Energi

Satsa på solenergi för både miljön och plånbokens skull. Här hittar och jämför du leverantörer av solpaneler och solceller innan du installerar solel.

Lista med leverantörer

Vanliga frågor

När du bygger nytt eller renoverar är bland det första som den medvetne husägaren har i åtanke energiförbrukningen. Idag finns många lågenergihus på marknaden, bland de vanligaste tillhör passivhus och nollenergihus. Även om du endast tänker renovera finns mycket du kan göra för att minska energiförbrukningen och på sikt spara både pengar och miljö.

Mindre åtgärder som gör skillnad

Ska du endast genomföra en renovering eller vill göra ditt hem mer energieffektivt genom mindre investeringar? Det finns mycket man kan göra för att skapa ett mer energisnålt hem även med en begränsad budget. Bland annat kan man:

  • Byta ut hemmets fönster till energiglas. Detta kostar en slant men kan göra mycket stor skillnad i energiförbrukning. Idag menar man ofta energiglas i isolerruta när man pratar om energisnåla fönster, mellan själva glaset finns då en ädelgas som är tyngre än luft, vilket gör att den rör sig långsammare och isolerar bättre. Det finns även glas som går att värma upp genom energibeläggning. Anlita en kunnig glasmästare för att hitta rätt lösning för ditt hem.
  • Byta ut dörrarna i hemmet till dörrar med lägre U-värde, vilket minskar värmespillet.
  • Förbättra nuvarande isolering genom tilläggsisolering av till exempel ytterväggar eller tak.
  • Måla husets fasad med speciell termoskyddande färg.
  • Att skaffa ett smart hem-system med styrning av energiförbrukningen baserad på hemmets konsumtion, väder och temperatur utomhus, samt de egna preferenserna kan sänka den totala förbrukningen. Man kan till exempel välja att endast ha golvvärme eller annan uppvärmning igång från sen eftermiddag till tidig morgon och på detta sätt sänka temperaturen i huset under arbetsdagar när ingen är hemma.
  • Byt ut hemmets glödlampor mot LED-lampor eller lågenergilampor. Se om utomhusbelysning kan bytas till solcellslampor.
  • Ett smart hem kan även inkludera styrning av lampor, men en vanlig timer eller rörelsedetektor kan även det minska förbrukningen genom att se till att lampor endast används när de behövs.
  • Installera en värmeväxlare i hemmets ventilationssystem.
  • Se över om det finns elektronik eller vitvaror i hemmet som kan bytas ut mot mer energieffektiva. Detta gäller särskilt i tvättstugan där bland annat torktumlare kan vara riktiga energibovar.

Stora ambitioner gör stor skillnad

Har du större ambitioner finns idag många sätt att skapa ett hem som är riktigt energismart. Här går vi igenom några av sätten att minska förbrukningen i sitt hem eller göra energiförbrukningen smartare genom mer miljövänliga metoder som kräver en större investering.

Bergvärme

Bergvärme utnyttjar solvärme som lagrats i berggrunden, som man tar tillvara på genom att borra ett eller flera 100 till 200 meter djupa hål i berggrunden där man placerar rör, i vilka man låter vätska cirkulera. Vätskan värms upp av den varma berggrunden och utvinns sedan genom en bergvärmepump som distribuerar värmen i bostaden. Trots den höga kostnaden för att installera bergvärme brukar investeringen återbetala sig inom tio år, ibland redan inom fem år. Hur många som helst i samma område kan borra efter bergvärme så länge borrhålen ligger minst 20 meter från varandra.

Fjärrvärme

Att ansluta sitt hem till fjärrvärme eller närvärme är ett annat sätt att göra sitt hem mer energieffektivt. Fjärrvärme innebär att värmen produceras på distans genom en storskalig metod som sedan distribueras genom rör till bostäder och används för uppvärmning av värmeelement eller till varmvattenproduktion. Fördelen med detta system är att man vid ett kraftvärmeverk kan skapa värme genom förbränning av biobränsle, naturgas eller avfall, ta tillvara på maximalt av den producerade värmen och kan på ett helt annat sätt än en privatbostad effektivt rena rökgasen som produceras vid förbränningen. Man har visat att man genom fjärrvärme använder färre resurser i jämförelse med uppvärmning genom värmepanna i den enskilda bostaden.

Fjärrvärme är populärt i alla de nordiska länderna förutom i Norge, där tillgången till elvärme från den rikliga tillgången på vattenkraft dominerar. På Island med sin billiga geotermiska energi beräknas 90 % av all värme komma från fjärrvärme. I Finland används främst olja, kol och naturgas som bränsle vid fjärrvärmeproduktion, medan Sverige är duktiga på att förbränna biobränslen (som trädbränsle) samt avfall som står för 21 % av bränslet som används vid fjärrvärmeproduktion. Man räknar med att ungefär hälften av alla bostäder i Danmark, Sverige och Finland värms med fjärrvärme.

Solvärme

Soluppvärmning av ett hem fungerar genom att en solfångare, till exempel placerad på bostadens tak, tar emot solstrålar och överför värmen till vatten eller annat lämpligt medium. Det uppvärmda vattnet används sedan vanligtvis för att värma hemmet eller tappvarmvattnet som används i hemmet. Man kan, genom att koppla sitt solvärmesystem till en ackumulatortank, lagra solvärmen över natten eller över en mulen dag. Då man på våra breddgrader inte kan förlita sig endast på solvärme måste man kombinera denna teknik med annan teknik för uppvärmning under årets kallare månader, som värme genom vedpanna, pelletspanna eller värmepump.

Solceller

Solceller omvandlar inte solens energi till värme eller varmvatten så som solvärme gör. Solceller omvandlar solens energi till elektricitet, vilket även kallas solel. Trots att solfångare är betydligt mer effektiva än solceller på att omvandla solenergi till varmvatten, skapar solceller andra möjligheter genom att man kan använda energin som produceras, det vill säga elen, till mycket mer än uppvärmning. Man kan med solceller driva hemmets elförbrukning på ett mer hållbart sätt. Ytterligare en fördel med solel är att man förutom att lagra elen även kan sälja överskottet, om man producerar mer solel än man förbrukar i hemmet under årets ljusa månader.

Golvvärme

Bygger man nytt finns det energi att spara genom att förbereda hemmet för golvvärme. Det är viktigt att notera att den möjliga energibesparingen genom att installera golvvärme beror på isolering och tätning i hemmet, vilket är svårt, eller iallafall kostbart, att åstadkomma i ett hem som redan är byggt. Bygger man nytt bör man satsa på ett väl tätat och isolerat hem med effektiv isolering av flera anledningar, tänker man just satsa på golvvärme är i synnerhet markisoleringen än viktigare. Det krävs en mycket tjock betongplatta isolerad med till exempel cellplast för att man med golvvärme ska uppnå en energibesparing och inte förlora värme nedåt, genom marken. Tänk även på att golvet du lägger ovan golvvärmen måste passa för golvvärme (och man bör undvika material som inte släpper igenom värmen, som till exempel heltäckningsmattor).

Idag finns det hus som kallas nära nollenergihus samt nollenergihus och de är exakt vad de låter som, hus som förutom att leva upp till standarden för ett passivhus även genererar nästan all, eller all sin förbrukade energi, till exempel genom att ha solceller på taket.

Solpaneler på taket, vindkraft, vattenkraft eller andra sätt att generera energi i hemmet kan leda till ett överskott av energi i hemmet, alltså att huset producerar mer energi än det gör av med. Dessa hus kallas då plusenergihus.

Genom effektiv isolering skyddar man inte bara ett hus mot låga temperaturer och värmespill, men man kan på detta vis även skydda hemmet mot för snabb upphettning. Genom det avancerade ventilationssystemet i ett passivhus plus funktioner med solavskärmning (helt enkelt ett sätt att skärma av solen när den står som högst om sommaren) siktar man på att ett passivhus sällan ska bli över 26 grader varmt.

I ett lågenergihus som till exempel ett passivhus där man har aktiv ventilation med återanvändning av värmen i den redan varma luften, men ett ständigt inflöde av frisk luft som inte är beroende av självdrag, förhindrar detta att det blir kvavt medan temperaturen ändå hålls uppe.

När du planerar att bygga ett lågenergihus är det viktigt att tänka över husets placering på tomten, hur du på bästa sätt kan utnyttja solenergin genom placering av fönster samt solfångare på taket. Själva planlösningens utformning bör anpassas efter förutsättningarna för att skapa ett så energisnålt hem som möjligt.

Det finns inga krav som måste uppfyllas för att ett hus ska få kallas ett lågenergihus och det är fritt att använda uttrycket vid marknadsföring och försäljning. Därför gäller det att kontrollera noga på vilket sätt huset förbrukar mindre energi och vilken standard huset lever upp till vad gäller energiklass. Uttrycket lågenergihus kan även användas som ett samlingsnamn för alla nedan energisnåla hus.

Definitionen för passivhus är ett hus som förbrukar mindre än 15 kWh per kvadratmeter per år genom smarta energilösningar för att minska värmespill. Det första passivhuset byggdes i Tyskland där även standarden och kravspecifikationen utvecklades, vilken sedan anpassats efter svenska förhållanden och motsvaras av FEBY Guld. Ett hus måste alltså uppfylla dessa krav för att få kallas ett passivhus. Enkelt förklarat kan man säga att husets byggt med ett effektivt och lufttätt skal med tjock isolering samt fönster och dörrar med låga U-värden (vilket innebär låg värmeförlust) samt ett avancerat ventilationssystem. I ett passivhus tar man tillvara på värme genom sol som strålar in i huset och aktiviteten i huset som genererar värme och därmed varmluft, det vill säga värme från de boende samt elektriska maskiner som används i hemmet.