Hitta en OVK-besiktningsman

Dags för OVK-besiktning? Här får du hjälp att hitta experter och få offerter på OVK-besiktning. Du får även lära dig mer om vad OVK är, hur ofta besiktningen ska göras och vad en OVK-besiktning kostar.

Få offerter från OVK-besiktningsman

Vad kostar OVK-besiktning?

En OVK-besiktning är en obligatorisk ventilationskontroll som ska utföras regelbundet. Pris för OVK-besiktning kan variera en del och påverkas bland annat av kontrollens omfattning, vilken typ av ventilationssystem det gäller samt vilken fastighet kontrollen utförs i. Många besiktningsföretag erbjuder fasta priser på besiktning, medan andra tar betalt per timme. Timpriset ligger på cirka 600 till 800 kronor men varierar också en del beroende på vilken behörighet besiktningsmannen har. Det finns två behörighetstyper:

 • N. Besiktningsmän med behörighet N får endast utföra besiktningar på fastigheter med FX-, F- eller S-ventilation och i en- och tvåbostadshus med FT- eller FTX-ventilation.
 • K. Besiktningsmän med behörighet K får utföra besiktningar OVK-besiktningar i alla fastigheter och av alla ventilationssystem.

Ibland är priset lite högre för OVK-besiktning i Göteborg och Stockholm än i mindre städer, men i regel styrs kostnaden framförallt av fastighetstyp och ventilationssystem. Skicka in en offertförfrågan till vår offerttjänst så matchar vi dig med OVK-besiktningsmän i ditt område. Du får då veta mer om vad priset blir hos dig.

Hitta din lokala OVK-besiktningsman

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 82 948 experter
 • Gratis offertförfrågan
 • Digitala avtal
 • Kvalitetskontroll
 • Finns i hela landet
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
 • Dokumenthantering av projektet
Hitta besiktningsman
Gratis offerttjänst

Att tänka på innan du utför OVK-besiktning

Syftet med OVK-besiktningar är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Hur ofta OVK-besiktning ska utföras beror på vilken typ av byggnad det gäller samt vilken typ av ventilationssystem fastigheten har.

Typ av fastighetIntervall för besiktning
Skolor och vårdinrättningar oavsett ventilationssystem.Vart tredje år.
Flerbostadshus, industribyggnader och kontorsbyggnader med FT- eller FTX-ventilation.Vart tredje år.
Flerbostadshus, industribyggnader och kontorsbyggnader med S-, F- eller FX-ventilation.Vart sjätte år.
En- och tvåbostadshus med FX-, FT- eller FTX-ventilation.Endast en gång – besiktningen ska utföras innan ventilationssystemet tas i bruk för första gången.

Det finns fem typer av ventilationssystem:

 • S-ventilation. Självdrag.
 • F-ventilation. Fläktventilation med fläktstyrda frånluftsflöden.
 • FT-ventilation. Fläktventilation med fläktstyrda frånlufts- och tilluftsflöden.
 • FX-ventilation. Samma som F-ventilation men med värmeåtervinning.
 • FTX-ventilation. Samma som FT-ventilation men med värmeåtervinning.

Förbered dig inför OVK-kontroll i bostadsrätt & hus

Det är fastighetsägaren som ansvarar för OVK-besiktningar, oavsett vem som använder bostaden. Om du bor i en bostadsrätt är det föreningen som ansvarar för besiktningen – så länge som du inte själv utfört några renoveringar som påverkat ventilationen. Det finns två typer av byggnader som är fråntagna från kravet av OVK-besiktning – privatbostäder för en eller två familjer som endast har självdrag eller en mekanisk frånluftsventilation (utan värmeåtervinning). Det finns några saker du kan göra för att förbereda bostaden inför en OVK-besiktning:

 1. Regelbunden service. Om du äger en fastighet som behöver utföra regelbundna besiktningar kan det vara praktiskt att starta ett serviceavtal med ett ventilationsföretag som kan utföra regelbunden service. Då ser du till att ventilationen fungerar som den ska.
 2. Egenkontroller. Det är bra att införa egenkontroller. Större byggnader har ofta styrsystem med övervakning där du enkelt kan få en överblick över hur det fungerar.

Efter en genomförd besiktning ska kontrollanten skriva ett OVK protokoll där resultatet av besiktningen redovisas. Det är fastighetsägaren som ska vidta de åtgärder som krävs för att kraven på byggnadens ventilationssystem uppfylls.

Det ingår i en OVK-besiktning

När besiktningsmannen utför OVK-besiktning kontrollerar han eller hon bland annat:

 • Föroreningar. Ventilationssystemet gås igenom för att upptäcka eventuella föroreningar som riskerar att spridas i byggnaden.
 • Skötselanvisningar. Instruktioner och skötselanvisningar ska vara lättillgängliga.
 • Ventilationssystem. Det ska fungera som det är tänkt.

När besiktningen är klar skickar besiktningsmannen in protokollet till byggnadsnämnden i kommunen. Fastighetsägaren får också en kopia.

Boverkets krav på ventilation

Enligt Boverket ska ventilationssystem ha ett uteluftsflöde som motsvarar 0,35 liter/m2 golvarea. Alla rum ska ha luftväxling när de används.

Nya regler för OVK infördes 2018

Eftersom många certifierade kontrollanter gick eller kommer att gå i pension de närmaste åren, samtidigt som bostadsbyggandet har ökat, är det en hög efterfrågan på kontrollanter. För att Boverket ska kunna säkra tillgången på OVK-besiktningsmän valde man därför att sänka kraven på yrkeserfarenhet. Reglerna trädde i kraft i februari 2018 och innebär bland annat att kravet på yrkeserfarenhet vid certifiering av nya funktionskontrollanter sänks.

Så går en OVK-besiktning till

När en besiktning utförs kommer kontrollanten att gå igenom funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet samt inomhusmiljön. Exakt hur kontrollen går till varierar beroende på om det är första besiktningen eller en återkommande besiktning.

 • Första besiktningen. Ventilationssystemets funktioner och egenskaper ska stämma överens med de rådande föreskrifterna. Systemet får inte innehålla några föroreningar som kan spridas. Instruktioner och skötselanvisningar ska vara lättillgängliga och systemet ska fungera som det är avsett att göra.
 • Återkommande besiktning. Ventilationssystemets funktioner och egenskaper ska stämma överens med de föreskrifter som rådde när systemet togs i bruk. Systemet får inte innehålla några föroreningar som kan spridas. Instruktioner och skötselanvisningar ska vara lättillgängliga och systemet ska fungera som det är avsett att göra.

Tips när du anlitar OVK-besiktningsman

När du ska anlita en OVK-besiktningsman är det viktigt att du väljer rätt behörighetstyp. Behörighetstyp N får endast utföra besiktningar med S-, F- och FX-ventilation och i en- och tvåbostadshus som har FT- eller FTX-ventilation. Om du behöver utföra besiktning i industrier, kontorsbyggnader eller vårdinrättningar behöver du alltså anlita en besiktningsman med behörighet K. När du skickar in din offertförfrågan är det bra att lämna följande information:

 • Ventilationssystem. Skriv vilket system du har.
 • Typ av fastighet. Är det ett en- eller tvåbostadshus eller någon annan fastighet?

Besiktningsföretaget behöver veta ovanstående information för att kunna veta vilken behörighetstyp som krävs.

Kostnad för OVK-besiktning

Vad en OVK-besiktning kostar varierar en del beroende på vilken behörighetstyp kontrollanten har, var i Sverige du bor och vilken typ av ventilationssystem som ska besiktigas. Generellt sett är det bäst att betala ett fast pris för OVK-besiktningar, annars riskerar det att dyka upp oförutsedda kostnader, till exempel om besiktningen drar ut på tiden. För att du ska få reda på vad kostnaden blir är det bra att skicka ut en så detaljerad beskrivning av ditt ventilationssystem som möjligt tillsammans med din offertförfrågan.

Vanliga frågor och svar

Endast en sakkunnig kontrollant som är certifierad av ett certifieringsorgan får utföra uppgiften.

Timpriset ligger ungefär på 600 – 800 kronor och varierar en del beroende på vilken behörighetstyp kontrollanten har.

Om fastighetsägaren inte åtgärdar de fel och brister som kontrollanten dokumenterat i protokollet kan det leda till att byggnadsnämnden ålägger vite. Om felen i ventilationen orsakar allvarliga problem som äventyrar säkerheten för den som vistas i byggnaden, kan den förbjudas att användas tills problemen åtgärdats.

Det varierar beroende på vilken typ av system det gäller samt vilken typ av fastighet. En lägenhet tar cirka 15 minuter att besiktiga, men är det en stor industrilokal kan det ta flera dagar.

Är det en privat bostad är det ägaren själv som betalar för OVK-besiktningen. Men om det gäller ett nybygge är det ägaren för bygget som betalar.

Regelbundet, ungefär vart tredje till vart sjätte år.

Obligatorisk ventilationskontroll.