fastigheten när det blir dags att sälja, detta då elkostnaderna under sommarmånaderna blir betydligt lägre. 

Man räknar med att många hem med solceller på taket kan producera sin egen förbrukning av el under sommaren och i vissa fall även sälja tillbaka el till nätet, vilket jämnar ut kostnaderna om vintern, då den genomsnittliga villan endast kan producera en sjundedel av sommarens el under de mörkare månaderna.

Förutom besparingarna gör man miljön en tjänst genom att installera solceller på taket. Väljer man att kombinera el från solceller med annan miljövänlig uppvärmning om vintern, samt ser till att hemmet är väl isolerat och drar mindre energi kan man skapa ett så kallat nollenergihus eller nära nollenergihus som gör av med lika mycket energi som det producerar.

Nackdelar

Nackdelar med solceller är att de bör kontrolleras runt var femte år, fråga din installatör om detta. Jämför noga garantier innan du väljer vilka solceller du köper. 

Den egna skötseln av solpaneler är enkel men man kan behöva sopa av smuts och löv från panelerna om något fastnar som skymmer solen.

Då panelerna påverkas av skugga bör man tänka över deras placering, särskilt när man bygger nytt och kan anpassa takets riktning och lutning. Man blir kanske tvungen att ta ner buskar eller träd som skymmer taket eller platsen där man planerar att installera solpanelerna.

Garantin på runt 25 år för solpanelerna gäller inte växelriktaren, som vanligtvis har en garanti på mellan fem och tio år. Du kan behöva byta ut växelriktaren efter runt tio år.

Du måste kombinera solcellsenergi med annan uppvärmning i hemmet för att effektivt kunna värma huset om vintern. Vanligtvis väljer man värmepanna, pellets eller bergvärme. 

Kostnaden för att installera solceller är ofta den största nackdelen, då denna är hög och solcellsbidraget är som känt rambegränsat. Däremot kan man spara en del vid installationen genom rotavdrag för arbetskostnaden. 

Räkna på hur länge du planerar att bo i huset och er årliga elkostnad, räkna sedan på hur mycket ni kan spara per år genom att installera solceller och räkna även med det förväntade ökade värdet om ni planerar att sälja huset så småningom. I många fall kan man, trots den höga inköpskostnaden, tjäna på att installera solceller på taket.