Hur blir ekonomin 2023?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Vi har lämnat 2022 bakom oss, ett år som varit ekonomiskt tufft för många. Men vad har vi egentligen att vänta oss inför det nya året? Kommer det fortsätta vara lågkonjunktur 2023? Hur ser Sveriges ekonomi ut jämfört med andra länder? Här får du veta mer om prognosen för 2023.

Budgeten för 2023

Den höga inflationen med höga räntor har gjort att Sverige befinner sig i en utmanande situation. Även under 2023 förväntas det gå trögt för den svenska ekonomin. Regeringen presenterade sin budgetproposition inför 2023 i november 2022. Propositionen är ett förslag på hur utgifterna ska fördelas inom olika verksamheter och en beräkning av hur stor inkomsterna förväntas bli. Det är dessvärre dystra tider som väntar även detta år. Sverige går in i en lågkonjunktur i år, enligt Konjunkturinstitutet.

Regeringens stöd

Både företagens och hushållens ekonomi pressas hårt just nu, därför har regeringen tagit fram ett stödförslag till de grupper som är ekonomiskt utsatta. Till exempel sänks skatten på drivmedel och högkostnadsskydd för elkostnader kommer införas. Dessutom blir den tillfälliga pandemiökningen av a-kassan permanent. Den sänkta skatten på drivmedel förväntas bli cirka 1 krona per liter, både för bensin och diesel. Den skattesänkningen är tänkt att vara tillfällig, under tre års tid.

Världsläget påverkar Sverige

Kriget i Ukraina har stor påverkan på världsekonomin, inte minst energipriserna. Även i år förväntas energipriserna vara höga. Det är inte bara Putins krig mot Ukraina som påverkar oss, vår ekonomi påverkas även av Kina och deras ekonomi. Kina har börjat öppna upp igen efter covidnedstängningen. Det innebär att deras efterfrågan på energi ökar, vilket kommer resultera i uppressade energipriser även för oss.

Vanliga frågor och svar

Prognosen säger att ekonomin i Sverige kommer bromsa in under 2023 och krympa med 1,5 % för att sedan öka igen 2024.

Prognosmakarna tror att inflationen kommer falla tillbaka något under 2023 men att det kommer dröja till 2024 innan vi når Riksbankens mål på 2 %.

Sverige ligger på 12:e plats över världens rikaste länder under 2022 med ett BNP på 56 360 USD BNP per capita.

När det är lågkonjunktur är efterfrågan på tjänster och varor låg. Det gör att företag får svårt att upprätthålla sysselsättning åt sina anställda, vilket i sin tur leder till högre arbetslöshet. Då minskar konsumtionen eftersom mångas ekonomi försämras och man drar in på olika sorters inköp. Den ekonomiska tillväxten i landet kräver konsumtion.

Det förväntas vara lågkonjunktur några år framöver.

Generellt sett är lågkonjunktur något negativt som leder till arbetslöshet. Men det kan även leda till att företag lämnar olönsamma projekt. Regeringen kan även tvingas införa strukturella förändringar snabbare, vilket kan vara positivt.

Riksbankens bedömning är att inflationen gradvis ska falla tillbaka under 2023.

Relaterade artiklar