Sjöbodar

Vill du bygga en sjöbod? På den här sidan kan du enkelt hitta den perfekta sjöboden för din tomt. Här har vi samlat alla våra hustillverkare som erbjuder sjöbodar i nyckelfärdigt utförande eller som byggsats.

Sjöbodar – det här behöver du veta

Sjöbodar är ett vanligt inslag utefter den svenska kusten. Dessa mindre förråd uppfördes för att användas till förvaring av båt- och fiskeredskap. Idag utgör sjöbodar karakteristiska inslag på många kustnära platser i Sverige, bland annat i Smögen, Båstad och Tanum. Historiskt sett skulle marken runtomkring sjöbodarna betraktas som gemensamma utrymmen i fiskesamhällena. Det ligger till grund för dagens stränga regler kring hur sjöbodar får användas. Varför reglerna är så stränga beror på att sjöbodar byggs i strandskyddade områden.

Regler för sjöbodar – så får de användas

Varje kommun har sina egna regler. På Tjörn får en sjöbod exempelvis vara max 15 kvadratmeter i byggnadsarea och med en nockhöjd på 3,5 meter. Dagen sjöbodar får vara brandisolerade, men ska sakna vanlig isolering. Tanken är att sjöbodar ska användas till förvaring av båt- och fiskeredskap som trålar, fiskenät och tampar. Eftersom fiskeredskapen efter användning är fuktiga ska sjöboden där de förvaras vara oisolerad eftersom det gör att redskapen torkar snabbare.

Andra regler för sjöbodar är att det inte får utföras några installationer för vatten och avlopp, däremot är det idag lagligt att installera el. En anledning till varför avloppsinstallationer inte är tillåtna i sjöbodar grundar sig i att avloppsutsläppen kan orsaka en säkerhetsrisk på det kulturarv som ska förvaltas. Något annat som är viktigt att komma ihåg, särskilt om du funderar på att bygga eller köpa en befintlig sjöbod, är att marken kring sjöboden inte får privatiseras eller stängas in. Allmänheten ska kunna röra sig fritt på marken och får därför inte bebyggas med exempelvis altaner, räcken eller plank. För att bygga en sjöbod krävs det i vanliga fall ett bygglov samt en så kallad strandskyddsdispens.

Strandskyddet

Strandskydd är till för att värna om allemansrätten och för att allmänheten ska ha tillgång till stränder längs kusten. Strandskyddet finns också till för att skydda flora och fauna. Alla kuster är strandskyddade och skyddet sträcker sig hundra meter upp på land och hundra meter ut i vattnet. Det finns några få undantag i landet där strandskyddet är borttaget, men på andra håll är det utökat och sträcker sig då istället 300 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. Detta utökade strandskydd finns bland annat på flera platser längs Vänern, Vättern och utefter Bohuskusten. Det går att komma undan skyddet genom en så kallad strandskyddsdispens.

Vanligtvis är det okej att utföra ändringar på en befintlig bostad som ligger strandnära, så länge som ändringarna inte gör att andra människor tvekar att vistas på platsen. Saker som antagligen inte skulle accepteras är att sätta upp en flaggstång, bygga en brygga eller göra om en sjöbod till ett fritidshus. Platsen förändras då från en tillgänglig och öppen plats för alla till en plats som känns privat.

Vad krävs för att få strandskyddsdispens?

I regel krävs det två saker för att få en godkänd strandskyddsdispens, nämligen:

  1. Förändringen eller bygget ska inte försämra för växt- eller djurriket och får heller inte störa allmänhetens tillgång till platsen.
  2. Det strandnära området behöver användas för att byggnadens funktion gör att byggnaden måste ligga nära vattnet, exempelvis nära en brygga. Detta gäller vanligtvis för sjöbodar eftersom deras huvudsakliga syfte är att förvara båt- och fiskeredskap. Dessutom finns andra förutsättningar som kan vara skäl för att bygga en sjöbod, som:
  3. Byggnaden krävs för näringen
  4. Byggnaden måste ligga nära stranden
  5. Byggnaden är inte upprättad för att användas som ett boende

Alternativ för din sjöbod – byggsats, friggebod eller bygga själv?

Idag finns det flera alternativ för dig som vill ha en egen sjöbod. Du kan bland annat välja att köpa en befintlig bod, bygga en sjöbod från grunden eller beställa ett nyckelfärdigt småhus, till exempel av attefallsmodell eller motsvarande. Tänk dock på att en sjöbod måste smälta in i omgivningen och kan inte utformas hur som helst. Den ska byggas enligt tradition och är därför ofta rödmålad och byggd efter en särskild modell.

Det finns nyckelfärdiga småhus från flera leverantörer, bland annat Attefallshus. Storleksmässigt fungerar husen som sjöbodar, men kom ihåg att strandskyddet alltid står högre än både detaljplanen och friggebodsreformen. Som vi nämnde ovan behöver du alltså en strandskyddsdispens för att komma igång med bygget. Attefallshus erbjuder olika sätt att bygga en friggebod, bland annat genom nyckelfärdiga modeller och genom lösvirke.

Nyckelfärdiga modeller

En nyckelfärdig friggebod levereras färdigställd från fabriken, dock måste en grund finnas och vara anpassad för bärande bjälklag. Fördelen med nyckelfärdiga småhus är att det är smidigare, konstruktionen är redan färdig. Nackdelen är att alternativet i regel är dyrare, bland annat eftersom konstruktionskostnaden redan är inräknad. Det tillkommer dessutom ofta en kostnad för att få friggeboden på plats, något som sker med hjälp av en kranbil.

Bygg med lösvirke

Är du händig kan du klara av att bygga en friggebod med hjälp av lösvirke. Då bygger du friggeboden på plats med en så kallad byggsats. En byggsats innehåller det material du behöver för att bygga ihop småhuset plus en ritning. Däremot ingår inte det material som ligger under marknivå, detta måste du själv förbereda. Fördelen med att bygga med lösvirke är att du slipper begränsas av att ha en färdig husgrund, du kan alltså bygga friggeboden utan ett bärande bjälklag. Nackdelen är att projektet vanligtvis tar längre tid samt kan uppgå till samma kostnader som för nyckelfärdiga modeller beroende på om du själv bygger eller om du anlitar hjälp.

Själva grunden till friggeboden kan bland annat vara:

  • En platta på mark
  • En hybridgrund
  • En plintgrund
  • En krypgrund

Vilken grund du ska välja beror bland annat på vilken höjd friggeboden har. Vill du få ut så mycket höjd som möjligt är platta på mark, alternativt en hybridgrund, det bästa alternativet eftersom det påverkar takhöjden minst. Plintgrund är annars ett bra alternativ om höjden inte är det viktigaste.

Här kan du se flera olika alternativ av färdiga sjöbodar, tekniska fakta och prisinformation om dessa samt information om leverantören.

Vanliga frågor och svar om sjöbodar

För att få bygga en sjöbod krävs vanligtvis en strandskyddsdispens samt ett bygglov. Strandskyddet ansöker du om hos Länsstyrelsen eller hos din kommun och bygglovet får du via byggnadsnämnden i din kommun.

En sjöbod får användas som ett förråd till exempelvis båt- och fiskeredskap. Det viktiga att komma ihåg är att sjöboden inte får bebos.

Det är olagligt att bosätta sig i en sjöbod, men att sova över någon natt är inte olagligt. Kom dock ihåg att reglerna kan skilja sig något beroende på kommun. Det är hos miljö- och byggnadsnämnden du kontrollerar sådant.