Checklista i 5 steg för dig som ska köpa attefallshus

BYGG.se BYGG.se / Lästid: ~4 minuter

Har du bestämt dig för att köpa attefallshus? Då finns det en del att tänka på! Här går vi igenom de fem punkter man bör vara medveten om innan man slår till och köper attefallshus: från hur huset ska användas till vilken modell man ska välja.

1. Bestäm dig för hur du vill använda attefallshuset.

Ska huset endast användas till förvaring, som garage, som gäststuga under sommarmånaderna, eller som en extra inkomstkälla genom att hyra ut huset året om? Ha en klar bild av vad du önskar och läs sedan på om vilka krav som ställs på komplementbostadshus jämfört med komplementbyggnader.

Tänk på att behoven kan komma att förändras över tid och attefallshuset som endast planeras användas som gäststuga idag kanske kan bli ett perfekt permanentboende för tonåringen som vill flytta hemifrån (men ändå inte riktigt än). Genom att tänka långsiktigt kan man göra val vid byggnationen som lönar sig i längden, till exempel vid en försäljning, eller genom att vinterbona och dra vatten till attefallshuset redan under bygget – något som är betydligt billigare vid konstruktionen än i efterhand.

2. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun och kontrollera vilka möjligheter det finns att bygga attefallshus.

Innan du börjar planera bygget av ett attefallshus är det klokt att kontakta byggnadsnämnden i din kommun och undersöka vilka möjligheter du har att bygga attefallshus på tomten.

Det krävs inget bygglov för attefallshus, som får strida mot detaljplanen, men det finns annat som reglerar eller till och med förhindrar bygget av ett attefallshus. Ett exempel kan vara att attefallshus inte alltid får byggas i miljö som anses ha ett kulturhistoriskt värde, samt att byggnader som uppförs nära sjö, hav eller vattendrag kräver strandskyddsdispens.

Innan du bygger attefallshus krävs ett så kallat startbesked från kommunen, vilket ges efter anmälan. Anmälan kan låta som en enkel process, men kräver en hel del dokumentation. Fördelen med anmälan över ansökan om bygglov är att processen ofta är billigare och snabbare.

Kraven som ställs för att få startbesked beror som sagt på hur man ska använda attefallshuset, samt om attefallshuset är 25 eller 30 kvadratmeter. De högsta kraven gällande energi och tillgänglighet ställs på attefallshus som ska kunna användas som bostad året runt och är 30 kvadratmeter, så kallade bolundare.

3. Fundera över hur mycket tid och energi du själv kan och vill lägga ner vid bygget av attefallshuset.

Att köpa ett nyckelfärdigt hus med totalentreprenad, där kontakt med kommun, frakt, allt mark- och grundarbete, komplett inredning, samt inkoppling av el och avlopp ingår är det enklaste valet. Genom ett enda kontrakt och ett fast pris blir processen mindre tidskrävande och de möjliga problem som kan uppstå hanteras av ansvarig. Att köpa ett nyckelfärdigt attefallshus med totalentreprenad är ofta det dyraste alternativet, då hustillverkaren tar en marginal för att skydda sig mot oväntade kostnader som kan uppstå.

Väljer man istället att köpa sitt attefallshus som byggsats, eller endast som ritning och sedan köper in lösvirket på egen hand, kan man komma billigare undan genom att utföra delar av arbetet själv eller anlita flera olika hantverkare och förhandla om villkor med vardera. Detta kan visa sig vara ett tidskrävande arbete, men man får också större möjligheter att påverka slutresultatet. 

4. Undersök vilka möjligheter och begränsningar som marken på tomten medför och vilken grund som krävs.

Innan du fastnat för en specifik modell hos en hustillverkare är det en god idé att undersöka vilka förutsättningar själva tomten ger när det kommer till grund och bygget av attefallshus. Ska huset byggas på en mycket avlägsen plats eller på ett ställe dit transport av moduler är svår, som en ö, kan det krävas ett platsbygge av lösvirke eller byggsats. Är marken mycket ojämn kan det krävas sprängning eller annat kostsamt extraarbete, om attefallshuset ni önskar bör stå på platta och inte plintar.

Undersök därför markens förutsättningar och var medveten om vilka kostnader förarbetet innebär, för att sedan titta på husmodeller som passar tomten bäst. Be hustillverkaren om råd eller anlita en kunnig för utvärdering av marken. Den extra kostnaden en inspektion av fastigheten medför kan löna sig i längden när man får ett hus som blir billigare att färdigställa.

5. Nu är det dags för det roliga! Jämför hus och bestäm vilken planlösning, stil och modell som passar bäst.

Genom att man är medveten om hur man ska använda attefallshuset, vilka krav som ställs från kommunen för att använda attefallshuset i syftet man önskar, vilken form och med vilken entreprenad man vill köpa attefallshuset, samt vilka möjligheter marken ger, har man redan begränsat urvalet och kan ägna sig åt tankar kring estetik och funktion.

Kontrollera noga och jämför vad som ingår i de olika husleverantörernas erbjudande, där priset för ett nyckelfärdigt hus kan variera bland annat beroende av huruvida leverans, arbete med mark, färdigställande av grund, inkoppling av el och vatten, samt tillval ingår eller ej. Tänk på att det på bilder av husmodeller och i visningshus ofta finns rikligt med uppgraderingar som inte ingår i basmodellen utan tillval. Dessa tillval är ofta extra fönster, trägolv, klinker, uppgraderade kök, tjockare väggar och så vidare. Fråga alltid om exakt vilka material som ingår och vad som är tillval som inte ingår i grundpriset.

Titta på och jämför olika attefallshus här! Lycka till!